angle-left Hezkuntzak curriculum anitzeko programak berreskuratu ditu, zailtasunak dituzten ikasleek DBHko titulua izatea errazteko

Bigarren Hezkuntzako hirugarren eta laugarren mailako ikasketak egiteko modu alternatiboa dira ikasteko zailtasun handiak dituzten ikasleentzat

2023/11/06

Hezkuntza Departamentuak foru agindu bat onetsi du, curriculum aniztasuneko programak arautzen dituena. Programa horien bidez, curriculuma aldatu ahal izango da, ikasteko zailtasun nabarmenak dituzten ikasleen beharretara egokitzeko, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) graduatuaren titulua lortzeko.

 

Foru agindu horrek DBHko 3. mailatik aurrera curriculum-aniztasuna berreskuratzen duen curriculumari arau-esparrua ematen dio, eta ikasketa eta errendimendua hobetzeko programak (PMAR) ordezten ditu. LOMLOEren ondoriozko aldaketa bat da, hezkuntzaintegrazioaren printzipio pedagogikoak ikastetxeen proposamenak ikasleen artean bideratu behar dituela jasotzen duena.

 

Programa horiek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren eta/edo laugarren kurtsoa egiteko modu alternatiboa dira, eta soilik aplikatu ahal izango dira indarrean dagoen araudian aurreikusitako beste neurri arrunt batzuk agortu badira, hala nola hezkuntza-errefortzua eta laguntza.

 

Gaur egun, 42 ikastetxek ematen dute Curriculum Aniztasuneko 3. maila. Horietatik 36 publikoak dira eta 6 itunduak. 42 talde horietan 379 ikasle daude.

 

Ikaskuntzaren pertsonalizazioa eta indibidualizazioa

 

Curriculum aniztasuneko programen egiturak ikaskuntza pertsonalizatuagoa eta indibidualizatuagoa izatea du helburu, eskumenen ikuspegitik, kontuan hartuz banakako desberdintasunei arreta emateko printzipio psikopedagogikoak eta ikaskuntzarako diseinu unibertsalaren ikuspegia (DUA).

 

Horrela, bi esparru zehatzetan antolatuko dira, bata hizkuntza- eta gizarte-izaerako elementuekin eta bestea elementu zientifiko-teknologikoekin, esparru praktiko batez gain. Gainera, programako bi kurtsoetan, ikasleek Atzerriko Hizkuntza eta Gorputz Hezkuntza irakasgaiez gain, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Plastika Hezkuntza, programaren lehen kurtsoan, eta Musika, bigarren kurtsoan.

 

Curriculum-aniztasuneko programek, batez ere, ikasteko zailtasun nabarmenak dituzten eta ikasketarik edo ahaleginik ez duten ikasleei zuzendutakoek, esparruka lan egiteko aukera ematen dute. Horrek DBHko gutxieneko edukiak modu orokorragoan lantzen laguntzen du, ikasleen beharretara eta denboretara egokituz, eta hainbat arlotako metodologia aktiboak eta konpetentzialak praktikatzen ditu, ikasleentzat erreferentzialagoak direnak. Foru Komunitateko ikastetxe publiko, pribatu eta itunduetan aplikatuko dira.

DBHko 3. mailatik hasita eta 10 eta 15 ikasle bitarteko taldeentzat

Oro har, programa horiek bi urtetan gauzatuko dira, DBHko hirugarren kurtsotik etapa amaitu arte. Ikastetxearen banakako desberdintasunei arreta emateko neurrien barruan, bideragarritasuna bermatzeko, gutxienez 10 ikaslek eta gehienez 15 ikaslek osatuko dituzte. Hala ere, Hezkuntza Sailak egoera espezifikoak baloratu ahal izango ditu, eta oro har ezarritakoaz bestelako ikasle batzuekin garatzeko baimena eman ahal izango du.

Salbuespen gisa, programan sartzeko aukera ematen zaie berandu sartu diren ikasleei edo absentismo-maila handia duten eta eskoletara joateko konpromisoa hartu duten ikasleei, eskola goiz uztea murrizteko mekanismoen bidez.

 

Foru aginduak ikasleen tutoretza-lanari eta hezkuntza-orientazioari eta horren ebaluazioari eta sustapenari buruzko guztia arautzen du, eta lehenengo xedapen gehigarrian ezartzen du 2023-2024 ikasturte honetan curriculum-aniztasuneko programen bigarren kurtsoko irakaskuntzak ezarriko direla, eta ez dela IEPen lehen kurtsoa emango. Halaber, 2022-2023 ikasturtean DBHko 2. maila PMAR egin zuten ikasleak Curriculum Aniztasuneko 1. mailan hasiko dira zuzenean.