angle-left Unibertsitateaz kanpoko irakasleen lanpostuak betetzea estatuko eta foru araudi berrira egokitzen duen Foru Dekretua onartu da

Arauak honako alderdi hauek arautzen ditu: lekualdatze-lehiaketetan parte hartzea, ikasturte bakoitzaren hasieran plazak betetzea eta aldi baterako kontratazioarekin lotutako alderdiak.

2023/04/19

Nafarroako Gobernuak apirilaren 19an, asteazkenarekin, egindako bilkuran foru dekretu bat onetsi du, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko unibertsitatez kanpoko irakasleen kidegoei dagozkien lanpostuen hornidura arautzen duen apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretua aldatzen duena.

2021. eta 2022. urteetan, foru dekretu honen edukiari eragiten dioten Estatuko nahiz Foru Aldundiko legeak aldarrikatu dira eta, beraz, beharrezkoa izan da haiek berrikusi eta aldatzea.

Estatuko araudiari dagokionez, administrazio publikoetan aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuak, abenduaren 28ko 20/2021 Legeak, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzkoak, Nafarroan islatu dira uztailaren 1eko 19/2022 Foru Legean, 20/2021 Legearen ondoriozko egonkortze-prozesuak egiteko neurriei buruzkoan.

Gainera, abenduaren 28ko 20/2021 Legeak Nafarroan nahitaez aplikatu beharreko otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretua aldatzera behartu du, Estatuko irakasleen kidegoetan sartzeari dagokionez. Apirilaren 12ko 270/2022 Errege Dekretuak egin du aldaketa hori.

Bestalde, abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikoaren bidez (LOMLOE) eta martxoaren 31ko 3/2022 Lege Organikoaren bidez (Lanbide Heziketa antolatu eta integratzeari buruzkoa), LOE aldatu egin da, irakasleen kidegoen antolamenduari dagokionez (Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa iraungitzea eta Lanbide Heziketako Kidego Berria sortzea).

Irakasleen kidegoen antolamenduari dagokionez, lege organiko horien aldaketek administrazio-araubideko irakasleen aldi baterako kontratazioari ere eragiten diote. Hori dela eta, foru dekretuaren proiektuak zenbait aurreikuspen ditu, Lege Organikoak irakasleen kidegoen antolamenduan sartutako aldaketetara egokitzeko.

Nafarroako 37/2014 Foru Dekretuari eragiten dion Nafarroako araudiari dagokionez, 2022ko maiatzaren 6an argitaratu zen Nafarroako Aldizkari Ofizialean maiatzaren 4ko 11/2022 Foru Legea, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioen lanpostuak hautatu eta betetzeko neurriak ezartzen dituena, batez ere irakaspostuei buruzkoa.

Horrela, bada, apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretuaren aldaketaren helburua da ondoriozko foru dekretua bat etortzea lege formaleko araudiarekin, bai foru- eta bai estatu-mailakoekin, goian aipatu baita, eta Auzitegi Gorenaren Administrazioarekiko Auzietarako Salak eman berri duen 2022ko uztailaren 21eko 1081/2022 Epaiarekin, 29/1999 Legearen 93. artikuluarekin bat etorriz,

Horrela, esparru juridiko egokia lortzen da, foru legeak behar bezala aplikatzen direla eta irakasleek beren eskubideak erabiltzean eta beren betebeharrak betetzean segurtasun juridikoa bermatzen duena.

Gobernuak gaur goizean egindako bilkuran onetsitako foru dekretuak Nafarroako Kontseiluaren aldeko txostena izan du.