angle-left "Etorkizuna gaur hasten da ", Hezkuntzak aurten aukeratu duen leloa ikasleak Nafarroako hezkuntza-sare publikoan izen ematera animatzeko

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako bigarren zikloan aurrez izena emateko epea maiatzaren 17tik 21era bitartean izango da

2021/04/30

“Bihar hasiko da gaur/ Etorkizuna gaur hasiko da!” leloa aukeratu du aurten Hezkuntzak, ikasleak Foru Komunitateko hezkuntza-sare publikoan lehen aukera gisa izena ematera animatzeko.

Hurrengo ikasturtean izena emateko prozedura lehenengoa izango da, apirilaren 28ko 33/2021 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera arautzen dena. Dekretu horrek, halaber, aurrera egiten du funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetan berariazko hezkuntza-laguntza behar duten ikasleen banaketa orekatuan, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak ezartzen duenez. Nafarroako Gobernuko Hezkuntzako kontseilari Carlos Gimenok gaur prentsaurrekoan nabarmendu du arau berriak zenbait neurriren bidez arautzen duela, hala nola ikastetxe guztietan plazak nahitaez gordetzea ikasle horientzat, eta hezkuntza-plangintzako jardueretan edo arrazoi sozioekonomikoengatik edo beste arrazoi batzuengatik egoera ahulean dauden ikasleen eskolatze-jardueretan eskola-bereizketa saihestea.

Hezkuntza zuzendari nagusi Gil Sevillanorekin batera agertu da kontseilaria. Gimenok nabarmendu du kudeaketa parte-hartzaile eta kolektiboaren prozesu garrantzitsua dela foru dekretua egiteko. Horren bidez, ikasturte honetan hezkuntza-komunitateko eragile nagusi guztiekin ikasleak onartzea arautuko da hemendik aurrera.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko araudi berria indarrean sartu denez, kanpaina honetan berrikuntza garrantzitsuak ageri dira eskabideak aurkezteko prozedurari, plazak esleitzeko irizpideen baremazioari eta ikastetxeetan plazak erreserbatzeari dagokienez.

Eskaerak telematikoki aurkeztea, ahal dela.

Eskabideak lehen aldiz telematikoki aurkeztuko dira, ahal dela, Hezkuntza Departamentuak horretarako garatu duen web aplikazioaren bidez. Aplikazioa Educako Atarian eskura daiteke.

Aplikazioan sartzeko, autentifikazio-sistema bat erabiltzen da. Sistema horrek EDUCAren erabiltzaile-kontu bat behar du, edo GAKO, NAN digital, ziurtagiri elektroniko edo sinadura digital gisa erabil daitekeen edozein sistema ofizial.

Halaber, hautatzen diren aukeretan adierazitako edozein ikastetxetan eskabideak aurkezteko aukera ematen da, eskatzaileak autentifikatzeko zailtasunen aurrean, ikastetxeak bere izenean tramita dezan dagokion baimenarekin.

Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du ezarritako epeetan. Ikasle berarentzat eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, onarpen prozesu arruntetik kanpo geldituko da.

Onarpen prozesuan berdinketa gertatzen den kasuetarako zozketa publikoa Hezkuntza Departamentuan eginen da maiatzaren 14an, 13:00etan.

Epe arrunta Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako bigarren zikloan

Nafarroan bizi den eta 2018an jaio den populazioa 5.677 haurrekoa da.

Onarpen eskaeren eta baremoari buruzko dokumentazioaren aurkezpen telematikoa maiatzaren 17tik 21era egin beharko da Haur Hezkuntzako bigarren zikloan eta Lehen Hezkuntzan.

Onartuen behin-behineko zerrenda ekainaren 10ean argitaratuko da Hezkuntza Departamentuaren web orrian eta ikastetxe bakoitzean. Erreklamazioak aurkezteko epea ekainaren 11tik 15era izanen da.

Onarturiko ikasleen behin betiko zerrenda ekainaren 18an argitaratuko da. Matrikula egiteko epea ekainaren 21etik 25era izanen da, 14:00ak arte. Matrikula honetan aukera hobekuntza adierazteko aukera eskaintzen da, lehenbizi aukeratutako aukeran onartu ez diren kasuetan.

Ekainaren 29an bigarren zerrenda bat argitaratuko da, aukerako hobekuntzak aplikatu ondoren. Matrikula ekainaren 29tik uztailaren 2ra eginen da, 14:00ak arte.

Departamentuak uztailaren 15ean hasiko den prozesu batean onartu ez diren ikasleei esleituko dizkie lanpostuak.

Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehenengo mailara onartzeko prozesuan, hautatutako 6 aukeretako bakar batean ere plazarik lortu ez den kasuetan, bai eta prozesutik kanpo geratu diren pertsonentzat ere, ekainaren 21etik 23ra bitarteko epea egongo da eskaera berri bat aurkezteko. Eskaera horretan, Hezkuntza Sailak ekainaren 21ean argitaratuko dituen lanpostu hutsen artean 3 aukera berri adierazi ahal izango dira. Eskabide berri horietarako onartuen behin-behineko zerrenda berri bat argitaratuko da ekainaren 29an, uztailaren 2ra arte erreklamazioak aurkezteko epearekin, eta behin betiko zerrenda uztailaren 5ean argitaratuko da. Matrikula uztailaren 5ean eta 6an eginen da, 14:00ak arte.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta LH

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren eta Batxilergoaren kasuan, aurkezpen telematikoa maiatzaren 24tik 28ra eginen da.

Onartuen behin-behineko zerrenda ekainaren 25ean argitaratuko da Hezkuntza Departamentuaren web orrian eta ikastetxe bakoitzean. Erreklamazioak aurkezteko epea ekainaren 28tik 30era izanen da.

Onartutako ikasleen behin betiko zerrenda uztailaren 2an argitaratuko da. Ikasle horientzako matrikula-epea uztailaren 5etik 6ra izango da, 14:00ak arte. Matrikula horretan aukera ematen da lehenengo aukeratutako aukeran onartu ez den kasuetan aukera hobetzeko.

Uztailaren 12an bigarren zerrenda bat argitaratuko da, aukerako hobekuntzak aplikatu ondoren. Matrikula uztailaren 13tik 14ra eginen da, 14:00ak arte.

Departamentuak uztailaren 15ean hasiko den prozesu batean onartu ez diren ikasleei esleituko dizkie lanpostuak.

Bestalde, Lanbide Heziketako aurrematrikulazioa maiatzaren 17tik 26ra bitartean egingo da, Hezkuntza Departamentuak laster emango dituen jarraibideen arabera.

Eskaeren baremazioa

Lehen aukerako ikastetxeek EDUCAn sartuko dituzte izena eman duten ikasleen datuak, datuak egiaztatuko dituzte eta baremazio irizpideak aplikatuko dituzte.

Hauek dira irizpideak:

- Ikastetxean matrikulatutako anai-arrebak izatea (3 puntu)
- Gurasoen edo legezko tutoreen etxetik edo lantokitik hurbil egotea (4, 3, 1, 0 puntu)
- Familia unitatearen per capita errenta (3, 2, 1, 0 puntu)
- Ikaslea edo haren gurasoetako bat, legezko tutoreak, anai-arrebak edo arrebak ezgaitasunen bat izatea (2,5, 2, 0,5 puntu).
- Genero-indarkeriaren edo terrorismoaren biktima izatea (puntu 1)
- Ikastetxean lan egiten duten gurasoak edo legezko tutoreak (0,8 puntu)
- Familia ugariaren legezko izaera (0,8 puntu)
- Ikaslearen familia-harreraren egoera (0,8 puntu)
- Guraso bakarreko familia izatea (0,8 puntu)
- Erditze anizkoitzean jaiotako ikasleak (0,8 puntu)
- Berdinketak ebazteko, arestian aipatutako irizpideak aplikatuko dira hurrenez hurren, berdinketa hausten den arte. Berdinketak badirau, “Hurbiltasun lineala” izeneko irizpide osagarria erabiliko da (0,5 puntu, EDUCAn sartutako geolokalizazio-tresnaren bidez - zehaztutako distantzia lineala, familiaren etxebizitzarena edo lantokiarena, aukeratutako aukeraren arabera, ikastetxeraino 1.500 metro edo gutxiago bada). Berdinketa desegin ez bada, Hezkuntza Sailean (Santo Domingo kalea, zk.g.) 2021eko maiatzaren -  - 14an ekitaldi publikoan egindako zozketa aplikatuz desegingo da berdinketa, organo eskudunaren aurrean.

Laguntza beharrak dituzten ikasleentzako toki erreserba

Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailan, bi plaza gordeko dira eskola-unitate bakoitzeko, aldez aurretik izena emateko epea amaitu arte, hezkuntza-laguntzaren berariazko premia duten ikasleei laguntzeko. Erreserba hori Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta pribatu itundu guztietan ordainduko da. Plazak erreserbatzeko epea bukatu ondoren, bete gabeko erreserbatutako plazak, ondorio guztietarako, libre geldituko dira, eta hezkuntza-laguntzaren berariazko premia duten ikasleak izateagatik parte hartu ez duten ikasleei eskaini ahal izango zaizkie.

Gainerako ikasturteetan, ikasle horien eskolatze indizea hartuko da kontuan, eta horrek zehaztuko du Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe bakoitzean eskaini beharreko lanpostu hutsen izaera. Horretarako, hezkuntza-laguntzaren berariazko premia duten ikasleen eskolatze-indizea beren eragin-eremuaren batez bestekoaren gainetik duten ikastetxe guztietan, halako ezaugarriak dituzten ikasleentzat soilik gordeko dira plazak. Aitzitik, hezkuntza-laguntzaren berariazko premia duten ikasleen eskolatze-indizea kontuan hartuta, hezkuntza-laguntzaren berariazko premia duten ikasleen eskolatze-indizea beren eragin-eremuko batez bestekoaren azpitik duten ikastetxeetan hutsik geldituz gero, egoera hori gainditzen ez duten ikasleak soilik eskainiko dira.

