Hezkuntza sistemako LH

Informazio orokorra - 2022-2023 ikasturteko onarpena - LHko sarbidea - Hezkuntza eskaintza - Tituluen zerrenda

Kontaktua: Lanbide Heziketaren Antolamendu eta Ebaluaziorako Atala
Mezu elektronikoak: ordenafp@navarra.es
Telefonoa: 848 426628 - 848 426036

Zer... Nola... Non...?

Aurkitu ikasi nahi duzun zikloa... sakatu hemen

Los ciclos de FP Básica han sido cofinanciados por el Fondo Social Europeo desde el curso 2014-2015

Lanbide Heziketara sartzeko probak

Erdi mailako edo goi mailako heziketa ziklo batean sartzeko baldintzaren bat betetzen ez dutenek egin ditzakete proba hauek.

Adibidez, LHko edo APDko teknikari titulua edo batxiler titulua izanda, ezin da Goi Mailako Sarbide Proba egin, sartzeko baldintza bat izango bailitzateke..

- Erdi mailako zikloetara sartzeko proba.

- Goi mailako zikloetara sartzeko proba.

Erdi mailako zikloetara sartzeko proba        ^

Erdi mailako probak balio du erdi mailako heziketa zikloa aprobetxatzeko behar diren ezagutzak eta trebetasunak frogatzeko.

Erdi mailako zikloetan sartzeko proba modaliltate bakarra dago. Gainditzeak estatu osoan du balioa.

Sartzeko baldintzak

- 17 urte izatea edo proba egiten den urtean betetzea, eta erdi mailako zikloetan sartzeko beste baldintzaren bat ez izatea.

Probaren egitura

Hiru esparrutan antolatzen da: 'Komunikazioa', 'Gizartea' eta 'Zientifiko-teknologikoa'.

ESPARRUA GAITASUNA ARIKETAK
Komunikazioa Hizkuntza komunikazioa Hizkuntzako ariketa bat
Gizartea Gaitasun sozial eta zibikoa Gizarte Zientzietako, Geografiako eta Historiako ariketa bat
Zientífiko-teknologikoa Matematika eta Zientziako eta Teknologiako Oinarrizko Gaitasunak Matematikako ariketa bat + Natur Zientziako eta Teknologiako ariketa bat

 

Hiru esparruetako bakoitzaren kalifikazioa zenbakizkoa izanen da, 0tik 10era. Probaren azkeneko kalifikazioa hiru esparruen batez besteko kalifikazio aritmetikoa izanen da. Batez besteko kalifikazioa kalkulatu ahal izateko gutxienez 4 bat atera behar da esparru bakoitzean. Azken kalifikazio hori 5 edo handiagoa bada, proba gainditutzat joko da.

Probako gaiak

Laster eguneratuko dira.

Proba egiteko egokitzapenak

Sarbide proba egiteko egokitzapenak eskatzen ahal dituzte:

 • Ezgaitasuna egiaztatzen duten pertsonak.
 • Berariazko hezkuntza-laguntza behar dutela egiaztatzen duten pertsonak.

Probaren salbuespenak

Erdi mailako zikloetan sartzeko probako salbuespenak dokumentu honetan ageri dira. Bertan, salbuespena lortzeko aurkeztu behar diren agiriak zerrendatzen dira.

  Erdi mailan sartzeko probaren salbuespenak

Erdi mailako zikloetan sartzeko probaren esparruren batetik salbuetsi nahi duten izangaiek espresuki eskatu beharko dute izena emateko eskabidean.

Erdi Mailako Sarbide Proba - 2021eko deialdia

Web orri honetan eta sarbide-probako izapideen fitxan emandako informazio guztia irakurri ondoren, urrats hauek egin behar dira:

 1. IZENA EMATEA. Erregistro telematikoaren bidez egiten da, 'Educa Portal'-ren bidez edo Nafarroako LHko ikastetxeetan bertan. Izena emateko eskaera orria aurkeztu behar da, behar diren agiri guztiekin, eta izena ematearen tasak ordaindu izanaren gordekina.
 2. IZENA EMAN DUTEN PERTSONEN BEHIN-BEHINEKO ETA BEHIN BETIKO ZERRENDAK. Izena eman duten pertsonak argitaratu dira, bai eta probaren esparruetara egokitzeko eta salbuesteko eskarien ebazpena ere.
 3. PROBA EGITEA. Proba egiteko eguna eta tokia sarbide probako tramiteen fitxan argitaratuko dira.
 4. PROBAREN EMAITZEN BEHIN-BEHINEKO ETA BEHIN BETIKO ZERRENDAK - ZIURTAGIRIAK JASOTZEA.

