Ikasturte hasierako jarraibideak

Ikasturte bakoitzean, Hezkuntzaren zuzendari nagusiak zenbait orientabide ematen ditu ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendu zuzena arautzeko.

Kontaktua: Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzua
Mezu elektronikoak: soieduca@navarra.es
Telefonoa: 848 426546 / 848 426572 / 848 426544

Ikasturtea arautzeko jarraibideak

2021/2022 Ikasturtea.

 • 250/2021 EBAZPENA, ekainaren 15ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua 2021-2022 ikasturtean arautuko dituzten jarraibideak. (Word dokumentua, aurkibidez).

 • 259/2021 EBAZPENA, ekainaren 18koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2021-2022 ikasturterako jarraibideak onesten dituena honako hauek arautzeko: batetik, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta ikasgelen antolaketa eta funtzionamendua, eta bestetik, ikastetxe publiko baimenduetan Helduentzako Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak emateko modua, hala modalitate presentzialean nola urrutikoan. (Word dokumentua, aurkibidez).

 • 93/2021 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibide batzuk onesten baitira 2021-2022 ikasturterako, hezkuntza sistemaren Lanbide Heziketako ikasketak ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua arautzeko.

 • 110/2021 EBAZPENA, irailaren 21ekoa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibideak onesten baitira, Lanbide Heziketako irakaskuntzez gain, araubide bereziko kirol irakaskuntzak ere ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua arautzeko 2021-2022 ikasturtean.

 • 341/2021 EBAZPENA, abuztuaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2021-2022 ikasturtean “Pablo Sarasate” Musika Kontserbatorio Profesionalaren eta Nafarroako Dantza Eskolaren antolaketa eta jarduna arautzeko jarraibideak onesten dituena.

 • 345/2021 EBAZPENA, abuztuaren 17koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2021-2022 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitatean diseinuko goi mailako arte irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta jarduna arautzeko jarraibideak eta Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko arauak.

 • 344/2021 EBAZPENA, abuztuaren 17koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2021-2022 ikasturtean Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioaren antolaketa eta jarduna arautuko dituzten jarraibideak eta Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko arauak.

 • 272/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Iruñeko eta Tuterako hizkuntza eskola ofizialen antolaketa eta jarduna 2021-2022 ikasturtean arautzeko jarraibideak onesten dituena.

 • 273/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2021-2022 ikasturtean Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialaren antolaketa eta jarduna arautuko duten jarraibideak.

 

2020/2021 Ikasturtea.

 • 216/2020 EBAZPENA, ekainaren 23koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua 2020-2021 ikasturtean arautzeko jarraibideak onesten dituena. (Word dokumentua, aurkibidez)

 • 225/2020 EBAZPENA, ekainaren 30koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2020-2021 ikasturterako jarraibideak onesten dituena honako hauek arautzeko: batetik, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta ikasgelen antolaketa eta funtzionamendua, eta bestetik, ikastetxe publiko baimenduetan Helduen Bigarren Hezkuntzako ikasketak emateko modua, hala bertaratzeko modalitatekoan nola urrutikoan. (Word dokumentua, aurkibidez)

 • 87/2020 EBAZPENA, uztailaren 28koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, 2020-2021 ikasturterako jarraibideak onesten dituena hezkuntza sistemaren Lanbide Heziketako ikasketak ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua arautzeko.
 • 307/2020 EBAZPENA, abuztuaren 6koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2020-2021 ikasturtean “Pablo Sarasate” Musika Kontserbatorio Profesionalaren eta Nafarroako Dantza Eskolaren antolaketa eta jarduna arautzeko jarraibideak onesten dituena.
 • 308/2020 EBAZPENA, abuztuaren 6koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2020-2021 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitatean diseinuko goi mailako arte irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta jarduna arautzeko jarraibideak eta Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko arauak onesten dituena.
 • 309/2020 EBAZPENA, abuztuaren 6koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2020-2021 ikasturtean Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioaren antolaketa eta jarduna arautzeko jarraibideak eta Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko arauak onesten dituena.
 • 103/2020 EBAZPENA, abuztuaren 26koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez zenbait jarraibide onesten baitira arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzak ematen dituzten arte eskolen antolaketa eta funtzionamendua arautzeko 2020-2021 ikasturtean.
 • 230/2020 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira Iruñeko eta Tuterako hizkuntza eskola ofizialen antolaketa eta jarduna 2020-2021 ikasturtean arautzeko jarraibideak.
 • 231/2020 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2020-2021 ikasturtean Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialaren antolaketa eta jarduna arautuko duten jarraibideak.