angle-left Nafarroako Gobernuak Haur Hezkuntzako etapa osoko irakaskuntzetarako curriculuma lehen aldiz jasotzen duen foru dekretua onartu du

0-6 zikloa berezko nortasuna duen hezkuntza-etapa moduan eratu da 

2022/06/01

Nafarroako Gobernuak, gaur, gobernu saioan, Foru Komunitateko hezkuntza plangintzaren historiari buruzko lehen foru dekretua onetsi du, Haur Hezkuntzako 0 eta 6 urte bitarteko ikasketetarako curriculum bat duena.

Foru dekretu berriak etaparen helburu, xede eta printzipio orokor eta pedagogikoak definitzen ditu, bai eta eskolatzearen hasieratik bertatik hasi beharko diren funtsezko gaitasunak ere. Gainera, arlo bakoitzerako etaparako aurreikusitako berariazko gaitasunak biltzen dira, baita ziklo bakoitzerako ezarritako ebaluazio irizpideak eta oinarrizko ezagutzak ere.

Foru dekretua bat dator Hezkuntzari buruzko Lege Organiko berriarekin (LOMLOE), eta Haur Hezkuntza berezko identitatea duen hezkuntza-etapa gisa hartzen du, haurrak jaiotzatik sei urte arte hartzen dituena, eta hezkuntza-sistema XXI. mendeko erronka eta erronketara egokitzen duena, Europar Batasunak eta UNESCOk 2020/2030eko hamarkadarako ezarritako helburuen arabera, eta haurren eskubideak benetan betetzearen arabera.

Hezkuntza Departamentuaren aurreikuspenen arabera, Nafarroako Gobernuak Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko curriculuma jasotzen duten foru dekretu berriak onartuko ditu ekaina amaitu baino lehen, eta ikastetxeetako zuzendaritzek ahalik eta aurrerapen handienarekin ezagut ditzakete.