Sarbide Probako 2021. urteko deialdiari buruzko informazioa, izena emateko datei, probako ariketak egiteari, emaitzen zerrendei eta bestelako informazio interesgarriei dagokienez, tramiteen fitxa honetan dago:

  Zikloetan sartzeko proban izena ematea

Aurreko deialdietako azterketen ereduak

Hemen deskarga ditzakezu azken hiru deialdietako azterketak

  2020 EMko sarbide-proba

  2019 EMko sarbide-proba

  2018 EMko sarbide-proba

Erdi mailako sarbide proba gainditu izanaren ziurtagiriak

Estatu osoan du balioa eta:

HEZKUNTZA SISTEMAN aukera hauek ematen ditu:

 • Lanbide Heziketako erdi mailako zikloak.
 • Arte Plastikoetako eta Diseinuko erdi mailako zikloak (ziklo horietarako ere beharrezkoa da gaitasun artistikoaren proba bai gainditzea).
 • Kirol Irakaskuntzako erdi mailako zikloak (ziklo horietarako beharrezkoa da berariazko kirol proba bat gainditzea edo kirol merezimendu bat egiaztatzea, kirol modalitate eta espezialitatearen arabera).

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIEN SISTEMAN aukera hauek ematen ditu:

 • 2. mailako profesionaltasun ziurtagiriak.

Equivalencias a efectos profesionales de la Prueba de Acceso de Grado Medio

La superación de la Prueba de Acceso de Grado Medio es equivalente a efectos profesionales al título de Graduada/o en ESO siempre que se cumpla también uno de los siguientes requisitos:

 • Haber superado todas las materias de los dos primeros cursos de la ESO.
 • Haber superado todos los ámbitos del nivel I de la ESO para personas adultas.
 • Otros requisitos señalados en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, modificada por la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.
Por tanto, cuando exista una convocatoria de puestos de trabajo públicos o privados en la que se solicite como requisito estar en posesión de la ESO o equivalente, las personas que tengan superada la Prueba de Acceso de Grado Medio y cumplan alguna de las condiciones señaladas, podrán optar a dichos puestos de trabajo.

Goi-Mailako sarbide proba      ^

Goi-mailako probak balio du izangaiek batxilergoko helburuei dagokienez heldutasuna dutela egiaztatzeko, bai eta lortu nahi den goi-mailako heziketa-ziklorako behar diren berariazko ezagutzak dituztela egiaztatzeko ere.

Goi-mailako zikloetara sartzeko 5 proba mota daude. Gainditzeak lurralde nazional osoan du balioa.

 • Zientziak eta ingeniaritza.
 • Gizarte zientziak.
 • Osasun zientziak.
 • Giza zientziak.
 • Arteak.

Sartzeko baldintzak

- 19 urte izatea edo proba egiten den urtean betetzea, eta goi-mailako zikloetan sartzeko beste baldintzaren bat ez izatea.

Probaren egitura

Bi zatitan antolatzen da: 'Zati komuna' eta 'zati espezifikoa'.

'ZIENTZIA ETA INGENIARITZA' MODALITATEA

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
 

Espainiako Historia edo Atzerriko Hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) (1)

ariketa bat
  Matematika ariketa bat
Espezifikoa (2) Físika eta Kimica ariketa bat
  Marrazketa teknikoa ariketa bst
  Industria teknologia. ariketa bat
 • (1) Espainiako historia eta Atzerriko hizkuntza aukeratu behar dira.
 • (2) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

'GIZARTE ZIENTZIEN' MODALITATEA'

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
 

Espainiako Historia edo Atzerriko Hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) (1)

ariketa bat
  Gizarte zientziei aplikatutako Matematika ariketa bat
Espezifikoa (2) Enpresaren ekonomia ariketa bat
  Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak ariketa bat
  Geografia ariketa bat
 • (1) Espainiako historia eta Atzerriko hizkuntza aukeratu behar dira.
 • (2) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

'OSASUN ZIENTZIEN' MODALITATEA'

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
 

Espainiako Historia edo Atzerriko Hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) (1)

ariketa bat
  Gizarte zientziei aplikatutako Matematika ariketa bat
Espezifikoa (2) Biologia ariketa bat
  Kimica eta Fisika ariketa bat
  Lurraren eta ingurumenaren zientziak ariketa bat
 • (1) Espainiako historia eta Atzerriko hizkuntza aukeratu behar dira.
 • (2) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

'GIZA ZIENTZIEN' MODALITATEA

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
  Espainiako historia ariketa bat
  Atzerriko hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) ariketa bat
Espezifikoa (1) Psikologia ariketa bat
  Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak ariketa bat
  Geografia ariketa bat
 • (1) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

'ARTE' MODALITATEA

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
  Artearen historia ariketa bat
  Atzerriko hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) ariketa bat
Espezifikoa (1) Marrazketa artistikoa ariketa bat
  Bolumen ariketa bat
  Marrazki teknikoa ariketa bat
 • (1) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

Bi zatietako bakoitzaren kalifikazioa 0 eta 10 puntu artekoa izango da. Probaren azken kalifikazioa bi zatien batez besteko aritmetikoa izango da, eta kalkulatuko da zatietan gutxienez 4ko kalifikazioa lortzen bada. Amaierako kalifikazio hori 5 edo handiagoa bada, proba gaindituta dagoela ulertuko da.

