Hasierako Lanbide Heziketa - LHko Sistemako D eta E graduak

Informazio orokorra - Tituluen katalogoa - Onarpena - LHrako sarbidea - Prestakuntza-eskaintza

Kontaktua: Lanbide Heziketaren Antolamendu eta Ebaluaziorako Atala
Mezu elektronikoak: ordenafp@navarra.es
Telefonoa: 848 426628 - 848 426036

LHko eskaintza Nafarroan. Zer... Nola... Non...?
Lanbide Heziketara sartzeko probak

Erdi mailako edo goi mailako heziketa ziklo batean sartzeko baldintzaren bat betetzen ez dutenek egin ditzakete proba hauek.

Adibidez, LHko edo APDko teknikari titulua edo batxiler titulua izanda, ezin da Goi Mailako Sarbide Proba egin, sartzeko baldintza bat izango bailitzateke..

- Erdi mailako zikloetara sartzeko proba.

- Goi mailako zikloetara sartzeko proba.

Erdi mailako zikloetara sartzeko proba        ^

Erdi mailako probak balio du erdi mailako heziketa zikloa aprobetxatzeko behar diren ezagutzak eta trebetasunak frogatzeko.

Erdi mailako zikloetan sartzeko proba modaliltate bakarra dago. Gainditzeak estatu osoan du balioa.

Sartzeko baldintzak

- 17 urte izatea edo proba egiten den urtean betetzea, eta erdi mailako zikloetan sartzeko beste baldintzaren bat ez izatea.

Probaren egitura

Hiru esparrutan antolatzen da: 'Komunikazioa', 'Gizartea' eta 'Zientifiko-teknologikoa'.

ESPARRUA GAITASUNA ARIKETAK
Komunikazioa Hizkuntza komunikazioa Hizkuntzako ariketa bat
Gizartea Gaitasun sozial eta zibikoa Gizarte Zientzietako, Geografiako eta Historiako ariketa bat
Zientífiko-teknologikoa Matematika eta Zientziako eta Teknologiako Oinarrizko Gaitasunak Matematikako ariketa bat + Natur Zientziako eta Teknologiako ariketa bat

 

Hiru esparruetako bakoitzaren kalifikazioa zenbakizkoa izanen da, 0tik 10era. Probaren azkeneko kalifikazioa hiru esparruen batez besteko kalifikazio aritmetikoa izanen da. Batez besteko kalifikazioa kalkulatu ahal izateko gutxienez 4 bat atera behar da esparru bakoitzean. Azken kalifikazio hori 5 edo handiagoa bada, proba gainditutzat joko da.

Goi-Mailako sarbide proba      ^

Goi-mailako probak balio du izangaiek batxilergoko helburuei dagokienez heldutasuna dutela egiaztatzeko, bai eta lortu nahi den goi-mailako heziketa-ziklorako behar diren berariazko ezagutzak dituztela egiaztatzeko ere.

Goi-mailako zikloetara sartzeko 5 proba mota daude. Gainditzeak lurralde nazional osoan du balioa.

 • Zientziak eta ingeniaritza.
 • Gizarte zientziak.
 • Osasun zientziak.
 • Giza zientziak.
 • Arteak.

Sartzeko baldintzak

- 19 urte izatea edo proba egiten den urtean betetzea, eta goi-mailako zikloetan sartzeko beste baldintzaren bat ez izatea.

Probaren egitura

Bi zatitan antolatzen da: 'Zati komuna' eta 'zati espezifikoa'.

'ZIENTZIA ETA INGENIARITZA' MODALITATEA

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
 

Espainiako Historia edo Atzerriko Hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) (1)

ariketa bat
  Matematika ariketa bat
Espezifikoa (2) Físika eta Kimica ariketa bat
  Marrazketa teknikoa ariketa bst
  Industria teknologia. ariketa bat
 • (1) Espainiako historia eta Atzerriko hizkuntza aukeratu behar dira.
 • (2) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

'GIZARTE ZIENTZIEN' MODALITATEA'

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
 

Espainiako Historia edo Atzerriko Hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) (1)

ariketa bat
  Gizarte zientziei aplikatutako Matematika ariketa bat
Espezifikoa (2) Enpresaren ekonomia ariketa bat
  Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak ariketa bat
  Geografia ariketa bat
 • (1) Espainiako historia eta Atzerriko hizkuntza aukeratu behar dira.
 • (2) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

'OSASUN ZIENTZIEN' MODALITATEA'

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
 

Espainiako Historia edo Atzerriko Hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) (1)

ariketa bat
  Gizarte zientziei aplikatutako Matematika ariketa bat
Espezifikoa (2) Biologia ariketa bat
  Kimica eta Fisika ariketa bat
  Lurraren eta ingurumenaren zientziak ariketa bat
 • (1) Espainiako historia eta Atzerriko hizkuntza aukeratu behar dira.
 • (2) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

'GIZA ZIENTZIEN' MODALITATEA

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
  Espainiako historia ariketa bat
  Atzerriko hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) ariketa bat
Espezifikoa (1) Psikologia ariketa bat
  Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak ariketa bat
  Geografia ariketa bat
 • (1) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

'ARTE' MODALITATEA

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
  Artearen historia ariketa bat
  Atzerriko hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) ariketa bat
Espezifikoa (1) Marrazketa artistikoa ariketa bat
  Bolumen ariketa bat
  Marrazki teknikoa ariketa bat
 • (1) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

Bi zatietako bakoitzaren kalifikazioa 0 eta 10 puntu artekoa izango da. Probaren azken kalifikazioa bi zatien batez besteko aritmetikoa izango da, eta kalkulatuko da zatietan gutxienez 4ko kalifikazioa lortzen bada. Amaierako kalifikazio hori 5 edo handiagoa bada, proba gaindituta dagoela ulertuko da.