Indize horretatik salbuetsirik daude etapa edo hizkuntza-eredu bakoitzeko ikastetxe bakarra duten udalerrietan dauden ikastetxeak. Izan daitezkeen lanpostu hutsak eskaintzetik eratorritako ikasleak hezkuntza-laguntzaren berariazko premia duten ikasleak diren ala ez kontuan hartu gabe onartuko dira. Erreserba ebaluazio arruntaren edo, hala badagokio, bereziaren epea amaitu arte mantenduko da, eta erreserba hori, ondorio guztietarako, behin betiko zerrendak argitaratu baino lehen liberatutzat joko da.

Tratamendu horretatik salbuetsiko dira, halaber, hezkuntza-etapetan sartzeko kasu guztiak, baldin eta, indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera, uzten den etaparen ratioarekiko ikasle-ratioaren aldaketa badakarte. Kasu horietan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen kurtsora sartzean nahiz batxilergoko ikasketetako lehen kurtsora sartzean, bi plaza gordeko dira eskola-unitate bakoitzeko, ebaluazio bereziaren aldia amaitu arte, hezkuntza-laguntzaren berariazko premia duten ikasleei laguntzeko. Erreserba hori Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztietan gauzatuko da. Plazak erreserbatzeko epea bukatu ondoren, bete gabeko erreserbatutako plazak, ondorio guztietarako, libre geldituko dira, eta hezkuntza-laguntzaren berariazko premia duten ikasleak izateagatik parte hartu ez duten ikasleei eskaini ahal izango zaizkie.

Eskolatze-indizea

Araudi berriak ezartzen duenez, hezkuntza-laguntzaren berariazko premia duten ikasleen banaketa orekatua bermatzeko, Hezkuntza Departamentuak hezkuntza-laguntzaren berariazko premia duten ikasleen eskolatze-indizea prestatuko du urtero ikastetxe bakoitzeko.

Halaber, adierazten du indize horrek, gutxienez, alderdi hauek hartu behar dituela kontuan: hezkuntza-laguntzaren berariazko beharrizanaren baldintza pertsonalak, curriculumaren desfasea eta hartutako hezkuntza-neurriak.

Aurkibidea zentroka eraikitzea

Hezkuntza Departamentuak indizeak kalkulatzeko erabili dituen datuak Educa aplikazioan 2021eko apirilaren 27an jasotakoak dira.

Zenbait pisu esleitu zaizkie, beren artean baztertzaileak ez direnak, hezkuntza-laguntzaren berariazko beharrak dituen ikasle gisa erroldatzeko arrazoi eta kategorietako batzuei.

Ikastetxean hezkuntza-laguntzarako behar berariazkoak dituen ikasle gisa erroldatutako ikasle guztien batukaria egiten da, eta pisu desberdinak esleitzen zaizkio, kategorien edo dagozkien arrazoien arabera.

Lortutako kopurua ikastetxeko ikasle kopuru osoarekin zatitzen da eta (-1) biderkatzen da.

Hezkuntza-sistemen nazioarteko azterlan guztietan, ikasleen egoera sozioekonomikoa jasotzen duten indizeak batez beste zero dira, eta balio negatiboek eta batez bestekoaren azpitik daudenek egoera txarrak adierazten dituzte ikasleentzat, eta balio positiboek eta batez bestekoaren gainetik daudenek egoera onak adierazten dituzte ikasleentzat.

Hori dela eta, indize negatiboa duten ikastetxeek, hau da, batez bestekoaren azpitik dauden ikastetxeek, indize positiboa duten ikastetxeek baino pisu handiagoa dute ikastetxean hezkuntza-laguntza berezia behar duten eta eskolatuta dauden ikasle horiek.

Aurkeztutako taula bakoitzean batezbestekoa 0 da eta desbideratze tipikoa 1. Horretarako, taulako datuen batez bestekoa kentzen zaio zentro bakoitzeko indize kalkulatuari, eta taula horretako datuen desbideratze tipikoarekin zatitzen da. Bi datuak taula bakoitzaren goiburuan agertzen dira.

Taula bakoitzean, mota horretako ikasleen eskolatze-egoera islatzen da ikastetxe bakoitzean, eskolatze-eremu jakin bati dagokionez.

Azken finean, onarpen-prozesu berri baten aurrean gaude, eta hainbat jarduera eta neurri biltzen ditu, epe ertainean hezkuntza-laguntzako premia bereziak dituzten ikasleen banaketan dagoen desoreka zuzentzeko.