Probaren gai-zerrendak

Laster eguneratuko dira.

Proba egiteko egokitzapenak

Sarbide-proba egiteko egokitzapenak eska ditzakete:

 • Desgaitasuna egiaztatzen duten pertsonak
 • Hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak egiaztatzen dituzten pertsonak.

Probaren salbuespenak

Goi-mailako zikloetara  sartzeko probaren salbuespenak honako dokumentu honetan daude adierazita, eta bertan zerrendatzen da, halaber, dagokion salbuespena lortzeko aurkeztu behar den dokumentazioa.

  Goi-mailako sarbide-probaren salbuespenak (esteka laster aktibatuko da)

Goi-mailako zikloetara sartzeko probaren zatiren baten salbuespena lortu nahi duten izangaiek berariaz eskatu beharko dute hori izena emateko eskabidean.

Goi-mailako sarbide-proba - 2021eko Deialdia

Webgune honetan eta sarrera-probaren izapideen fitxan emandako informazio guztia irakurri ondoren, honako urrats hauek egin behar dira:

 1. INSKRIPZIOA. Erregistro telematiko bidez egiten da, 'Educa Portal' bidez edo Nafarroako LHko zentroetan bertan. Inskripzio-eskaera aurkeztu behar da behar den dokumentazio guztiarekin eta inskripzio-tasen ordainagiriarekin
 2. INSKRIBATUTAKO PERTSONEN BEHIN-BEHINEKO ETA BEHIN BETIKO ZERRENDAK. Izena eman duten pertsonak argitaratzen dira, bai eta probaren parteak egokitzeko eta salbuesteko eskaeren ebazpena ere.
 3. PROBA EGITEA. Proba egiteko data eta tokia sarbide-probaren izapideen fitxan argitaratzen dira..
 4. PROBAREN EMAITZEN BEHIN-BEHINEKO ETA BEHIN BETIKO ZERRENDAK - ZIURTAGIRIAK JASOTZEA .

Sarbide-probaren 2021eko deialdiari buruzko informazioa, inskripzio-datei, probaren ariketak egiteari, emaitzen zerrendei eta beste informazio interesgarri batzuei buruzkoa, Izapideen Fitxan dago:

  Zikloetara sartezo proba izena ematea

Aurrezko deialdietako azterketa-ereduak

Hemen eskura ditzakezu azken hiru deialdietako azterketak

  GM 2020 sarbide-proba (esteka laster aktibatuko da)

  GM 2019 sarbide-proba (esteka laster aktibatuko da)

  GM 2018 sarbide-proba (esteka laster aktibatuko da)

Goi-mailako sarbide-proba gainditu izanaren ziurtagiria

Lurralde nazional osoan du balioa.

HEZKUNTZA-SISTEMA. Honako hauetara sartzeko aukera ematen du:

 • Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko erdi-mailako zikloak (azken ziklo horietarako beharrezkoa da, halaber, Gaitasun Artistikoko Proba bat gainditzea, 'Arteak' proba gainditu bada izan ezik).
 • Lanbide Heziketako goi-mailako zikloak.
 • Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi-mailako zikloak (horietarako ere beharrezkoa da Gaitasun Artistikoko Proba bat gainditzea, 'Arteen' proba gainditu bada izan ezik).

Goi-mailako zikloetara sartzeko lehentasunak, gainditutako sarbide-probaren modalitatearen arabera.

 • Kirol-irakaskuntzetako goi-mailako zikloak (horietarako ere beharrezkoa da dagokion kirol-teknikariaren titulua izatea eta kirol-betekizun bat egiaztatzea).

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIEN SISTEMA. Honako hauetara sartzeko aukera ematen du:

 • 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak.

Goi-mailako sarbide-proba baliokidetasunak ondorio profesionaletarako

Goi-mailako sarbide-proba gainditzea DBHko graduatu-tituluaren baliokidea da ondorio profesionaletarako, baldin eta honako baldintza hauetako bat ere betetzen bada:

 • DBHko lehen bi mailetako jakintzagai guztiak gainditu izana.
 • DBHko I. mailako eremu guztiak gainditu izana helduentzat.
 • Martxoaren 7ko EDU/520/2011 Aginduak aldatu zuen ekainaren 10eko EDU/1603/2009 Aginduan adierazitako beste baldintza batzuk.

Goi-mailako sarrera-proba gainditzea Batxiler-tituluaren baliokidea izango da ondorio profesionaletarako, DBHko graduatu-titulua edo baliokidea badu.

Beraz, lanpostu publiko edo pribatuen deialdi batean DBH edo baliokidea, edo Batxilergoa edo baliokidea izatea eskatzen bada, goii-mailako sarrera-proba gaindituta duten eta adierazitako baldintzak betetzen dituzuten pertsonek lanpostu horiek lortzeko aukera izango dute.