Araudia

Administrazioko funtzionarioek edo lan-kontratudunek zernahi esparrutan aplikagarria den araudiaren gaineko informazioa eskura dute, besteak beste, eszedentziei edo erretiroei dagokiena.

Kontaktua: Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzua
Mezu elektronikoak: srjpeduca@navarra.es
Telefonoa: 848 42 69 74

Aldi baterako ezintasuna

Zuzendaritzako taldekideei dagokie ikastetxeari atxikitako langileen aldi baterako ezintasun egoeren lehen kontrola egin eta gertatzen ahal diren gorabeherak Giza Baliabideen Zerbitzuari jakinaraztea, beharrezkoak diren jarduerak egin ahal izateko, hori guztia Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari bidali beharreko hutsegiteen partea betetzea galarazi gabe.

Hori dela eta, baja, baieztapen eta alta parteak aurkeztu eta jakinarazterakoan, ondoren zehazten diren jarraibideei men egin beharko zaie. Jarraibide hauek lantokietako langile guztiei helarazi beharko zaizkie.

Eritasunarengatik edo istripuarengatik aldi baterako ezintasuneko egoeran dauden langileek hiru eguneko epean  aurkeztu beharko dute baja partea, lanera joan ez diren lehen egunetik kontatzen hasita. Gizarte Segurantzaren mende daudenentzat, baja horren baieztapen parteak medikuak egokitzat jotzen duen maiztasunarekin aurkeztu beharko dira, eta MUFACEren mende daudenentzat, oro har, hamabost egunean behin aurkeztu beharko dira, edo hilean behin, medikuak hala erabakitzen badu. Halaber, baja bukatutzat eman eta langilea bere lanpostuan berriz hasteko, nahitaezkoa da medikuak emandako alta parteak eman denetik gehienez ere 24 orduko epean aurkeztea, eta lantokian horren berri ematea. 

Medikuaren parteak aurkezteko, Hezkuntza Departamentura bidali behar dira posta arruntaz edo Erregistro Ofizial batean, eta beti dokumentu ofizialak erabilita
Enplegatuentzat, nahitaezkoa izanen da parte horren kopia bat ahal den lasterren lantokian aurkeztu edo hara bidaltzea, horrela lantokian alta eta baja datak zehazki jakin ditzaten. 

Langileak  medikuaren alta parte horretan agertzen den dataren hurrengo egunean itzuli behar du lanpostura. Ordezkapen kontratu baten bidez beste langile bat bere lanpostua betetzen ari denean, nahitaezkoa izanen da ikastetxeari jakinaraztea hurrengo egunean lanpostura itzuliko dela, lanpostu hori betetzen ari den langileak egun horretan bertan kontratua bukatuko zaiola jakin dezan.

Garrantzitsua da jakinarazpena azkar egitea Gizarte Segurantzari alta eta baja egoeretan izandako aldaketak jakinarazteko. Oporraldietan eta aipatu tramitazioa azkartasun berarekin egin ahal izateko, beharrezkoa izanen da ikastetxeko zuzendariak edo idazkariak jakinarazpenaren arduradun izatea edo jakinarazpena dagokion pertsonaren esku uztea.

Argibide oharra

MUFACEan afiliatuta dauden eta Gizarte Segurantzaren bidez prestazioa jasotzen duten funtzionarioak ez daude Gizarte Segurantzan afiliatuta eta baja, baieztapen eta alta parteak MUFACEk dituen eredu espezifikoen arabera  bete beharko dituzte.

Nahitaezkoa da esleitutako medikuaren parte horietan eriaren patologiari dagozkien CIE kodeak adieraztea. 

Lan istripuaren kasuko osasun prestazioa Mutua Navarraren bidez eginen da, Gizarte Segurantzaren Araubidearen mende dauden langileen kasuan soilik. MUFACEko langileentzat, eritasunarengatiko baja gisa kudeatuko da,  partean “Lan istripua” adieraziz.

Ordezpenak.

Langilea falta den bitartean, ordezko bat kontratatu behar izanez gero, lantokiak ordezkapen-eskaria egin beharko du EDUCA plataformaren bitartez edo, bide horren bitartez ezinezkoa balitz, zuzendaritzaren bidez honako helbide honetan:  planificacionrheducacion@navarra.es