angle-left Apirilaren 23ra arte irekita izango da eskola-ikasleen inklusioa arautuko duen araudi berrian parte hartzeko epea

Testuak 2008az geroztik indarrean dena ordezkatuko du, eta, bertan, ikasgeletan aniztasunari erantzuteko jarduerak jasotzen dira, bereziki premia bereziak dituzten eta hezkuntza-laguntza behar duten ikasleei dagokienean

2023/04/05

Hezkuntza Departamentuak jende aurrean parte hartu du apirilaren 23a arte Nafarroako Gobernu Irekiaren Atarian. Atari horrek Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan sartzea arautuko du.

Foru mailako proiektu honek, 2008an indarrean dagoenaren ordez, geletako aniztasunari erantzuteko neurriak eta jarduketak aurreikusten ditu, bereziki premia bereziak dituzten eta hezkuntza laguntza behar duten ikasleentzat.

Zehazki, ziurtatu nahi da pertsona bat ere ez dela hezkuntza sistematik kanpo geratzen, bereziki ezgaitasun arrazoiengatik, eta hezkuntza baldintza berdinetan eta gainerakoen eskubide berberekin eskuratu ahal izatea. Horretarako, ikasle horiei behar duten laguntza emanen zaie eta neurri pertsonalizatuak emanen zaizkie garapen akademikoa eta soziala ahalik eta gehien sustatzen duten inguruneetan.

Foru-mailako proiektuak honako hauek ere aipatzen ditu: hezkuntza-testuinguruan irisgarritasun unibertsala izatea, hezkuntza-ekitaterako eta -inklusiorako neurri eta jardunak, hezkuntza-laguntzaren berariazko premia duten ikasleak, hezkuntzan txertatzeko ebaluazio psikopedagogikoa, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak eskolatzea, eta ekitatea eta gizarteratzea sustatzeko tresna eta mekanismoak.

 

Gizarteratzeko eskolatze-prozesua

Parte-hartze publikoaren mende jartzen den araudi-proposamenak zehazten du familiek beren seme-alabak nahi duten ikastetxean eskolatzea eskatu ahal izango dutela, eta ezartzen du ikastetxe guztiek beren gizarteratze-planak izan beharko dituztela eta kanpoko eragile sozial, sanitario eta komunitarioekin sarean lan egin beharko dutela.

Oro har, ikasleak ikastetxe arrunteko eskolatze modalitatean eskolatuko dira, eta familiak proposamenen arteko neurririk integratzaileena aukeratzen ahalko du, indarrean dauden irizpide eta arauetan oinarrituta.

Ebaluazio psikopedagogikoa egiten denean, modalitate-aldaketa bat hezkuntza bereziko zentro batera edo berariazko unitateetara egin ote daitekeen baloratzeko, ebaluazio hori eta dagokion txosten psikopedagogikoa aurreinskripzioa egin baino lehen egingo dira, familiak jasotako proposamenekin bateragarriak diren lanpostu hutsak eskuratu ahal izan ditzan.

Gainera, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan berariazko curriculum unitateetan eskolatzen ahalko dira. Ikasleak hezkuntza bereziko ikastetxeetan eskolatuko dira, oztopoei aurre egiteko neurri berariazkoak eta bereziak behar dituztenean, modalitate horrek erantzun egokiagoa eman dezan.

Eskolatze-proposamen hori hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat izango da, baldin eta ez ikastetxe arruntean, ez unitate espezifikoetan, hezkuntza-erantzun inklusibo egokiena eman badaiteke, jarduera orokor eta espezifiko guztiak agortu ondoren, eta, beraz, jarduera horiek ez badira aski haien garapena eta bizi-kalitatea hobetzeko.