angle-left Hezkuntzak emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatuko duen eskola-eredua sendotzeko apustua egin du

Azaroaren 19ra arte, herritarrek ekarpenak egin ahal izango dizkiote 2024-2028 Hezkidetza Planari; plan horri Nafarroako hezkuntzaren curriculum autonomikoaren parte izango da

2023/10/30

Era guztietako indarkeria sexistak prebenituko dituen eta emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak ezabatuko dituen eskola-eredua finkatzea da Hezkuntza Sailak egin duen eta jendaurrean egoteko aldian dagoen 2024-2028 Hezkidetza Planaren helburu nagusia, herritarrek ekarpenak egin ditzaten.

Hezkidetza Plan berria gaur goizean aurkeztu dute Carlos Gimeno Hezkuntza sailburuak, Hezkuntza zuzendari nagusiak, Gil Sevillanok, eta Berdintasunerako eta Bizikidetzarako Ataleko buruak, Itziar Irazabalek. Prentsaurrekoan, Planak nazioarteko hainbat akordiotan sostengatzen dela eta Estatuko esparru zabala bermatzen duela azpimarratu da.

Gimeno sailburuak berriro esan du Planak Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxeen hezkidetza-eraldaketa iraunkorra sistematizatzea eta finkatzea duela helburu, eta aukera ematen duela berdintasunaren eta tratu onaren bidean aurrera egiteko.

Plana Nafarroako hezkuntza-curriculum autonomikoaren zati izango da, eta ikastetxeek, nahitaez, hezkuntza-proiektuan sartu eta justifikatu beharko dituzte hezkidetza hezkuntza-arlo eta -etapa guztietan sartzeko eta prestakuntza bultzatzeko hartutako neurriak.

Horretarako, Hezkuntza Departamentuko hezkidetzako prestakuntza prozesuan lan egiten duten 70 tutoreren baino gehiagoren laguntza izan da.

Jendaurreko epea iragan eta azaroaren 19an bukatuko da, txosten bat eta memoria bat prestatuko dira jasotako ekarpenekin, eta behin betiko testua idatziko da, Nafarroako Eskola Kontseilura igorriko dena.

 

Pertsonen arteko harremanetarako eredu berriak

Hezkidetza-ereduak berdintasunean eta tratu onean oinarritutako pertsonen arteko harreman-eredu berriak sortzeko balio behar du, eta, beraz, edozein bereizkeria-mota ezabatzea eragingo du: kulturala, soziala, erlijiosoa, funtzionala, arraza, jatorria, sexu-joera eta sexu- edo genero-identitatea.

Hezkidetza funtsezko tresna da gizonen eta emakumeen arteko errespetuan oinarritutako bizikidetza demokratikoa eta berdintasunezkoa lortzeko. Hezkuntza-kalitatea eta inklusiboa lortzeko ezinbesteko elementutzat hartu behar da, ikasleen garapen integrala bermatzen baitu eta generoari dagokionez inolako eragozpenik gabe berdintasunean bizitzeko gaitasuna ematen baitio.

Hezkidetza-aldaketa finkatzen dela bermatzeko eta ikasleek berdintasunean bizitzeko gizarte- eta herritar-gaitasuna lor dezaten laguntzeko, Hezkidetza-planak, 72/2021 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera, irakasleek hezkidetza-gaitasun profesionala eskuratzeko betebeharra eta beharra ezartzen du, hezkidetzako ikaskuntzak definitzen ditu eta ikastetxe guztietan hezkidetza-nortasunaren hiru urteko planak izan behar dituen lan-ildoak adierazten ditu.

Hezkidetza-planaren ildo estrategikoak Skolae Programan zehazten dira. Programa horren bidez, irakasle, ikasle, familia eta irakasle ez diren langileentzako prestakuntzaz eta baliabideez gain, ikastetxeetan sortzen diren egiturekin aholkularitza eta koordinazioa eskaintzen da, hartara, hezkidetza-nortasuneko planak abian jartzeko eta hezkuntza-komunitate guztien parte-hartzea ziurtatzeko.

 

Horrekin batera, Hezkuntzak, Berdintasun eta Bizikidetza Atalaren bidez, erabat berritu du Departamentuaren webgunea Hezkidetzari dagokion arloan. Zehazki, Skolae programa ezartzen ari diren irakasleek ikastetxe bakoitzean behar duten informazio guztia eskuratu ahal izango dute, dagoen prestakuntza-unearen arabera; horrez gain, arau-esparruari buruzko informazioa emango dute eta baliabide ugari eskainiko dituzte (bideoak, dokumentuak, bibliografia, etab.). Sistema horrek, programak nola antolatzen diren erakusteaz gain, elkarreraginean aritzeko eta partekatzeko aukera ematen du, eta, horrez gain, webaren erreformaren helburuetako bat finkatzen du, ikastetxeek baliabideak eskuratzeko autonomia bultzatuz.

 

Prentsaurrekoa osorik