Osasuna sustatzen duten eskolen sarea

Hezkuntza komunitate osoarentzat osasuna sustatzen duten proiektuak garatzen dituzten Nafarroako ikastetxeen sarea.

Kontaktua: Prestakuntza Programen Bulegoa
Mezu elektronikoak: sf.programas@educacion.navarra.es
Telefonoa: 848 42 32 50