angle-left Hezkuntzak itunpeko ikastetxeetako soldata-murrizketen itzulketa-prozesua amaitu du, %2,5 gehi 2016an ordaintzeke zegoen %1 ordainduz

Neurria honekin urtean 5,4 milioi euro gehiago finantzatuko da itunpeko hezkuntza-sare pribatua

2023/03/08

Nafarroako Gobernuak, gaurko saioan, erabaki bat onartu du, itundutako ikastetxeen finantzaketa-moduluak aldatzen dituena Nafarroako 2023ko aurrekontuan. Itunpeko ikastetxe pribatuetako langileei funtzionarioei emandako ordainsari-igoera bera (% 2,5) aplikatuko zaie, eta, gainera, ordainsarien analogia % 1 gehituko du, Hezkuntza Departamentuak 2016. urtean aplikatu ez zuena, nahiz eta ehuneko hori funtzionarioei gehitu. Ordainsarien %3,5eko igoera urtean 5,4 milioi eurokoa da.

 

Akordio horren bidez, Nafarroako Gobernuak bukatutzat eman du hezkuntza-arloko gastu publikoa arrazionalizatzeko premiazko neurriei buruzko apirilaren 20ko 14/2012 Errege Lege Dekretua aplikatu ondoren Nafarroako ikastetxe itunduen sareko langileen ordainsariak itzultzeko prozesua. Dekretu horrek, sektorearekin negoziatu ondoren, itundutako irakaskuntzako irakasleen ordainsariak %2 eta %2,5 murriztu zituen.

 

2019. urtean, martxoaren 7ko 4/2019 Legeak, unibertsitatez kanpoko hezkuntzan irakaskuntzan eta irakaskuntzan jarduteko baldintzak hobetzekoak, 2019/2020 ikasturtetik aurrera lansariak murrizteko neurrien aplikazioa indargabetu zuen, eta, beraz, sektorearekin negoziazioari ekin zitzaion, egindako murrizketaren itzulketa aplikatzeko. Itzultze prozesu horren lehen emaitza ordainsariak %1,25 gehitzea izan zen. 2021ean, ordainsariak %0,25 igo ziren ordainsarien itzulketaren kontzeptuan. 2022an, hezkuntza itunduko langileen ordainsariak %1 igo ziren, eta itzulera %2,5ekoa izan zen.

 

Azkenik, eta Foru Gobernuak gaur onartutako aurrekontu-akordioari esker, ordainketa-itzulketa behin betiko itxi da, Hezkuntzak itundutako hezkuntzako langileei ordaindu ez zien funtzionario publikoentzako 2016ko soldata-igoeraren %1eko ordainketa onartu ondoren. Hala, Nafarroako Gobernuak legegintzaldi honetan itzuli egin du 2012an aplikatu zen ordainsarien murrizketa osoa, eta, gainera, itunpeko zentroetako langileei funtzionarioentzat onartu den ordainsarien igoera bera aplikatu die, aurreko Nafarroako Gobernuak 2016. urtean aplikatu ez zuen % 1 barne.

 

Finantziazio-moduluen eguneratzeak Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, DBH, Batxilergoa, Hezkuntza Berezia, Lanbide Heziketako ikastetxeak eta oinarrizko mailako LH ematen duten irabazi asmorik gabeko entitateak ukitzen ditu.