Laneko informazioa

Administrazioko funtzionarioek edo lan-kontratudunek ondoko arloetako informazioa dute: nominaren kontsulta, laneko arriskuei aurrea hartzeko araudia eta zenbait esparrutan aplikatzeko arauak, hala nola, eszedentzietan edo erretiroetan, besteak beste.

Kontaktua: Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia
Mezu elektronikoak: dgure@navarra.es - srheduca@navarra.es
Telefonoa: Giza Baliabideak 848 42 65 95 Nominak 848 42 65 25 Kontratuen sinadura 848 42 65 20

 • Araudia
  Araudia aplikagarri zaie funtzionarioei eta Hezkuntza Departamentuak administrazio araubidean kontrataturiko langileei.
 • Ordainsariak
  Informazioa: lansariak, nomina, familia laguntza, lansariaren aurrerakinak eta bizitza eta istripu aseguruak.
 • Lan Arriskuak
  Laneko arriskuei aurrea hartzeko araudia Foru Komunitateko Administrazioaren esparrura egokitu zuen
 • Lanpostuak hautatzeko ekitaldiak
  Giza Baliabideen Zerbitzuak eginiko lanpostuak hautatzeko ekitaldien zerrenda
 • Kontratuen sinadura
  Kontratuak sinatzeko prozesuaren gaineko informazioa, Hezkuntza Departamentuko langileendako
 • Itunpeko zentroetako hutsuneak