angle-left Hezkuntza Departamentuak ikastetxe publikoen irisgarritasuna diruz lagunduko du

Departamentuak toki-erakundeentzako laguntzak arautzen dituen eta inbertsio-ahaleginari eusten dion Ebazpena aurreratu du, bi milioi eurorekin

2021/12/14

Hezkuntza Sailak diruz lagunduko ditu irisgarritasun unibertsalarekin zerikusia duten udal-jabetzako ikastetxe publikoetako obrak, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoak eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe mistoak (DBH) hobetzeko eta birmoldatzeko obra-proiektuak gauzatzeko Nafarroako udal eta kontzejuei diru-laguntzak emateko deialdia onesten duen ebazpenean ezarritakoaren arabera.

Ebazpenean, berritasun aipagarri hori jaso da: ikastetxeetan irisgarritasun unibertsalarekin zerikusia duten obretarako diru-laguntzen aurreikuspena, eta hamar atal ezarri dira irisgarritasuna hobetzeko neurriak baloratzeko.

Gainera, Hezkuntzak aurreratu du deialdi hau aurreko urteetan baino lehenago argitaratuko dela, udalek ahalik eta denbora gehien izan dezaten ikastetxeetan egin beharreko inbertsioak kontratatu eta gauzatzeko.

Deialdi honetan diru-laguntza jaso ahal izango dute 2022. urteko ekitaldi ekonomikoaren barruan obrak egitea aurreikusten duten proiektuek, baina, salbuespen gisa, 2021. urtean presako eta nahitaez bete beharreko obrak egin ahal izango dira, udalak formalki premiazkotzat jo eta sail honi 2021eko abenduaren 31 baino lehen jakinarazitakoak.

Horrela, toki entitateek, udalek eta kontzejuek diru-laguntza eskatzen ahalko dute udal jabetzako ikastetxeetan obrak egiteko, norgehiagokako diru-laguntzaren bidez, ebazpenari erantsitako oinarri arautzaileen arabera.

Bi milioi euro

Hezkuntza Sailak, 2021. urterako deialdian bezala, 2 milioi euro emango ditu laguntza horietarako (aurreko urteetako deialdiekiko bikoiztuta zegoen 2021eko deialdiaren zenbatekoa berdinduz), eta ikastetxe bakoitzeko 80.000 euro emango ditu gehienez. 2021eko deialdian bezala, egindako obren BEZa ere diruz laguntzen ahal da.

Hala, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako bigarren zikloko erabilera eta destinoko gela eta instalazioetan egiten diren obrek gehienez ere diruz lagundutako proiektuaren zenbatekoaren %65 jaso ahal izango dute; Lehen Hezkuntzako (DBH) zentro mistoetan egiten diren lokal edo instalazio komunetako obrek, gehienez ere %95; eta DBHko zentro esklusiboetan egiten diren obrek, berriz, %100. Halaber, ezaugarri soziodemografiko bereziak dituzten herriei jarduketa bakoitzerako aurreikusitako aurrekontuaren ehuneko handiagoa ematen ahalko zaie.

Diru-laguntza jaso dezaketen jarduketei dagokienez, presako eta saihestezineko esku-hartzea eskatzen duten obra-proiektuak aurkeztu ahal izango dira, zentroaren funtzionamendu normal eta egokirako ezinbesteko instalazioak baitira, hala nola eraikinaren segurtasun-obrak, iragazgaizte-lanak, berokuntza- edo elektrizitate-instalazioa eta iturgintza- eta saneamendu-instalazioa. Halaber, diruz lagunduko dira espazioak eta instalazioak segurtasunaren arloan indarrean dagoen araudira egokitzeko obretarako proiektuak, baita eraikinaren inguratzailearekin (estalkiak, fatxadak, kanpoko arotziak) eta instalazioekin (berokuntza eta argiztapena) lotutako energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko jarduerak ere.

Bestalde, berritasun gisa, deialdian aurreikusita dago ikastetxeetako irisgarritasun unibertsalarekin zerikusia duten lanak diruz laguntzea, eta hamar atal ezarriko dira irisgarritasuna hobetzeko neurriak baloratzeko. Gainera, positiboki baloratzen da hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen egitura kopurua eta ezgaitasuna duten ikasleak eta irakasleak eta irakasle ez direnak ikastetxean egotea.

Eskaerak telematikoki aurkezten ahalko dira 2022ko urtarrilaren 31ra arte, Nafarroako Gobernuaren Atariko Tramiteen Katalogoko dagokion fitxaren bidez (www.navarr.es).