angle-left Nafarroako Eskola Kontseiluak gehiengo zabalarekin onartu du eskola-jardunaldiaren foru-aginduaren irizpena

Araudi berriak ikasleen eta haien familien interesak, premiak eta ezaugarriak hartzen ditu kontuan, eta curriculum-saioak arrazoi pedagogikoen arabera banatzen ditu

2023/11/07

Nafarroako Eskola Kontseiluak (ENB) Foru Komunitateko ikastetxeetako lanaldi motak arautzen dituen foru aginduaren proiektuaren irizpena onetsi du, eta lehentasuna ematen die ikasleen, haien familien edo legezko ordezkarien interes, behar eta ezaugarriei.

Atzo, azaroaren 6an, Osoko Bilkuran bildurik, Kontseiluak aldeko 14 botoz, kontrako 4 botoz eta abstentzio batez berretsi du Hezkuntza Sailak egindako testua. Testu hori, azken urteotan hezkuntza-komunitateko kide guztiek parte hartu duten azterketa- eta eztabaida-prozesu baten ondoren, 2025eko eskolalanaldi jarraitua edo malgua esperimentala izango da.

Hala ere, 2024-2025 ikasturtean lanaldi zatitua ez den beste modalitateren bat ezarri nahi duten ikastetxe guztiek Hezkuntza Departamentuak ikasturte horretarako ezartzen duen lanaldia hautatzeko deialdian parte hartu beharko dute. Deialdia 2023-2024 ikasturtean zehar emango da ebazpen baten bidez.

Hezkuntza-komunitatearen gehiengo zabal batek, Nafarroako Eskola Kontseiluan dituen ordezkarien bidez, Hezkuntza Sailak aurkeztu duen eskolaldiari buruzko foru-aginduaren irizpena lagundu du. Irizpen hori Kontseiluan dauden guraso-federazio guztiek eta ENBko osoko bilkurako kide gehienek babestu dute.

Azkenik onetsitako foru aginduaren irizpenak zuzenketa nabarmenak sartu ditu eta curriculum-saioen banaketa ezartzen du astean zehar, arrazoi pedagogikoak kontuan hartuta. Erregulazio berriak ezartzen du ikastetxeek nahitaez eskaini behar dituztela ikasleentzako arreta-jarduerak arratsaldeko ordutegian, borondatezkoak ikasleentzat. Jarduera horiek irakasleek hartuko dituzte eta ikastetxe publikoetako irakasleentzat irakastordutzat joko dira.

Era berean, botazioetan familien parte-hartzea bultzatzeko, irizpenak zehazten du Hezkuntza Departamentuak horretarako botorako eskubidea erabiltzea erraztuko duten prozedurak erabiliko dituela, prozedura telematikoak barne. Foru agindu berriak adierazten du zuzendaritza taldeek ikasleen familiei eta legezko ordezkariei jakinaraziko dietela motibazioari, eskola egun berriaren ezaugarriei eta arratsaldeko ordutegian ikasleei arreta emateko jarduerak irakastordutzat jotzearen inplikazioari buruz eta horrek goizeko eskola saioetan duen eraginari buruz, lanaldi etengabearen edo, hala badagokio, lanaldi berrien kasuan, eta deialdiari buruzko ebazpenetan ematen den informazio guztiari buruz.

Gehiengo kualifikatuak

Lanaldia eskatzeko prozeduraren bozketetarako onetsitako foru aginduan ezarritako gehiengoei dagokienez, ez dira aldatu. Izan ere, eskola-orduen aldaketa hezkuntza-komunitatean eragin berezia duen erabakia da, eta, gai horietarako, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak ezartzen du gehiengo kualifikatuz zehaztuko direla.

Familiei egindako kontsultan, boto-emaileen erroldaren 3/5en aldeko botoa behar da, proposatutako lanaldia izapidetzen jarrai dadin. Familien eta irakasleen klaustroaren iritziak jaso ondoren, Eskola Kontseiluak onartu ahal izateko, beharrezkoa da Eskola Kontseiluan botoa emateko eskubidea duten gehieneko kideen 2/3ek, gutxienez, aldeko botoa ematea.