angle-left Erregularizatu gabeko ehun bat migratzaile Nafarroako enpresetan trebatzen ari dira, Hezkuntzak finantzatutako istripu eta erantzukizun zibileko aseguruei esker

Neurriak saihestu egiten du Gizarte Segurantzan alta emateko ezintasuna; izan ere, joan den urtarriletik legezko eskakizuna da enpresa-sarean prestakuntza-presentziak garatzeko

2024/04/12

Arautu gabeko egoeran dauden ehun bat ikasle migratzaile Nafarroako enpresetan praktikak egiten ari dira, Hezkuntza Departamentuak osorik finantzatutako istripu eta erantzukizun zibileko polizei esker. Poliza horiek estaltzen dituzte ikasle horiek egiten ari diren prestakuntzako programetan edo kanpoko praktika akademikoetan gerta daitezkeen gorabehera guztiak, eta arautzen ez diren migratzaileei Gizarte Segurantzan alta emateko ezintasuna saihesten dute; bestela, ezin izango dira profesionalki prestatu, ez eta enplegurako ziurtagiri profesionalik lortu ere.

 

Hala jakinarazi du gaur Carlos Gimeno Hezkuntza sailburuak, eta gogorarazi du Nafarroa komunitate pilotu izendatu zutela Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiarekin, egoera horri aurrea hartuz. Hala, 2/2023 Errege Lege Dekretua argitaratu aurretik ezartzen ziren erantzukizun zibileko eta istripuetako aseguruen luzapena aurreikusi ahal izan zen.

 

2/2023 Errege Lege Dekretuak Gizarte Segurantzako Sisteman sartzea arautzen du prestakuntza programetan sartutako kanpo praktikak egiten dituzten ikasleak. Gizarte Segurantzako alta egoitza-baimena duten pertsonentzat bakarrik egin daiteke. Migratzaileei ezin zaie Gizarte Segurantzan alta eman baldin eta ez badute atzerriko agiri nazionalik (AIZ), lan egiteko edo bizitzeko baimenik, ikasketetarako ikus-onetsirik edo Barne Ministerioak emandako bestelako agiri baliodunik. Baina horrek ez du galarazten pertsona horiek ikasketak egin edo dagozkien praktikak egin ahal izatea, hezkuntza-legediak horretarako aukera ematen badu.

 

Hori dela eta, arautu gabeko egoeran dauden pertsona migratzaileek hezkuntzarako sarbidea blokeatzen dute, eta, bereziki, profesionaltasun-ziurtagiriak, horiek oso garrantzitsuak baitira laneratzeko. Hala ere, Nafarroan, Hezkuntza Departamentuaren jarduketei esker, migratzaileei erraztu eginen zaie prestakuntzaren bidez errotzea.

 

Foru Komunitateak migratzaile horien egoerari buruzko kontsulta egin zion Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari 2023an, baita Hezkuntza, LH eta Kirol Ministerioko LHko Idazkaritza Nagusiak ere. Beraz, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren erantzunen arabera, egoera irregularrean dauden ikasleei ezin zaie Gizarte Segurantzan alta eman, baina hezkuntza-administrazioari ez zaio galarazten egoera irregularrean dauden pertsona horiei lanekoak ez diren praktikak egitea, profesionaltasun-ziurtagiri bat edo hasierako lanbide-heziketako titulu bat lortzeko. Horregatik, Hezkuntza Departamentuak bi poliza ditu (istripu eta erantzukizun zibilekoak), ikasle horien praktiketan gerta daitekeen edozein gorabehera estaltzeko.

Zehazki, Hezkuntzak emandako datuen arabera, une honetan 40 ikasle daude egoera irregularrean Nafarroako enpresetan Hasierako Lanbide Heziketan. Joan den urtarriletik Gizarte Segurantzan alta eman duten lanbide heziketako 3.000 ikasleren% 1,3 dira.

 

Halaber, beste 45 migratzaile Enplegurako LHko prestakuntza garatzen ari dira enpresetan, ziurtagiri profesionalak lortzeko. Egoera horretan dauden ikasleen% 22,5 dira urtarriletik martxora bitartean, eta Gizarte Segurantzan 200 bat alta eman dira.

 

Gimeno sailburuak nabarmendu du Nafarroako enpresek normaltasun osoz hartu dituztela ikasle horiek beren prestakuntza prozesuetan, administrazio egoera legala duten ikasleak ala ez bereizi gabe.