angle-left Hezkuntza Departamentuak 2,2 milioi euro eman dizkie Nafarroako udalei haur eta lehen hezkuntzako 61 ikastetxe eta 0-3 urte bitarteko ikastetxeak hobetzeko

Zenbatekoa bikoiztu egin da aurreko urteekin alderatuta, eta berrikuntza gisa, aireztapenaren, sarbideen eta espazioen COVIDaren aurkako prebentzioa hobetzeko obrak diruz laguntzen dira

2021/06/04

Hezkuntza Departamentuak Nafarroako udalei eta kontzejuei laguntzak emateko bi deialdiak ebatzi ditu, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoak eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe mistoak hobetzeko eta birmoldatzeko proiektuak gauzatzeko, bai eta 0-3 urte bitarteko ikastetxeetarako ere, bi milioi eta 250.000 euro, hurrenez hurren.

Deialdi hauetan diru-laguntza jaso dezakete 2021. urteko ekitaldi ekonomikoaren barruan egitea aurreikusten duten proiektuek, baina salbuespen gisa, 2020an egin diren eta presakoak eta nahitaez bete beharrekoak diren obrek ere jaso ahal izango dute diru-laguntza, Udalak formalki premiazkotzat jo eta Sail honi aurretik jakinarazi ondoren.

Deialdi honen bidez, haur, lehen eta DBHko ikastetxe publikoetako obrak diruz laguntzen dira. Ikastetxe horiek udal titulartasunekoak dira, eta eraikinaren segurtasuna, iragazgaiztasuna, berokuntza edo elektrizitate instalazioa eta iturgintza eta saneamendua ezartzen dituzte. Honako hauek ere diruz lagunduko dira: oztopo arkitektonikoak kentzeko obra-proiektuak, segurtasun-arloan indarrean dagoen araudiari espazioak egokitzeko obrak, eta eraikinaren inguratzailearekin (estalkiak, fatxadak, kanpoko arotziak) eta instalazioekin (berokuntza eta argiztapena) lotutako energia-aurrezkia eta -eraginkortasuna lortzeko jarduerak.

Hezkuntza Sailak urtero argitaratzen duen deialdi honetako berrikuntza nagusiak hauek izan dira: esleitutako zenbatekoa (aurreko urteekiko zenbateko osoa bikoiztu egin baita), diru-laguntzaren ehunekoa (ezaugarri soziodemografiko bereziak dituzten herrien kasuan handitu egin baita) eta diruz lagundutako jardueren BEZaren diru-laguntza (lehen ez zen diru-laguntzarik ematen).

Gainera, deialdi honen bidez, birusek eragindako osasun-krisiei aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriekin lotutako lanak diruz laguntzea aurreikusi da, hala nola, COVID-19, espazioen aireztapen naturala hobetzea, aire kontrolatua berritzeko aireztapen-instalazioa jartzea, eraikinerako sarbide berriak sortzea eta espazioen banaketa aldatzea, zentroaren funtzionamendua hobetzeko.

Dirulaguntzen deialdira 69 udal aurkeztu dira, 142 jarduketa proposamenekin, 6.320.361,96 eurokoak. Sailak aurreikusitako diru guztia eman du, 2 milioi euro, guztira 67 esku-hartze egiteko 45 herritako 50 ikastetxetan.

3 urteko zentroetarako diru-laguntzak

0-3 urte bitarteko ikastetxeak hobetzeko eta birmoldatzeko diru-laguntzen deialdiari dagokionez, 15 udalek parte hartu dute, 22 jarduketa proposamenekin. Horien balioa 745.798,39 eurokoa da. Departamentuak 250.000 euro eman ditu guztira 11 zentrotan 14 esku-hartze egiteko.

Jarduerak batez ere udako hilabeteetan egitea aurreikusten da. Egokitze lan horiek bultzada handia izanen dute Nafarroako toki entitateen menpeko ikastetxe publikoak egokitu eta hobetzeko.

Deialdiaren oinarriek adierazten dute diru-laguntzak 0 eta 3 urte bitarteko haur-hezkuntzako ikastetxe berriak eraikitzeko erabiliko direla, eskola berriak sortzeko; aldez aurretik sortutako ikastetxeak handitzeko; barne- eta kanpo-espazioak berritzeko obrak, 0 eta 3 urte bitarteko haur-hezkuntzako ikastetxeen erabiltzaileen segurtasunean zuzenean eragiten dutenak; barne- eta kanpo-espazioak berritzeko obrak (patioak), ikastetxearen funtzionamendua hobetzeko eta zentro erabiltzaileekin zuzeneko eragina dutenak.