Laneko informazioa

Administrazioko funtzionarioek edo lan-kontratudunek ondoko arloetako informazioa dute: nominaren kontsulta, laneko arriskuei aurrea hartzeko araudia eta zenbait esparrutan aplikatzeko arauak, hala nola, eszedentzietan edo erretiroetan, besteak beste.

Kontaktua: Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia
Mezu elektronikoak: dgure@navarra.es - srheduca@navarra.es
Telefonoa: Giza Baliabideak 848 42 65 95 Nominak 848 42 65 25 Kontratuen sinadura 848 42 65 20