Ikasturte hasierako jarraibideak

Ikasturte bakoitzean, Hezkuntzaren zuzendari nagusiak zenbait orientabide ematen ditu ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendu zuzena arautzeko.

Kontaktua: Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzua
Mezu elektronikoak: soieduca@navarra.es
Telefonoa: 848 426546 / 848 426572 / 848 426544

Ikasturtea arautzeko jarraibideak

2024/2025 Ikasturtea

 • 221/2024 EBAZPENA, ekainaren 6koa, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Hezkuntza Berezia irakasten dituzten ikastetxeen antolamendua eta funtzionamendua 2024-2025 ikasturtean arautuko dituzten jarraibideak onartzen dituena. Laster argitaratuko da NAOn. (Word dokumentua, aurkibidez).
 • 234/2024 EBAZPENA, ekainaren 12koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2024-2025 ikasturterako jarraibideak onesten dituena honako hauek arautzeko: batetik, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta ikasgelen antolaketa eta funtzionamendua, eta bestetik, ikastetxe publiko baimenduetan Helduentzako Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak emateko modua, hala modalitate presentzialean nola urrutikoan. Laster argiratuko da NAOn. (Word dokumentua, aurkibidez).

 

2023/2024 Ikasturtea.

 • 207/2023 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibideak onesten baitira 2023-2024 ikasturtean arautzearren Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Hezkuntza Berezia ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua. (Word dokumentua, aurkibidez).

 • 236/2023 EBAZPENA, ekainaren 15ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2023-2024 ikasturterako jarraibideak onesten dituena honako hauek arautzeko: batetik, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta ikasgelen antolaketa eta funtzionamendua, eta bestetik, ikastetxe publiko baimenduetan Helduentzako Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak emateko modua, hala modalitate presentzialean nola urrutikoan. (Word dokumentua, aurkibidez).
 • 193/2023 EBAZPENA, ekainaren 13koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, jarraibideak onesten dituena hezkuntza sistemaren Lanbide Heziketako ikasketak ematen dituzten ikastetxe publikoetako antolaketa eta funtzionamendua arautzeko, Lanbide Heziketako berariazko programei dagokienez, 2023-2024 ikasturtean.

 • 66/2023 EBAZPENA, urriaren 9koa, Lanbide Heziketako, Digitalizazioko eta Hezkuntza Zerbitzuetako zuzendari nagusiak emana, Lanbide Heziketako ikasketak ematen dituzten ikastetxe publikoen funtzionamendua 2023-2024 ikasturtean arautuko duten jarraibideak onartzen dituena.

 • 312/2023 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2023-2024 ikasturtean "Pablo Sarasate" Musika Kontserbatorio Profesionalaren eta Nafarroako Dantza Eskolaren antolaketa eta jarduna arautzeko jarraibideak onesten dituena.
 • 311/2023 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2023-2024 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitatean diseinuko goi mailako arte irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta jarduna arautzeko jarraibideak eta Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko arauak.
 • 310/2023 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2023-2024 ikasturtean Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioaren antolaketa eta jarduna arautuko dituzten jarraibideak eta Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko arauak.
 • 238/2023 EBAZPENA, ekainaren 15ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Iruñeko eta Tuterako hizkuntza eskola ofizialen antolaketa eta jarduna 2023-2024 ikasturtean arautzeko jarraibideak onesten dituena.
 • 239/2023 EBAZPENA, ekainaren 15ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2023-2024 ikasturtean Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialaren antolaketa eta jarduna arautuko duten jarraibideak.
 • 28/2023 EBAZPENA, irailaren 19koa, Lanbide Heziketako, Digitalizazioko eta Hezkuntza Zerbitzuetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibideak onesten baitira, Lanbide Heziketako irakaskuntzez gain, araubide bereziko kirol irakaskuntzak ere ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua arautzeko 2023-2024 ikasturtean.

 

2022/2023 Ikasturtea.

 • 231/2022 EBAZPENA, ekainaren 10koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua 2022-2023 ikasturtean arautzeko jarraibideak onesten dituena. (Word dokumentua, aurkibidez)

 • 265/2022 EBAZPENA, ekainaren 28koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2022-2023 ikasturterako jarraibideak onesten dituena honako hauek arautzeko: batetik, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta ikasgelen antolaketa eta funtzionamendua, eta bestetik, ikastetxe publiko baimenduetan Helduentzako Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak emateko modua, hala modalitate presentzialean nola urrutikoan. (Word dokumentua, aurkibidez).
 • 333/2022 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibide batzuk onesten baitira “Pablo Sarasate” Musika Kontserbatorio Profesionalaren eta Nafarroako Dantza Eskolaren antolaketa eta jarduna arautzeko 2022-2023 ikasturtean.
 • 334/2022 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiarena, Nafarroako Foru Komunitatean diseinuko goi-mailako arte-irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituzten jarraibideak onartzen dituena, bai eta 2022/2023 ikasturtean horiek Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparrura egokitzea ere.
 • 335/2022 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiarena, 2022/2023 ikasturtean Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioaren antolaketa eta funtzionamendua arautzeko eta Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparrura egokitzeko jarraibideak onartzen dituena.
 • 253/2022 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2022-2023 ikasturtean Iruñeko eta Tuterako hizkuntza eskola ofizialen antolaketa eta jarduna arautuko duten jarraibideak.
 • 254/2022 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2022-2023 ikasturtean Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialaren antolaketa eta jarduna arautuko duten jarraibideak.
 • 203/2022 EBAZPENA, irailaren 7koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibide batzuk onesten baitira 2022-2023 ikasturterako, hezkuntza sistemaren Lanbide Heziketako ikasketak ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua arautzeko.
 • 220/2022 EBAZPENA, urriaren 10ekoa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibideak onesten baitira, 2022-2023 ikasturterako, Lanbide Heziketako irakaskuntzez gain, araubide bereziko kirol irakaskuntzak ere ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua arautzeko.