Oinarrizko maila / Oinarrizko LH

 

Lanbide Heziketan Nafarroan eskainitako Lanbide Heziketako Oinarrizko Lanbide Tituluen Katalogoa 17 tituluk osatzen dute, 15 lanbide-arlotan taldekatuta.

 

Administrazioa eta kudeaketa

Administrazio zerbitzuak

Besteren konturako jarduera egiten du edozein motatako enpresa edo erakunde pribatu edo publikoko zentro, bulego, bulego eta administrazio- edo merkataritza-sailetan, ekoizpen-sektore guztietan.

Arte grafikoak

Arte grafikoak

Inprimaketa, koadernaketa, manipulazio eta industria grafiko txiki, ertain edo handietan eraldatutako sailetan egiten du lan besteren kontura, askotariko antolaketa/teknologia mailekin. Gainera, bere kontura ere jardun dezake erreprografiako enpresa txikietan, edo besteren kontura arte grafikoetako enpresetan, zerbitzu anitzeko enpresa grafikoetan eta komunikazio grafiko eta bisualeko enpresetan, bai eta edozein erakundetako erreprografiako sail espezifikoetan ere.

Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza

Ehunezko eta larruzko artikuluak konpontzea

Oinetakoak eta larrukigintza konpontzen dituzten enpresa txikietan edo artisau-tailerretan egiten du lan besteren kontura, bai eta kolektibitateentzako arreta-zerbitzuetako enpresetan, industriako eta hurbileko garbitegietan, ehungintzako eta larruzko konponketak egiten dituzten saltokietan, edo modako saltokiei nahiz azken bezeroei horrelako gaiak konpontzen dizkieten enpresa txikietan ere.

Elektrizitatea eta elektronika

Elektrizitatea eta elektronika

Besteren kontura jarduten du eraikin, etxebizitza, bulego, merkataritza- eta industria-lokalen instalazio elektroteknikoak muntatzeko eta mantentzeko enpresetan, goragoko maila batek gainbegiratuta eta jarduera Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoak eta Telekomunikazioetako Azpiegitura Komunen Arautegiak araututa.

Elikagaien industriak

Elikagaien industriak

Elikagaien industria txiki, ertain edo handian egiten du lan, bai elikagai-transformatuak zuzenean fabrikatzen dituztenetan, bai sektorerako zerbitzu-industrian eta produktu osagarrietan. Oro har, besteren kontura egiten du lan, eta laguntza-lan normalizatuak egiten ditu harrera-, prestakuntza-, elaborazio- eta kontserbazio-arloetan, eta automatikoki jarduten du gailuetan, ekipoetan eta instalazioetan, bai eta laborategiko eremuetan ere, zeregin errazak eta errutinazkoak eginez.

Eraikuntza eta obra zibila

Eraikinen zaharberritzea eta mantentzea

Besteren konturako eraikuntza- eta urbanizazio-obrak egiten, eraberritzen eta birgaitzen diharduten enpresa txiki, ertain eta handietan jarduten du.

Fabrikazio mekanikoa

Elementu metalikoen fabrikazioa

Besteren konturako jarduera egiten du metalezko elementuak soldadura eta galdaragintza arineko prozeduren bidez fabrikatzen eta muntatzen dituzten enpresa handi, ertain eta txikietan, bai eta ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzen eta mantentzen dituztenetan ere, betiere titulatu batek edo goragoko batek gainbegiratuta, eta jarduera behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoak araututa dago.

Fabrikazio eta muntaketa

Besteren kontura aritzen da produktu mekanikoak eta elektromekanikoak fabrikatzen eta muntatzen dituzten enpresa handi, ertain eta txikietan, bai eta iturgintzako, berokuntzako eta klimatizazioko instalazioak muntatzen eta mantentzen ere.

Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak

Ibilgailuen mantentze-lanak

Ibilgailuen mantentze-lanen sektorean dihardu, batez ere konponketa-tailerretan eta ibilgailu pribatuen, industrialen, nekazaritzakoen eta herri-lanen emakidadunen sektorean.

Informatika eta komunikazioak

Bulegoko informatika

Besteren kontura jarduten du mikroinformatika-sistemak, ekipo elektrikoak edo elektronikoak merkaturatzen, muntatzen, mantentzen eta konpontzen diharduten enpresetan, bai eta horiek kudeatzeko informatika-sistemak erabiltzen dituzten enpresetan ere.

Instalazioa eta mantentze-lanak

Etxebizitzen mantentze-lanak

Besteren kontura jarduten du produktu mekanikoak eta elektromekanikoak fabrikatzen eta muntatzen dituzten enpresa handi, ertain eta txikietan, bai eta iturgintzako, berokuntzako eta klimatizazioko instalazioak muntatzen eta mantentzen ere.

Irudi pertsonala

Ile-apainketa eta estetika

Oro har, besteren kontura aritzen da ile-apaindegietan eta edertasun-aretoetan, bai eta ile-apainketako eta/edo estetikako geletan, hoteletako gimnasioetan edo edertasun-zentroetan, adinekoen egoitzetan, ospitaleetan eta bainuetxeetan ere, teknikari arduradunek gainbegiratuta.

Merkataritza eta marketina

Merkataritza zerbitzuak

Besteren kontura jarduten du merkataritza-banaketako enpresetan, bai handizkakoetan (erosketa-zentralak, hornidura-merkatu zentralak, "Cash and carry", besteak beste), bai txikizkakoetan (dendak, supermerkatuak, hipermerkatuak eta merkataritza-gune handiak), bai merkataritza-banaketako zentroetan, bai merkataritza-sailetan eta beste ekoizpen-sektore batzuetako enpresen biltegietan.

Nekazaritza

Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak

Bere jarduera profesionala nagusiki ekoizpenaren arloan eta/edo ingurumenaren arloan garatzen du, nekazaritza eta abeltzaintzako enpresa handi, ertain eta txikietan, publiko zein pribatuetan, nekazaritzako laborantzarekin eta abeltzaintza produktiboarekin zerikusia dutenetan.

Nekazaritza lorezaintza eta lore-konposiziak

Loreekin eta landareekin konposizioak egiteko lan osagarriak egiten ditu lore-apainketa eta/edo espazioak eta ekitaldiak apaintzen dituzten enpresetan. Bere jarduera profesionala produkzio-arloan eta/edo ingurumen-arloan ere garatzen du, nekazaritza-laborantzako, landareak ekoizteko eta lorategiak eta berdeguneak instalatu eta mantentzeko enpresa handi, ertain eta txikietan, publiko zein pribatuetan. Oinarrizko tratamendu plagizidak egiteko gai da, dagokion araudiak araututako jardueraren arabera.

Ostalaritza eta turismoa

Sukaldaritza eta jatetxeak

Besteren kontura jarduten du ostalaritzaren sektoreko enpresa txiki, ertain eta handietan, jatetxe-establezimenduetan, tabernetan, kafetegietan, janari prestatuetan espezializatutako dendetan eta elikagaiak biltegiratzen, ontziratzen eta banatzen dituzten enpresetan.

Zurgintza, altzarigintza eta kortxogintza

Zurgintza eta altzarigintza

Enpresa txiki, ertain eta handietan jarduten du, besteren edo norberaren kontura, arotzeriako eta altzarigintzako elementuak fabrikatzen eta instalatzen, eta, oro har, altzariak akabatzeko eta tapizatzeko produktuak aplikatzen.