Lehen Hezkuntza

Kontaktua: Hezkuntza Antolamenduaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzua
Mezu elektronikoak: soieduca@navarra.es
Telefonoa: 848 426546 / 848 426572 / 848 426544

Lehen Hezkuntza. Oinarrizko Araudia.

 • 60/2014 FORU DEKRETUA, uztailaren 16koa, Nafarroako Foru Komunitatean Lehen Hezkuntzako curriculuma ezartzen duena. (Ebaluatu beharreko ikaskuntzako estandarrak).
 • 51/2014 FORU AGINDUA, ekainaren 2koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako irakaskuntzen ezarpena eta ordutegia arautzen dituena. (Ebaluatu beharreko ikaskuntzako estandarrak).
 • 64/2015 FORU AGINDUA, uztailaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, honako foru agindu hauek aldatzen dituena: 51/2014 Foru Agindua, ekainaren 2koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako irakaskuntzen ezarpena eta ordutegia arautzen dituena, eta 73/2014 Foru Agindua, abuztuaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Atzerriko Bigarren Hizkuntza Lehen Hezkuntzako laugarren mailatik aurrera ematea baimentzeko prozedura arautzen duena Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren ikastetxeetan.
 • 51/2014 FORU AGINDUA, ekainaren 2koa (SENDOTUTAKO TESTUA)
 • 72/2014 FORU AGINDUA, abuztuaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan, pribatuetan eta pribatu itunduetan Lehen Hezkuntzan ari diren ikasleak ebaluatu eta hurrengo mailara pasatzeko arauak ezartzen dituena.
 • 73/2014 FORU AGINDUA, abuztuaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Bigarren Atzerri Hizkuntza Lehen Hezkuntzako laugarren mailatik aurrera ematea baimentzeko prozedura arautzen duena Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren ikastetxeetan.
 • 64/2015 FORU AGINDUA, uztailaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, honako foru agindu hauek aldatzen dituena: 51/2014 Foru Agindua, ekainaren 2koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako irakaskuntzen ezarpena eta ordutegia arautzen dituena, eta 73/2014 Foru Agindua, abuztuaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Atzerriko Bigarren Hizkuntza Lehen Hezkuntzako laugarren mailatik aurrera ematea baimentzeko prozedura arautzen duena Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren ikastetxeetan.
 • 73/2014 FORU AGINDUA, abuztuaren 22koa (SENDOTUTAKO TESTUA)
 • RESOLUCIÓN de 11 de FEBRERO de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.
 • 577/2014 EBAZPENA, irailaren 26koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, "Lehen Hezkuntzako ikasleen aztura eta balioen garapen-mailaren adierazle sistema" argitaratzea onesten duena.
 • 49/2013 FORU AGINDUA, maiatzaren 21ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan ematen diren unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzetako ikasleak ebaluatzeko prozesuan erreklamazioak egiteko sistema ezartzen duena.
 • 93/2008 FORU AGINDUA, ekainaren 13koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Haur eta Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan aniztasunari nola erantzun arautzen duena. 
 • 89/2010 FORU AGINDUA, ekainaren 1ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, irakaskuntzako hizkuntza ereduetako aldaketak arautzen dituena.
 • 25/2013 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, ekainaren 1eko 89/2010 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu haren bidez irakaskuntzako hizkuntza ereduetako aldaketak arautu ziren. 
 • Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 • 26/2012 FORU AGINDUA, martxoaren 20koa, Euskara (Nafarroa) irakaskuntza espezialitatea ezartzen duena Maisu-maistren Kidegoan, dagozkion eginkizunak betetzeko Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan.
 • Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.