Ikasturte hasierako jarraibideak

Ikasturte bakoitzean, Hezkuntzaren zuzendari nagusiak zenbait orientabide ematen ditu ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendu zuzena arautzeko.

Kontaktua: Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzua
Mezu elektronikoak: soieduca@navarra.es
Telefonoa: 848 426546 / 848 426572 / 848 426544

Ikasturtea arautzeko jarraibideak

2022/2023 Ikasturtea.

 • 231/2022 EBAZPENA, ekainaren 10koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua 2022-2023 ikasturtean arautzeko jarraibideak onesten dituena. (Word dokumentua, aurkibidez)

 • 265/2022 EBAZPENA, ekainaren 28koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2022-2023 ikasturterako jarraibideak onesten dituena honako hauek arautzeko: batetik, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta ikasgelen antolaketa eta funtzionamendua, eta bestetik, ikastetxe publiko baimenduetan Helduentzako Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak emateko modua, hala modalitate presentzialean nola urrutikoan. (Word dokumentua, aurkibidez).
 • 333/2022 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibide batzuk onesten baitira “Pablo Sarasate” Musika Kontserbatorio Profesionalaren eta Nafarroako Dantza Eskolaren antolaketa eta jarduna arautzeko 2022-2023 ikasturtean.
 • 334/2022 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiarena, Nafarroako Foru Komunitatean diseinuko goi-mailako arte-irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituzten jarraibideak onartzen dituena, bai eta 2022/2023 ikasturtean horiek Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparrura egokitzea ere.
 • 335/2022 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiarena, 2022/2023 ikasturtean Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioaren antolaketa eta funtzionamendua arautzeko eta Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparrura egokitzeko jarraibideak onartzen dituena.
 • 253/2022 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2022-2023 ikasturtean Iruñeko eta Tuterako hizkuntza eskola ofizialen antolaketa eta jarduna arautuko duten jarraibideak.
 • 254/2022 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2022-2023 ikasturtean Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialaren antolaketa eta jarduna arautuko duten jarraibideak.
 • 203/2022 EBAZPENA, irailaren 7koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibide batzuk onesten baitira 2022-2023 ikasturterako, hezkuntza sistemaren Lanbide Heziketako ikasketak ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua arautzeko.
 • 220/2022 EBAZPENA, urriaren 10ekoa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibideak onesten baitira, 2022-2023 ikasturterako, Lanbide Heziketako irakaskuntzez gain, araubide bereziko kirol irakaskuntzak ere ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua arautzeko.

 

2021/2022 Ikasturtea.

 • 250/2021 EBAZPENA, ekainaren 15ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua 2021-2022 ikasturtean arautuko dituzten jarraibideak. (Word dokumentua, aurkibidez).

 • 259/2021 EBAZPENA, ekainaren 18koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2021-2022 ikasturterako jarraibideak onesten dituena honako hauek arautzeko: batetik, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta ikasgelen antolaketa eta funtzionamendua, eta bestetik, ikastetxe publiko baimenduetan Helduentzako Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak emateko modua, hala modalitate presentzialean nola urrutikoan. (Word dokumentua, aurkibidez).

 • 93/2021 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibide batzuk onesten baitira 2021-2022 ikasturterako, hezkuntza sistemaren Lanbide Heziketako ikasketak ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua arautzeko.

 • 110/2021 EBAZPENA, irailaren 21ekoa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibideak onesten baitira, Lanbide Heziketako irakaskuntzez gain, araubide bereziko kirol irakaskuntzak ere ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua arautzeko 2021-2022 ikasturtean.

 • 341/2021 EBAZPENA, abuztuaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2021-2022 ikasturtean “Pablo Sarasate” Musika Kontserbatorio Profesionalaren eta Nafarroako Dantza Eskolaren antolaketa eta jarduna arautzeko jarraibideak onesten dituena.

 • 345/2021 EBAZPENA, abuztuaren 17koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2021-2022 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitatean diseinuko goi mailako arte irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta jarduna arautzeko jarraibideak eta Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko arauak.

 • 344/2021 EBAZPENA, abuztuaren 17koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2021-2022 ikasturtean Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioaren antolaketa eta jarduna arautuko dituzten jarraibideak eta Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko arauak.

 • 272/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Iruñeko eta Tuterako hizkuntza eskola ofizialen antolaketa eta jarduna 2021-2022 ikasturtean arautzeko jarraibideak onesten dituena.

 • 273/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2021-2022 ikasturtean Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialaren antolaketa eta jarduna arautuko duten jarraibideak.