Arte ikasketak

Arte ikasketen xedea da ikasleei kalitateko arte prestakuntza ematea eta musikaren, dantzaren, arte plastikoen eta diseinuaren arloko etorkizuneko profesionalen kualifikazioa bermatzea.

Kontaktua: Arte Ikasketetarako eta Musikaren Hiria Kudeatzeko Atala
Mezu elektronikoak: ensearti@navarra.es
Telefonoa: 848 42 69 73

Diseinuko goi mailako ikasketen araudia

ESTATUKO LEGEDIA

2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa.

1614/2009 Errege-dekretua, urriaren 26koa, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren bidez araututako goi mailako arte irakaskuntzak antolatzen dituena.

303/2010 Errege-dekretua, martxoaren 15ekoa, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan araututako arte ikasketak ematen dituzten ikastetxeen gutxieneko baldintzak ezartzen dituena.

633/2010 Errege-dekretua, martxoaren 14koa. Musika arloko Graduko goi mailako ikasketa artistikoen oinarrizko edukia arautzen duena.

1618/2011 Errege-dekretua, azaroaren 14koa, ikasketak Goi Hezkuntzako esparruan onartzeari buruzkoa.

 

FORU LEGEDIA

30/2013 Foru Agindua, martxoaren 5ekoa, diseinuko goi mailako ikasketen plana eta antolamendua ezartzen dituena Nafarroan.

223/2014 Ebazpena, maiatzaren 22koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko goi mailako arte ikasketetan kredituak onartu eta transferitzeko sistema ezartzen duena.

4/2015 Ebazpena, urtarrilaren 26koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Diseinuko Goi mailako Eskoletako aukerako irakasgaiak prestatzeko prozedura arautzen duten jarraibideak onesten dituena, baita Nafarroako Foru Komunitatean, behar bezala baimenduta, irakaskuntza horiek ematen dituzten ikastetxe pribatuetakoak ere.

192/2016 Ebazpena, maiatzaren 26koa, zeinaren bidez kanpoko praktiken programa eta ikasketen bukaerako lanaren edukiak arautzen dituzten jarraibideak onesten baitira diseinuko goi mailako eskoletan eta Nafarroako Foru Komunitatean behar bezala baimenduta ikasketa horiek irakasten dituzten ikastetxe pribatuetan.

251/2018 Ebazpena, maiatzaren 24koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiarena, Corellako Arte eta Goi Mailako Diseinu Eskolak proposatutako aukerako ikasgaiak onartzen dituena.

127/2021 Ebazpena, apirilaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiarena, "Creanavarra" Diseinuko Goi Mailako Ikastetxe Pribatu Baimenduak proposatutako aukerako ikasgaiak onartzen dituena.

167/2021 Ebazpena, maiatzaren 7koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiarena, Iruñeko Arte eta Goi Mailako Diseinu Eskolan diseinuko goi-mailako ikasketen hautazko ikasgaiak onartzen dituena.