LANBIDE HEZIKETAKO SISTEMA INTEGRATUA

Hainbat lanbidetan kualifikatuta jarduteko gaitzen zaitu, eta kalitatezko enplegua lortzeko atea irekitzen dizu. Bizitza osoko prestakuntza da, eta lau ardatz ditu: Hasierako Prestakuntza (LHko zikloak. D eta E graduak), Etengabeko Prestakuntza (enplegurako prestakuntza. A, B eta C graduak), Gaitasunen Egiaztapena eta Lanbide Orientazioa.

Kontaktua: Lanbide Heziketako, Digitalizazioko eta Hezkuntza Zerbitzuetako Zuzendaritza Nagusia
Mezu elektronikoak: sfpeduca@navarra.es / smoderna@navarra.es
Telefonoa: 848 42 65 91 / 848 42 86 16


     Gaitasunak ebaluatzea eta egiaztatzea

Jarduera profesionalak ongi egiteko, herritarrek hezkuntza- eta lan-sistemek eskaintzen duten prestakuntzaren bidez eskuratzen dituzte beren gaitasun profesionalak. Hala ere, zenbait langilek ezin izan dituzte baliatu prestakuntza-sistemek eskaintzen dituzten aukerak, eta lanpostuan bertan eskuratu dituzte beren lanbide-gaitasunak, praktikaren, lanbide-esperientziaren, prestakuntzako eta/edo boluntariotzako bide ez-formalen bidez. Beraz, eskumenak badituztela uste da, baina ez eskumen horien egiaztapen ofiziala.

Beren gaitasun profesionalak esperientziaren bidez eskuratu dituzten langile askok akreditaziorik ez izatea oztopo izan daiteke haien laneratzea, lanbide-sustapena eta aintzatespen soziala oztopatzeko.

Horrela, Gaitasunak Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Prozedurek egiaztapen ofizial bat lortzeko aukera ematen diete lan-esperientzia frogagarria duten edo prestakuntza ez-formala jaso duten pertsonei, hau da, hezkuntza-sistema ofizialetik kanpo egindako prestakuntza dutenei eta egiaztatu nahi duten lanbide-kualifikazioarekin zuzenean lotuta daudenei.

Prozedura hauen bidez, litekeena da herritarrei lan-esperientziaren eta beste ikaskuntza-modu batzuen bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak aitortzea eta egiaztatzea, Lanbide Heziketako titulua edo kualifikazio horri lotutako profesionaltasun-ziurtagiria lortzea erraztuz.

Prozedura horietara sartzeko bi modu daude:

1. Administrazioak argitaratzen dituen deialdien bidez

2. Prozedura bat abian jartzeko eskaera eginez

Prozedurari buruzko informazio gehigarria lortzeko, jarri harremanetan helbide honetan:

Posta elektronikoa: inacuali@navarra.es

Telefonoa: 848433560