angle-left Urte anitzeko 11,3 milioiko gastua baimendu da udal titulartasuneko haur-eskolak finantzatzeko

1.451.703 euro erabiliko dira COVID-19 errefortzuko hezitzaileak eta garbitzaileak kontratatzeko

2021/11/17

Nafarroako Gobernuak, gaurko bilkuran, Hezkuntza Departamentuari baimena eman dio 11.381.996 euroko urte anitzeko gastu konpromisoa hartzeko, 2021-2022 ikasturtean Udalaren haur eskolen kudeaketa finantzatzeko. Zenbateko ekonomiko horretan sartzen da 1.810.014 euroko diru-laguntza ematea Iruñeko Udalari, bere titulartasuneko Haur Hezkuntzako lehen zikloko haur-eskolen kudeaketa finantzatzeko 2021-2022 ikasturte honetan. Gastu hori Foru Gobernuak gaurko bilkuran baimendu du, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarritakoaren arabera, milioi bat eurotik gorakoa baita.

Gastu-konpromiso horretatik, 2.077.121 euro indarreko 2021eko aurrekontu-ekitaldiari dagozkio, hau da, 1.499.807 euro, 0 eta 3 urte bitarteko eskolatze-hitzarmenak finantzatzeko, eta 577.313 euro, ikasturte hasieran haur-eskola horietan beharrezkoak diren COVID-19 gastuak ordaintzeko. 2022ko ekitaldirako aurrekontu-partidak 8.430.485 euroko gastu-konpromisoa du hitzarmenak finantzatzeko, eta 874.389 eurokoa, datorren urtean COVID-19 ereduarekin alderatuta prebentzio-neurriak finantzatzeko. Salbuespen gisa, eta 2021-2022 ikasturterako, Hezkuntza Sailak 10.175 euro, 14.388 euro edo 24.315 euro emango dizkie 2021-2022 ikasturtean COVID-19 errefortzuko langileak (hezkuntzako langileak, garbitzaileak) kontratatzeko unitate bat edo bi, hiru edo lau, edo bost edo gehiago, hurrenez hurren, lanean ari diren haur-eskolei.

79/2012 Foru Aginduaren 7. artikuluan adierazitakoaren arabera, ikastetxeen kudeaketa finantzatzeko Hezkuntza Sailak transferitu beharreko zenbateko osoa bi epetan ordainduko da. Lehenengo ordainketa, ikasturte osoari dagokion zenbatekoaren %80raino, hitzarmenak sinatu ondoren eginen da, ikasturtea hasi eta hurrengo urteko lehen hiruhilekoa bukatu baino lehen.

Moduluak eguneratzea

2021-22 ikasturterako udal-titulartasuneko haur-eskolei eman beharreko diru-laguntza abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduan eta Hezkuntza Sailaren urriaren 26ko 453/2021 Ebazpenean ezarritakoaren arabera kalkulatzen da. Ebazpen horren bidez, 2021-2022 ikasturterako udal-titulartasuneko Haur Hezkuntzako ikastetxeen finantzaketa-moduluen zenbatekoak eguneratu dira. Eguneratze horren kostua 216.717,26 eurokoa da 21-22 ikasturterako.

Ebazpenaren arabera, eguneratzearen arrazoiak hauek dira: garbitzaileen finantzaketa onartzea, Haur Hezkuntzako eta Asistentziako Zentroen XII. Hitzarmen Kolektiboan finkatutako balioa erreferentziatzat hartuta; moduluei 2021ean funtzionarioentzat ezarritako soldata igoeraren balioa% 0,9an gehitzea; eta toki-erakundeei dagokien ekarpenaren ehunekoa eguneratzea. Abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduaren 4.3 artikuluan adierazitakoaren arabera, toki-erakundearen ekarpena urteko modulu aplikagarriaren %25erainokoa izan daiteke. Azken ikasturteetan, tokiko erakundeen ekarpena %24koa izan da, eta 2021-2022 ikasturterako portzentaje horri eutsi zaio.