angle-left Hezkuntzak eta Eskubide Sozialak formakuntza ziurtagarriaren, egiaztapenaren eta erreferentzia nazionaleko zentroen eskumenak eskualdatzea erabaki dute

Urrats garrantzitsua egin da hezkuntza sistemako lanbide-heziketa eta enplegurako LH integratzeko

2020/11/05

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak akordio bat lortu du Gizarte Eskubideen Departamentuarekin, prestakuntza ziurtagarriaren eta eskumenen egiaztapenaren arloko eskumenak bere gain hartzeko, bai eta Energia Berriztagarrien eta Energia Eraginkortasunaren Erreferentzia Zentro Nazionalaren (CENIFER) zuzendaritza eta kudeaketa ere.

Akordioa 498/2020 eta 499/2020 errege-dekretuetan jasotako Hezkuntza eta Lanbide Heziketako eta Lan eta Ekonomia Sozialeko Ministerioei esleitutako funtzio berrien ondorioa da. Horien ondorioz, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak bere gain hartzen du Lanbide Kualifikazioen Sistema Nazionalari lotutako Enplegurako Lanbide Heziketako gaitasun berriaren kudeaketa, hezkuntza-sistemaren eta LHren bateratzearen ondoren.

Urtarrilean izandako ministro-zorroen berregituraketari dagokio aldaketa hori. Egun horretatik aurrera, Hezkuntza Ministerioa arduratzen da hezkuntzaren eta hezkuntza eta enplegurako sistemaren Lanbide Heziketaren arloko Gobernuaren politika proposatzeaz eta gauzatzeaz.

Eskumenen esparru berrian arlo hauek banatu behar dira:

Erreferentzia nazionaleko zentroak

Hezkuntza Departamentuak zuzendu eta kudeatuko du Energia Berriztagarrien eta Energia Eraginkortasunaren Erreferentzia Zentro Nazionala (CENIFER).

Hala ere, eraginkortasun handiagoa lortze aldera, eta baterako kudeaketaren esperientzia frogatua dagoenez, lankidetza eta koordinazio mailari eutsiko zaio, halako zentroei esleitutako eginkizunak hobeki garatzen lagunduko duena. Halaber, Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bidez, Gizarte Eskubideen Departamentuak presentzia nabarmena izanen du bere Gizarte Kontseiluan.

Hezkuntza eta Lanbide Heziketaren Ministerioak Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuari transferituko dizkio ikastetxe horri esleitutako funtsak. Egitura organikoak eta eskumen hori hartzeak 2021eko urtarrilaren 1ean hartuko dute indarra.

Nafarroan dagoen beste erreferentzia-zentro nazionala Hezkuntzaren mende dago. Nafarroako Osasun Eskola Tekniko Profesionaleko LHko Zentro Integratua da, Osasun arloan espezializatutako Hezkuntza Departamentuko zentro publikoa. Nafarroako Ospitaletegiaren esparruan dago. 2009ko irailaz geroztik, Nafarroako Osasun Eskola Tekniko Profesionala Osasun adarreko Erreferentzia Zentro Nazionala da.

Lanbide heziketa ziurtagarria

Enplegurako prestakuntzaren esparruan ziurta daitekeen prestakuntzak Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean jasotako lanbide-kualifikazioak hartzen ditu erreferentziatzat, eta horren ondorioz, akreditazio ofizial bat lortzen da (gaitasun-unitateak eta profesionaltasun-ziurtagiriak). Prestakuntza hau langabetuentzat eta landunentzat da. Hezkuntza Departamentuak bere gain hartuko du gaitasun unitateen erregistroen eskumena eta profesionaltasun ziurtagiriak ematea. Horrelako prestakuntza Hezkuntza Departamentuaren eskumena izanen da, eta prestakuntza ziurtagarrirako ez diren gainerako prestakuntza ekintzak Gizarte Eskubideen Departamentuarenak izanen dira.

Prestakuntza eskaintzaren plangintza

Hezkuntza Departamentuarekin aldez aurretik ados jarrita eta ezarritako jarduketa protokolo batean oinarrituta, Nafarroako Lanbide Heziketako ikastetxe integratuetan eta erreferentzia nazionaleko zentroetan berezko prestakuntza programatzen ahalko du NEZk. Horretarako, bi administrazioek protokolo hori garatzeko konpromisoa hartu dute. Protokolo horrek, gutxienez, alderdi hauek bilduko ditu, besteak beste: komunikazioa, finantziazioa, eskaintzen antolaketa, ekipoen eta azpiegituren mantentze-lana…

Ekintza horien finantzaketa, 2021. urterako aldi baterako, eta Estatuko Administrazio Zentralak ezar ditzakeen jarraibideak babestuz, bi administrazioek erabakiko dute zein baliabide ekonomiko erabiliko diren gaitasun profesionala egiaztatzeko prozeduretarako eta aldi horretarako erabakitzen den enplegu ziurtagarrirako prestakuntza-eskaintzarako. Kalkulu horietatik abiatuta, bi administrazioek 2021. urterako aurrekontuak egin ahal izango dituzte, eta, ondoren, kalkulatutako zenbatekoak banatzeko prozedura ezarriko da.

Eskumenen banaketa berriaren ondorioz sor daitezkeen langileen ukipenak Nafarroako Gobernuak banaketa berri horri buruz ematen duen araudiak eta inplikatutako unitate organikoekin duten elkarrekikotasunak baizik ez dituzte zehaztuko.

Arlo juridikoko eta kudeaketako bi lan-mahai sortuko dira, eskumenak abenduaren 31n eskualdatu ahal izateko eta herritarrentzako zerbitzuak ez ukitzeko.

Hezkuntza eta LHko ministro Isabel Celaá urriaren 30ean bildu zen enplegurako lanbide-heziketa kudeatzen duten autonomia-erkidegoetako arduradunekin. Celaak lanbide-heziketako bi sistemak integratzeko beharra defendatu zuen, eta prozesu hori errazteko, autonomia-erkidegoekin lankidetza-organo bat sortzea proposatu zuen. Organo hori Enplegurako Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Sistema Nazionalaren Konferentzia Sektoriala izango da, eta Ministerioak autonomia-erkidegoekin zuzenean hitz egiteko organoa izango da.

Asteazken honetan bildu da Enplegurako Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Sistemaren Batzorde Sektoriala, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioko LHko idazkari nagusia, Clara Sanz, buru duela. Bilera horretan, haren antolaketa eta funtzionamendua arautuko dituen barne-araudiaren zirriborroa aztertu da, eta azaroaren 12an egingo den Konferentzia Sektorialaren hurrengo bileran onartuko da.