Lehen Hezkuntza

Kontaktua: Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzua
Mezu elektronikoak: soieduca@navarra.es
Telefonoa: 848 426546 / 848 426572 / 848 426544

Lehen Hezkuntzako edukiak eta ezagupen arloak.

LOMLOE:

 

LOMCE:

 

  • Oinarrizko gaitasunak:


1.–Hizkuntza komunikazioa.

2.–Matematika gaitasuna eta zientzia eta teknologiako oinarrizko gaitasunak.

   2.1.–Matematika gaitasuna.

   2.2.–Zientzia eta teknologiako oinarrizko gaitasunak.

3.–Gaitasun digitala.

4.–Ikasten ikastea.

5.–Gaitasun sozial eta zibikoak.

6.–Ekimena eta ekintzailetza.

7.–Kultura kontzientzia eta adierazpenak.
 

  • Arlo bakoitzean astean zenbat eskola saio, hizkuntza eredu guztietan:

 

ARLOAK

MODELO
G    G/A D    D/A
ENBORREKO ARLOEN BLOKEA        
Natur Zientziak 2 2  2 2
Gizarte Zientziak 2 2 2 2
Gaztelania eta Literatura 6 4 4 4
Matematika 6 4 4 4
Atzerriko Lehen Hizkuntza 3 3 3 3
ARLO ESPEZIFIKOEN BLOKEA        
Gorputz hezkuntza 2 2 2 2
Erlijioa / Balio Sozial eta Zibikoak 2 2 2 2
Arte Hezkuntza 2 2 2 2
Atzerriko Bigarren Hizkuntza * (2) (2) (2) (2)
AUTONOMIA ERKIDEGOEN KONFIGURAZIO ASKEKO ARLOAK        
Irakurtzeko Estrategiak eta Testuen Sorrera; Arrazoibide Matematikoa eta Problemak Ebaztea / Euskal Hizkuntza eta Literatura  - (2+2)/4  -/4 -/4 
Curriculumaren errefortzua atzerriko lehen hizkuntzan 2 2 2 2

Irakurketa

1 1 1 1

* Atzerriko Bigarren Hizkuntza 64/2015 Foru Aginduak aldatutako 51/2014 Foru Aginduaren 3. artikuluan ezarritakoaren arabera emanen da .