Eskola egutegia

Ikastetxe bakoitzak bere egutegia onesten du arau jakin batzuk oinarri harturik. Hori dela-eta, ikastetxe batetik bestera aldaketak izan daitezke.

Kontaktua: Hezkuntza Departamentua
Mezu elektronikoak: educacion.informacion@navarra.es
Telefonoa: 848 42 65 00

Eskola Egutegia. 2020/2021 eta 2019/2020 Ikasturteak.

2020/2021 Ikasturtea

Araubide Orokorreko Irakaskuntzak:

 • 147/2020 EBAZPENA, maiatzaren 22koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiarena, jarraibideak ematen dituena 2020-2021 ikasturteko eskola egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, Lehen Hezkuntzan, Hezkuntza Berezian, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan ikasketa arautuak ematen dituzten ikastetxeetarako.
 • Egutegia (Excel).

Helduak:

 • 146/2020 EBAZPENA, apirilaren 22koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2020-2021 ikasturteko eskola egutegia prestatzeko jarraibideak onesten dituena, hain zuzen, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta ikasgeletan emanen diren irakaskuntzetarako eta ikastetxe publiko baimenduetan emanen diren Helduentzako Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzetarako.
 • Helduen Oinarrizko Hezkuntzako Egutegia (Excel).
 • Helduentzako Bigarren Hezkuntzako Egutegia (Excel).

Lanbide Heziketa eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketak:

 • 51/2020 EBAZPENA, ekainaren 12koa, Lanbide Heziketako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak onesten dituena 2020-2021 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemaren lanbide heziketako ikasketak eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide ikasketak ematen dituzten ikastetxeei dagozkien eskola-egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko.

Hizkuntzak:

 • 151/2020 EBAZPENA, maiatzaren 25ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak onesten dituena 2020-2021 ikasturtean Iruñeko eta Tuterako hizkuntza eskola ofizialetan eta Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialean emanen diren hizkuntza irakaskuntzei dagokien eskola-egutegia prestatzeko.

Musikako lanbide ikasketak eta dantzako ikasketa ez-arautuak:

 • 154/2020 EBAZPENA, maiatzaren 25ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak onesten dituena Nafarroako Foru Komunitateko musikako lanbide irakaskuntzek eta dantzako irakaskuntza ez-arautuek 2020-2021 ikasturtean izanen duten eskola egutegia prestatzeko.

2019/2020 Ikasturtea

Araubide Orokorreko Irakaskuntzak:

 • 263/2019 EBAZPENA, maiatzaren 10ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiarena, jarraibideak ematen dituena 2019-2020 ikasturteko eskola egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, Lehen Hezkuntzan, Hezkuntza Berezian, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan ikasketa arautuak ematen dituzten ikastetxeetarako.
 • Egutegia (XLS)
 • 126/2020 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiaren maiatzaren 10eko 263/2019 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez, jarraibideak eman ziren 2019-2020 ikasturteko eskola egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, Lehen Hezkuntzan, Hezkuntza Berezian, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan ikasketa arautuak ematen dituzten ikastetxeetarako.

Helduak:

 • 262/2019 EBAZPENA, maiatzaren 9koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2019-2020 ikasturteko eskola egutegia prestatzeko jarraibideak onesten dituena, hain zuzen, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta ikasgeletan emanen diren irakaskuntzetarako eta ikastetxe publiko baimenduetan emanen diren Helduentzako Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzetarako.

Lanbide Heziketa eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketak:

 • 291/2019 EBAZPENA, maiatzaren 22koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak onesten dituena 2019-2020 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemaren lanbide heziketako ikasketak eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide ikasketak ematen dituzten ikastetxeei dagozkien eskola egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko.

Hizkuntzak:

 • 219/2019 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak onesten dituena 2019-2020 ikasturtean Iruñeko eta Tuterako hizkuntza eskola ofizialetan eta Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialean emanen diren hizkuntza ikasketei dagokien eskola egutegia prestatzeko.

Musikako lanbide ikasketak eta dantzako ikasketa ez-arautuak:

 • 278/2019 EBAZPENA, maiatzaren 14koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez arautzen baitira Nafarroako Foru Komunitateko musikako lanbide ikasketek eta dantzako ikasketa ez-arautuek 2019-2020 ikasturtean izanen duten eskola egutegia prestatzeko jarraibideak.