angle-left Hezkuntzak behin behineko irakasleak egonkortzea planteatu du

Neurria foru dekretu bidez arautuko da, mahaian negoziatu ondoren

2018/12/19

 

 
 

 

Hezkuntza Departamentuak aldi baterako irakasleen kontratuak egonkortzeko aukera mahaigaineratu du gaur sindikatuetako ordezkariekin izandako bileran. Era horretan, irakasleen kontrataziorako kudeaketa tradizionalarekin amaituko litzateke.

Ekimenaren helburua ikastetxeetako lan-taldeak egonkortzea da eta horretarako kontratuak abuztuaren 31n ez etetea litzateke modua. Ondorioz, irakasleek ez lukete jarduera-plaza urtero aukeratu behar izango, gaur egun bezala, baizik eta plaza hori bete bitartean bertan izateko aukera izango lukete. Funtzionario batek, oposizio bitartez ala leku-aldatze lehiaketa bidez, plaza hartu arte edo beharrizan hori eragiten duen arrazoia desagertu arte hartuko luke plaza aldi bateko irakasleak.

Neurria, beti ere, foru dekretu bidez arautuko da, mahai sektorialean negoziatu ondotik. Hala ere, sindikatuek begi onez hartu dute ekimena. Izan ere, abuztuan gehiengo sindikalak sinatu zuen Hezkuntza Publikoaren Kalitatea hobetzeko hitzarmenak aurreikusten du lan-taldeak egonkortzeko neurri zehatzak hartzea, hezkuntza publikoaren kalitatea hobetzen joateko. Era berean, ikastetxeen funtzionamendu eta antolaketa ere hobetzen lagunduko luke neurriak, baita ikasleei eta familiei begira ere.

Neurria 3.500 irakasleri baino gehiagori eragingo lioke; gaur egun foru erkidegoko ikastetxe publikoetan ari diren behin behineko irakasleei, alegia.

Hitzarmenaren betetze-maila

Mahai sektorialaren aurretik, hitzarmenaren jarraipen batzordea eratu dute ituna bera sinatu zuten sei sindikatuetako kideek eta departamentuko ordezkariek. Ondoren, dagoeneko indarrean jarri diren neurriak eta aurrerantzean emango diren urratsak birpasatu dira. Oro har, departamentuak oso positibotzat jo du hitzarmenaren betetze-maila.

 
 

El Departamento de Educación ha planteado a la representación sindical la posibilidad de estabilizar los contratos de trabajo temporales de personal docente, medida que implicaría poner fin a la forma en la que se han gestionado tradicionalmente las contrataciones de docentes. El objetivo de la iniciativa es buscar la estabilización de las plantillas de los centros educativos, para lo que se propone no finalizar los contratos del personal docente a 31 de agosto de cada año. De este modo, los docentes no estarían obligados a elegir destino cada curso escolar como sucede ahora, sino que se mantendrían en su puesto hasta que la plaza sea ocupada por un funcionario o funcionaria, a través de una oposición o de un concurso de traslados, o hasta que desaparezca la causa que ha motivado la sustitución.

La medida, que se materializará en un proyecto de decreto foral y la oportuna negociación en mesa sectorial, ha sido bien acogida por los distintos representantes sindicales de la mesa sectorial de Educación, a la espera de que se concrete el proyecto de decreto foral. De hecho, el Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública, firmado por la mayoría sindical el pasado agosto, apuesta por poner en marcha medidas concretas para estabilizar las plantillas y mejorar así la calidad de la enseñanza pública. Asimismo, esta medida mejoraría el funcionamiento y organización de los centros también de cara al alumnado y las familias.

La medida afectaría a más de 3.500 docentes que a día de hoy trabajan de manera interina en los distintos centros públicos de la comunidad foral.

Grado de cumplimiento del pacto

Antes de la reunión de la mesa sectorial, se ha constituido la comisión de seguimiento del Pacto Educativo con los seis sindicatos firmantes y representantes del departamento. Una vez constituida la comisión se ha hecho un repaso de las medidas ya puestas en marcha y las que se pondrán en marcha en los próximos meses. En conjunto, el departamento ha valorado muy positivamente el grado de cumplimiento del pacto.