Lanbide Heziketa

Lanbide Heziketak ikaslea gaitzen du hainbat lanbidetan modu kualifikatuan aritzeko eta lan batean hasteko. Oinarrizko Lanbide Heziketako, Erdi Mailako eta Goi Mailako Heziketa zikloetan antolatuta dago

Kontaktua: Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzako Zerbitzua / Lanbide Kualifikazio, Enpresa eta Enplegurako Zerbitzua
Mezu elektronikoak: sfpeduca@navarra.es
Telefonoa: 848 42 65 74 / 848 42 86 16

Gizartean, Hezkuntzan eta Lan Munduan Txertatzeko Programak

Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoak laneratzeko zailtasun bereziak dituzten taldeei prestakuntza eskaintzak egiteko aukera arautzen du. Halaber, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak arautzen du hezkuntza-administrazioek berariazko programak garatuko dituztela hizkuntza-gabezia larriak edo oinarrizko gaitasunak dituzten ikasleentzat, ikasleen integrazioa errazteko.

Testuinguru horretan, Nafarroako Gobernuak, Hezkuntza Departamentuaren eta Gizarte Eskubideen Departamentuaren bidez, Gizarteratze, Hezkuntza eta Lanbide Programa (AEIP) antolatu du, bakarrik dauden eta gure Erkidegoan harrera egin zaien adingabe atzerritarrei zuzendutako prestakuntza erantzun gisa.

Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioak diruz lagundu du Gizarteratzeko eta Hezkuntza eta Lanbide Munduan Txertatzeko Programaren jarduera.

Helburuak

Programa honen helburu orokorren artean daude:

  • Adingabeko horien garapen pertsonala lortzen laguntzea, gaztelaniaz prestakuntza emanez kultura hartzailea ezagutzeko eta gizarte- eta autonomia-trebetasunak trebatzeko.
  • Lanbide-kualifikazioen katalogo nazionaleko 1. mailako lanbide-kualifikazioa ematea.
  • Hezkuntza-testuinguru arautuago batera gerora egokitzea eragotziko duten desorekak eta frustrazioak minimizatuko dituen hezkuntza-prestakuntza ematea.
  • Berariazko eta egokitutako lan-orientazioko prestakuntza eskaintzea, adingabeek erabakiak errazago har ditzaten.

Egitura eta antolaketa

PISEPen iraupena programaren kualifikazio profesionalaren araberakoa da.
Modulu hauek osatzen dute:

  • Funtsezko gaitasunei lotutako modulu soziolinguistikoa.
  • 1. mailako gaitasun-unitateei lotutako moduluak.

Ziurtagiria

  • Gizartean, Hezkuntzan eta Lanean Txertatzeko Programa egiten duten ikasleek ziurtagiri akademikoa lortuko dute. Ziurtagiri horretan, gainditutako lanbide-moduluak jasoko dira, eta, hala badagokio, 1. mailako gaitasun-unitateekin bat datozela adieraziko da.
  • Gizartean, Hezkuntzan eta Lanean Txertatzeko Programa egiten duten ikasleek, hala badagokio, dagozkien profesionaltasun-ziurtagiria edo zatikako egiaztagiri metagarriak eskatu ahal izango dituzte, Hezkuntza sailburuaren urtarrilaren 12ko 2/2017 Foru Aginduan ezarritako prozedurari jarraiki.