Laneko informazioa

Administrazioko funtzionarioek edo lan-kontratudunek ondoko arloetako informazioa dute: nominaren kontsulta, laneko arriskuei aurrea hartzeko araudia eta zenbait esparrutan aplikatzeko arauak, hala nola, eszedentzietan edo erretiroetan, besteak beste.

Kontaktua: Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia
Mezu elektronikoak: dgure@navarra.es - srheduca@navarra.es
Telefonoa: Giza Baliabideak 848 42 65 95 Nominak 848 42 65 25 Kontratuen sinadura 848 42 65 20

Itunpeko zentroetako hutsuneak

Hurrengo esteketan Nafarroako itunduetako ikastetxeetan beteko diren lanpostuen hutsuneak argitaratzen dira, hautapen-prozesuan baloratuko diren irizpideekin batera. Prozesua amaitu ondoren, emaitzak kontsultatu ahal izango dira.