Laneko informazioa

Administrazioko funtzionarioek edo lan-kontratudunek ondoko arloetako informazioa dute: nominaren kontsulta, laneko arriskuei aurrea hartzeko araudia eta zenbait esparrutan aplikatzeko arauak, hala nola, eszedentzietan edo erretiroetan, besteak beste.

Kontaktua: Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia
Mezu elektronikoak:
Telefonoa:

Eskaera aktibatu Internet bidez

Lan kontratu bat bukatu baldin ba duzu eta laster beste bat sinatzeko asmoa baldin baduzu, zure eskaera aktibatu ahal duzu Internet bidez, eskaera izan ba zenuen aurretik.

Más Información

 • Araudia
  Araudia aplikagarri zaie funtzionarioei eta Hezkuntza Departamentuak administrazio araubidean kontrataturiko langileei.
 • Ordainsariak
  Informazioa: lansariak, nomina, familia laguntza, lansariaren aurrerakinak eta bizitza eta istripu aseguruak.
 • Lan Arriskuak
  Laneko arriskuei aurrea hartzeko araudia Foru Komunitateko Administrazioaren esparrura egokitu zuen
 • Kontratuen sinadura
  Kontratuak sinatzeko prozesuaren gaineko informazioa, Hezkuntza Departamentuko langileendako
 • Itunpeko zentroetako hutsuneak