Hezkuntza itunak

Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Hezkuntza Bereziko eta Lanbide Heziketako hezkuntza-itunak berritu, sinatu, luzatu eta/edo aldatzea.

Kontaktua: Ikastetxeen eta Ikasketetarako Laguntzen Atala
Mezu elektronikoak: centrosescolares@navarra.es
Telefonoa: 848 42 65 35/39

Hezkuntza-Itunak
  • Urtarrilaren 27ko 19 zb.Nafarroako Aldizakari Ofizialean, 489/2021 Ebazpena, abenduaren 28koa, Hezkuntza Baliabideen Zudendari Nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baita hezkuntza itunen araubidea aplikatzeko prozedura 2022-2023 eta 2025-2026 ikasturteen arteko aldirako Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Batxilergoko etapetan, argitaratu da.

 

  • Urtarrilaren 25eko 17 zb.Nafarroako Aldizakari Ofizialean, 488/2021 Ebazpena, abenduaren 28koa, Hezkuntza Baliabideen Zudendari Nagusiak emana, ezartzen duena Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko eta Lanbide Heziketako hezkuntza itunak aldatzeko prozedura, 2022-2023 ikasturterako, argitaratu da.

                                                                                                                                                    

Fitxa