angle-left Hezkuntza Sailak eskola-egunak moldagarriak eta etengabeak ezartzeko argibideak plazaratu ditu

Sailak, NAO-n agertutako ebazpen baten bidez, gaur xedatu egin ditu argibideak ikastetxeek eskola-eguna moldagarria edo etengabea ezarri dezaten, orain bi ikastaroetarako proposatu daitekela

2018/11/30

 

 
 

Se trata de una lista de instrucciones que el Departamento de Educación se comprometió a concretar ya el curso pasado. De esta manera, aunando criterios y normativa, el Departamento puede ayudar en la solución sin condicionar el deseo de la comunidad educativa de cada centro. Mediante la resolución 593/2018 se regula la implantación de la jornada escolar continua y de la jornada escolar flexible, para los cursos 2019/2020 y 2020/2021, en centros de Educación infantil y primaria, así como en centros de Educación especial, tanto públicos como concertados, de la Comunidad Foral de Navarra.

 

Hezkuntza Sailak pasa den ikasturtean zehaztera konprometitu zen argibide zerrenda bat da. Honela, irizpide eta araudiak batuz sailak lagundu dezake irtenbide bat lortzera, ikastetxe bakoitzeko hezkuntza komunitatearen nahia egokitu gabe. 593/2018 ebazpenaren bitartez, eskola-eguna moldagarriaren eta eskola-eguna etengabearen ezarpena arautzen da 2019/2020 eta 2020/2021 ikasturteetarako, Nafarroako Foru Erkidegoko Haur eta Lehen Hezkuntzako zentroetan, bai publikoetan eta bai itunpekoetan.

Horrela, erabaki egin da zentro guztiek, beren autonomia jardutearen bidez, esperimentazioak, lan-planak, antolamendu-motak, bizikidetza-arauak eta eskola-egutegia edo irakasgaien ordutegiak luzatzea ahal ditzatela, Hezkuntza Administrazioek eratutako moduetan eta aplikagarriak diren arauek onartzen dituzten aukeren barruan, lan arauak barne, inolako kasuetan, familiei ekarpenak jarriz ezta Hezkuntza Administrazioei eskakizunak ipiniz.

Ikastetxeen antolakuntza autonomiaren eta autonomia pedagogikoaren printzipioen ezarpenak aukera ematen du eskola egunea berrikusteko, hau orokorrean goizeko eta arratsaldeko ikasaldietan antolatzen da, astean egun bakar batean izan ezik, noiz bakarrik goizekoa da (ikasaldi etena). Horrek erantzuna ematen die zenbait ikastetxetako hezkuntza-sektoreek aurkeztako eskakizunei. Zentzu horretan eta 2007az geroztik, Hezkuntza Sailak aukera ematen du, eskola-eguna ofiziala “zatituaz” gain, ikastetxeek ezar dezatela, saiakuntza moduan, eskola-eguna ETENGABEA (bakarrik goizez) edo MOLDAGARRIA (bi egun goizez eta hiru egun ikasaldi zatituarekin).

Deialdi honetako xehetasun berriak

Ikastaro honetan esperimentalki ezarpenaren proposamena hurrengo BI IKASTARO AKADEMIKOentzat: 2019/2020 eta 2020/2021 lehenengo aldiz baimendutako da.

Beste berritasuna bakarrik zuzenduta dago garraio eta jangela zerbitzuak partekatzen dituzten eskualde-ikastetxe publikoentzat Zentro horiek, prozesua hasteko beharrezko baldintza gisa, proiektuaren bideragarritasunari buruzko Hezkuntza Azpiegituren Zerbitzuaren txosten bat behar izango dute. Beraz, zentroen artean partekatutako jangela eta garraioa zerbitzua dituzten eskualde-ikastetxe publikoek txosten hau eskatu behar izango dute eskola egunari buruzko galderarik egin aurretik (etengabea edo malgua).

Horrez gain, aiten, amen eta tutoren bozketa errazteko asmoarekin, boto telematikoki emateko aukera ezarri da.