Onarpen-irizpideak - 2024

Onarpen-irizpideak

  • Ikastetxean anai-arrebak matrikulatuta izatea (3 puntu).
  • Gurasoen edo legezko tutoreen etxetik edo lantokitik gertu egotea (4, 3, 1, 0 puntu).
  • Familia-unitatearen per capita errenta (3, 2, 1, 0 puntu).
  • Ikasleak, gurasoetako batek, legezko tutoreetako batek edo anai-arrebetako batek desgaitasuna izatea (2.5, 2, 0.5 puntu).
  • Genero-indarkeriaren edo terrorismoaren biktima izatea (puntu 1).
  • Gurasoak edo legezko tutoreak ikastetxean lana egitea (0.8 puntu).
  • Familia ugaria izatea (0.8 puntu).
  • Ikaslearen familia-harrera egoera (0.8 puntu).
  • Guraso bakarreko familiakoa izatea (0.8 puntu).
  • Erditze anizkoitzaren ondorioz jaiotako ikasleak izatea (0.8 puntu).

Berdinketak haustea

Berdinketak ebazteko, onarpen-irizpideak aplikatuko dira, hurrenez hurren, harik eta berdinketa hautsi arte. 

Berdinketa izaten jarraituz gero, Hurbiltasun lineala irizpide osagarria erabiliko da (0,5 puntu, EDUCAn sartutako geolokalizazio-erremintaren bidez zehaztutako distantzia lineala, hautatutako aukeraren arabera, familiaren etxetik edo lantokitik ikastetxeraino 1.50 metrokoa edo txikiagoa bada). 

Hala ere, berdinketa hautsi ez bada, ekitaldi publikoan zozketa egingo da 2024ko martxoaren 15an 11: 00etan, Hezkuntza Departamentuan (Santo Domingo kalea, z/g), eskumeneko organoaren aurrean.