angle-left Hezkuntzak eta Tuterako Udaletxeak Elvira España ikastetxeko “Ziberzentro” eraikinaren eskola erabilera berreskuratzea adostu dute

Bi erakundeek hitzarmena sinatuko dute, non udalari 150.000 euroko ordainketa eta datorren azaroaren 18tik lehen solairua hezkuntzako ekintzetara bideratzea jaso den

2020/11/12

Hezkuntza kontseilaria, Carlos Gimeno eta Tuterako alkatea, Alejandro Toquero, Tuterako Elvira España ikastetxean.

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Sailak eta Tuterako Udalak erabaki dute Tuterako Elvira España Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoko lehen solairua eskola-erabilerara atxikitzea, bai eta “ziberzentroa” deritzon eraikineko beheko solairuaren azalera ere, 2020ko azaroaren 18tik aurrera.

Bi administrazioen arteko hitzarmenak Elvira España ikastetxeko leku-arazoak konpontzen ditu, azken urteotan matrikula handitu egin baita. Gaur egun, ikastetxe honek ez ditu Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako bigarren zikloko ikasketak ematen dituzten ikastetxeen gutxieneko baldintzak ezartzen dituen otsailaren 12ko 132/2010 Errege Dekretuan eskatzen diren gutxieneko espazioak. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak eremu horiek erabiltzeko aukera izanen du 2020ko azaroaren 18tik aurrera.

Hezkuntza Sailak eta Tuterako Udalak sinatu beharreko hitzarmenaren arabera, Hezkuntza Sailak 150.000 euro ordainduko dizkio Tuterako Udalari, ordainketa bakar batean, Tuterako Udalak bere gain hartu beharreko gastuengatik, ikastetxearen lehen solairua eskola-erabilerara atxiki dela deklaratzearen ondorioz, baita lehenengoan sartzeko beheko solairuaren azalera ere. 2020. urtean ordainduko da.

Hezkuntza Departamentuak bere gain hartuko ditu deskribatutako espazioa egokitzeko gastu guztiak, ikastetxearen beharretara egokitzeko. Tuterako Udalak bere gain hartuko ditu ziberzentroaren (argia, berokuntza eta antzekoak, garbiketa barne) mantentze-gastu guztiak, Elvira España ikastetxeak erabiltzen dituen espazio guztietan. Dédalo Fundazioak ez ditu bere gain hartuko Elvira España ikastetxearen jarduerak sor ditzakeen gastuak.

2021eko ekainaren 30era arte, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak baimena emango dio Tuterako Udalari lehen solairua erabiltzeko, bai eta lehenengo solairura sartzeko beheko solairuaren azalera ere, “Marie Curie” izeneko gela izan ezik. Gela hori ikastetxe publikorako baizik ez da erabiliko. Tuterako Udalak hitz ematen du ziberzentroaren espazioa ez duela erabiliko eskola-orduetan (2020-2021 ikasturtea, 08:50etik 14:30era), eta ikastetxe publikoak konpromisoa hartzen du “Marie Curie” gela ez erabiltzeko irakastordu horien ondoren. Aurrekoa deusetan galarazi gabe, Tuterako Udala ziberzentroko lehen solairura sartzen ahalko da eskola orduetan, une zehatz eta behar-beharrezko batzuetan, Elvira España ikastetxe publikoko zuzendaritza taldeari jakinarazi ondoren. Ikastetxeak konpromisoa hartzen du “Marie Curie” gelara sartzeko eremua eta Tuterako Udalak lehen solairuan behin-behinekoz erabiltzen duen eremua bereizteko manpara bat jartzeko.

2021eko abuztuaren 15ean, Tuterako Udalak ziberzentroaren eraikin osoa husteko konpromisoa hartu zuen, 2021/2022 ikasturtetik aurrera Elvira España ikastetxeak ekipatu eta erabil dezan.

Hezkuntza Departamentuaren eta Tuterako Udalaren arteko hitzarmenak berretsi egiten du bi administrazioek Tuterako herritarrei ikasle guztientzako kalitateko hezkuntza bermatzeko hartutako konpromisoa.