angle-left Hezkuntzak eriondoan dauden ikasleei etxeko hezkuntza-arreta emateko zerbitzua maila guztietara zabaldu du

Hemendik aurrera Departamentuak zuzenean kontratatuko ditu irakasleak CREENA-ren bitartez

2020/06/22

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak abian jarri du gaixo edo gaixorik dauden ikasleen etxez etxeko laguntza hezkuntza maila guztietara zabaltzeko prozesua, hau da, medikuaren aginduz etxean luzaroan egon behar dutenak. Gainera, hemendik aurrera, zerbitzu hori eskainiko duten irakasleak Hezkuntza Sailak hautatu eta kontratatuko ditu zuzenean, Nafarroako Hezkuntza Baliabide Berezien Zentroaren (CREENA) bidez; beraz, ez da beharrezkoa familiek lan hori egin behar izatea.

Nafarroako Aldizkari Ofizialak gaur argitaratu du Hezkuntzako zuzendari nagusiaren Ebazpena, arreta mota hori arautzen duten oinarriekin. Ebazpen horren bidez, ikasle ezinduei aldi baterako eragiten dieten desberdintasun-egoerak ezaba daitezke, ikastetxearekiko koordinazioaren bidez irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren jarraipena ziurtatuz.

Ikasle hartzaileak

Etxez etxeko hezkuntza-laguntzaren hartzaileak Haur Hezkuntzako 2. zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Oinarrizko Lanbide Heziketako eta Erdi Mailako Heziketa Zikloetako eta Batxilergoko ikasleak izango dira, ikastetxe publikoetan eta ituna duten ikastetxe pribatuetan eskolatuta daudenak, baldin eta, medikuaren aginduz, ikastetxera 30 egun baino gehiago joaterik ez badute, arreta hori jaso dezaten.

Halakotzat hartuko dira, orobat, haurdunaldian arazoak izateagatik edo erditzearen ondorioz etxean hilabete baino gehiago egon behar duten ikasleak, medikuaren aginduz.

Sistemaren onuraduna izango da, halaber, susperraldi baten ondoren edo baldintza medikoekin ikastetxera progresiboki sartzen diren ikasleak, gutxienez sei hilabetez hilabete baino gutxiagoz lanera ez joatea dakartenak. Inguruabar horiek txosten medikoan azaldu beharko dira.

Eta, azkenik, etxeko hezkuntza-arreta hezkuntza bereziko ikastetxeetan eskolatutako hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei aplikatuko zaie, baldin eta, istripuz edo eritasun arrunt baten ondorioz, aldi baterako etxean egon behar badute. Ikasle horientzako laguntza, hezkuntza arlokoa soilik izanen dena, salbuespenezkoa izanen da eta Gizarteratze, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuaren onespena beharko du.

CREENAren kudeaketa

Funts publikoak dituzten Nafarroako ikastetxeetan eskolatutako ikasleei hezkuntza-zerbitzu egokia emateko, Hezkuntza Departamentuak, Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabide Zentroaren (CREENA) bidez, etxeko hezkuntza-arreta kudeatzen du, hezkuntza-laguntzaren berariazko premia gisa ulertuta.

Sistema hori erabili ahal izateko, gurasoek edo tutoreek ikastetxean eskatu beharko dute eta kasuan kasuko txosten medikoek eskabidearekin batera aurkeztu. Luzaroko susperraldien kasuan, hiru hilabetean behin berritu beharko dira. Ikastetxeetako zuzendaritzek, era berean, dokumentazio hori CREENAko Ospitaleko eta Etxez Etxeko Hezkuntza Arretarako Taldeari helarazi behar diote, eta ikasle eskatzaileen eskola-egoeraren berri eman.

CREENAk kasu bakoitzeko espediente bat irekiko du eta, Gizarteratze, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuak baloratu ondoren, familiei jakinaraziko zaie zerbitzua onartu edo ukatu den.

Onartutako kasuetarako, ikastetxeak ikaslearen banakako lan-planaren proposamena bidali beharko dio CREENAri. Proposamen hori tutoreak, orientatzaileek eta etxez etxeko hezkuntza-arreta emateko izendatutako irakasleek aztertuko dute. Talde honek kontuan hartuko ditu beti ikasleen osasun egoera eta gaixotasunetik erator daitezkeen aldagai sozio-afektiboak, bakoitzaren beharretara egokituz beti.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapan, banakako lan plan hori bi hezkuntza esparrutan banatuko da: soziolinguistikoa eta zientifiko-teknikoa. Horietako bakoitza irakasle espezializatu batek emango du. Haur eta Lehen Mailako Arretan irakasle taldea maisu-maistrek osatuko dute. Etapa guztietan, ahal den neurrian, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) etxeko hezkuntza-laguntzako prozesuetan sartuko dira.

Etxez Etxeko Laguntza Taldeko irakasleek eskaera guztiei erantzun ezin dietenean, kontratua luzatzen duten ikasleak matrikulatuta dauden ikastetxeko lanaldi partzialeko irakasleei eskainiko zaie.

Hezkuntza Sailak, kontratazio-zerrenden urteko deialdiaren bidez, hezkuntza-etapaka banatutako irakasleen zerrenda izango du, CREENAri atxikitako Etxez Etxeko Laguntza Taldeko irakasleek eta, hala badagokio, kasuan kasuko ikaslea dagoen ikastetxeko irakasleek zaindu ezin dituzten programaren eskari-beharrak betetzeko.

Prestakuntza saioak

Hezkuntza-etaparen arabera, ikasle bakoitzak etxez etxeko laguntzako hainbat saio izango ditu: lau saio astean Haur Hezkuntzako 2. zikloan eta Oinarrizko Lanbide Heziketan, zortzi saio Lehen Hezkuntzako 1., 2. eta 3. kurtsoan, eta hamar saio Lehen Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako, Erdi Mailako eta Batxilergoko 4., 5. eta 6. kurtsoetan.

Azpimarratzekoa da joan den ikasturtean 46 ikaslek hartu zutela zerbitzu hori, 14 Lehen Hezkuntzan, 31 Bigarren Hezkuntzan eta 2 Batxilergoan.