NUPeko liburutegirako sarrera

Hezkuntza Departamentuko irakaslegoak Nafarroako Unibertsitate Publikoko liburutegian sartzeko eskaera egiteko formularioa.

Kontaktua: Unibertsitateen Atala
Mezu elektronikoak: ensenanzas.universitarias@navarra.es
Telefonoa: 848 426078

NUPeko liburutegiaren erabilera

Eskatzaileak Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuari atxikitako irakaslea dela aitortzen du eta, erantzukizunez bermatzen du formulario honen bidez komunikatzen dituen datuak egiazkoak direla.

Tal como recoge el Convenio firmado con la UPNA, se remitirán dos listados con el profesorado que solicita el acceso a la biblioteca de la universidad en cada curso académico, uno en octubre y otro en enero

Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.