angle-left Hezkuntza gizarte-elkarrizketarako prozesua ireki du, 2020-2021 ikasturteko Kontingentzia Planerako ekarpenak jasotzeko

Departamentua Nafarroako Gurasoen Mahaiarekin bildu da, eta bat dator ikasleen ikasgeletara itzuliko direla bermatzeko gurasoekin.

2020/06/03

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Sailak, gaur asteartean Nafarroako Gurasoen Mahaiak bilera bat egin ondoren, gizarte-elkarrizketarako prozesu bat ireki du hezkuntza-komunitateko sektore guztiekin, bere ekarpenak Kontingentzia Planaren zirriborroan sartzeko, 2020-2021 ikasturterako, non departamentua lanean ari baita.

Nafarroako Gurasoen Mahaiaren bileran, organo horrek ikasturte honetan egiten duen hirugarren deialdia Herrikoa, Britila, Fapacena eta Nafarroako Ikastolen Federazioko (NIE) apymetako ordezkariak bertaratu dira, eta bideokonferentzia bidez Concapa eta Sortzen egon dira.

Carlos Gimeno Hezkuntza sailburuak esan die une honetan, COVID-19 delakoaren pandemiaren etorkizuneko garapenari buruzko ziurtasunik ez dagoenez, ezinbestekoa dela hainbat agertokitan lan egitea 2020-2021 ikasturterako. Izan ere, Hezkuntza Sailak Kontingentzia Planaren zirriborro bat du dagoeneko, eta bertan, ikastetxe guztietan ikasleen hezkuntzarako eskubidea eta segurtasun sanitario maximoa bermatzeko alternatibak planteatzen dira.

Gimeno sailburuak duela egun batzuk Isabel Celaá Hezkuntza eta Lanbide Heziketako ministroari helarazi zion plan honen oinarrizko irizpidea: ikasle guztien irakaskuntza presentziala berreskuratzea bermatzea, arreta berezia jarriz Haur eta Lehen Hezkuntzako zikloetan eta hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleengan. Sailburuak berriro esan die Nafarroako gurasoei garrantzi berezia duela hezkuntzarako oinarrizko eskubidea gaur egungoa bezalako une batean adosteak, eta konpromisoa hartu du uda baino lehen Kontingentziarako Esparru Plana prest izateko eta hezkuntza-komunitate osoari horren berri emateko, uztailean eta abuztuan ikastetxeetan egin beharreko jarduerak doitzeko.

Azaldu duenez, Sailak hainbat arlotan egiten du lan, hala nola, pandemiari egokitutako eskola-antolakuntzan (espazioen banaketa, baliabide pertsonalen kalkulua, irakaskuntzen antolaketa, jarduera osagarriak), irakasleen eta ikasleen gaitasun digitalen arloko prestakuntzan, programazio didaktikoen eguneratzean edo urrutiko tutoretza-planetan.

Guraso-elkarteak bat etorri dira aurrez aurreko hezkuntzaren balio ordezkaezina nabarmentzearekin, eta Sailari eskatu diote lan egin dezala ahalik eta ikasle gehien ikasgeletara itzultzeko, bereziki Haur eta Lehen Hezkuntzako zikloetakoak eta berariazko hezkuntza-beharrak dituzten ikasleenak. Familien bateragarritasuna errazten duten neurriak aztertzearen alde ere agertu dira, eta, ildo horretatik, adierazi dute garraio eta jantokiko zerbitzu osagarriak eskaini beharko liratekeela, betiere une bakoitzean ezartzen diren osasun-eskakizunak betez.

Hezkuntza zuzendari nagusia, Gil Sevillano, eta Nafarroako Eskola Kontseiluko lehendakaria, Manuel Martín, ere bileran izan dira.

Hezkuntza Sailak beste bilera batzuk egingo ditu aste honetan hezkuntza-komunitateko beste sektore batzuekin, gizarte-elkarrizketako prozesu baten barruan. Prozesu horretan, Kontingentziarako Esparru Planari ekarpenak egingo zaizkio, eta uda baino lehen zehaztuko da.