Haur Hezkuntzako bigarren zikloa

Kontaktua: Hezkuntza Antolamenduaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzua
Mezu elektronikoak: soieduca@navarra.es
Telefonoa: 848 426546 / 848 426572 / 848 426544

Haur Hezkuntzako bigarren zikloa. Oinarrizko Araudia.

LOMLOE:

  • 62/2022 FORU AGINDUA, abuztuaren 8koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan dauden Haur Hezkuntzako ikastetxeetako irakaskuntzen ezarpena eta ordutegia arautzen dituena.

 

LOMCE:

  • 51/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketen ezarpena arautzen duena, eta Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta ikastetexe pribatu itunduetan ikasketa horiek izanen dituzten ordutegiak antolatzeko jarraibideak ematen dituena.
  • ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currícu­los de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria.
  • Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
  • 26/2012 FORU AGINDUA, martxoaren 20koa, Euskara (Nafarroa) irakaskuntza espezialitatea ezartzen duena Maisu-maistren Kidegoan, dagozkion eginkizunak betetzeko Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan.
  • Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.
  • 65/2012 FORU AGINDUA, ekainaren 18koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, ikastearen nahasmenduengatik eta arreta faltagatiko nahasmenduarengatik (hiperaktibitatearekin) hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko erantzuna arautzen duena Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan eta Lanbide Heziketan, Nafarroako Foru Komunitatean.