Gardentasuna

Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko 11/2012 Foru Legea betez, Hezkuntza Departamentuak informazio aktiboko zerrenda bat jarri du herritarren eskura, modu irisgarri, argi, objektibo eta eguneratuan.

Kontaktua: Modernizazio eta Araubide Administratiboaren Atala
Mezu elektronikoak: iiribasj@navarra.es
Telefonoa: 848 42 39 99

Maizen egiten diren galderak - Erantzun garrantzitsuak

ERANTZUKIZUNA, ASEGURUAK ETA KALTEAK

DATUAK BABESTEA

GAI EKONOMIKOAK

HEZKUNZA ERKIDEGOAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

BESTE BATZUK

Jarraibide eta ebazpen garrantzitsuak

  • Unibertsitatekoak ez diren ikastetxe publikoendako jarraibideak, banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden guraso edo tutoreei dagokienez
  • Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen duten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua 2013-2014 ikasturtean arautzeko jarraibideak
  • Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko ikasketak ematen dituzten ikastetxe publikoen ikasturte hasierako jarraibideak
  • Lanbide Heziketako ikasketak eta Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programak ematen dituzten ikastetxe publikoen ikasturte hasierako jarraibideak
  • Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta ikasgelen ikasturte hasierako jarraibideak eta Helduen Bigarren Hezkuntzako ikasketak, bai presentziazko modalitatekoak bai urrutikoak, ikastetxe publiko baimenduetan emateko modua arautzeko jarraibideak
  • Eskola egutegia prestatzeko jarraibideak hezkuntza etapa desberdinetan
  • Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak irakasleek norberaren kontuengatiko baimen ordaindua hartzeko
  • Informazioaren eta Komunikazio Sistemen segurtasun arauak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde publikoetan
  • Agiriak gorde eta suntsitzearen inguruko irizpideak
  • 24/2014 Foru Dekretua, otsailaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zein zerbitzu eta jardueratan eska daitezkeen prezio publikoak ezartzen duena