Arte ikasketak

Arte ikasketen xedea da ikasleei kalitateko arte prestakuntza ematea eta musikaren, dantzaren, arte plastikoen eta diseinuaren arloko etorkizuneko profesionalen kualifikazioa bermatzea.

Kontaktua: Arte Ikasketetarako eta Musikaren Hiria Kudeatzeko Atala
Mezu elektronikoak: ensearti@navarra.es
Telefonoa: 848 42 69 73

Lehen eta Bigarren Hezkuntza
 • Lehen eta Bigarren Hezkuntza
  Arte Ikasketetarako eta Musikaren Hiria Kudeatzeko Atala arduratzen da musika hezkuntzaren garapena sustatzeaz araubide orokorreko irakaskuntzako etapetan eta, era berean, Arte ikasketei dagozkien berrikuntza programak eta hezkuntza esperimentazioko proiektuak planifikatzeaz, sustatzeaz, koordinatzeaz eta horien jarraipena egiteaz.
Arte plastikoak eta diseinua
 • Erdi maila
  Ikasketa horiek lanbide zehatz bat egiteko gaitzen dute. Bukatzean, teknikari titulua lortzen da.
 • Goi maila
  Ikasketa horien helburua da gaitasun eta prestakuntza handiagoa izanen duten profesionalak prestatzea, lanbide sektore bakoitzerako. Bukatzean, goi mailako teknikari titulua lortzen da.
 • Estudios superiores de diseño
  Los estudios superiores de diseño se organizan en 4 cursos de 60 créditos ECTS, cada uno. Al finalizar se obtiene el Título Superior de Diseño en la especialidad correspondiente.
Musika
 • Musikako ikasketa profesionalak
  Kontserbatorio profesionalek ematen dituzten musikako ikasketa profesionalek sei kurtso dituzte. Irakasgaiak musika-tresnaren espezialitatearen araberakoak dira.
 • Goi mailako musika ikasketak
  Goi mailako musika ikasketen helburua profesionalen formazio kualifikatua da, musikaren berariazko ezagutzak menderatu ditzaten eta diziplina honetako esparru profesionaletan sartzeko gaituko dituzten heldutasun eta formazio tekniko eta humanistikorako beharrezkoak diren jarrerak hartu ditzaten.
Arautu gabeko ikasketak
 • Musika eskolak
  Foru Komunitateko hasierako prestakuntza berariazko musika eskolei dagokie. Ikastetxe hauek Nafarroa guztian barna daude barreiaturik, eta gehien gehienak udal titulartasunekoak dira.
 • Dantza
  Dantza Eskoletan emandako ikasketek iraupen aldakorra dute, eskola bakoitzak bere plan pedagogikoan ezarritakoaren arabera. Ez dago adin mugarik ikasketa hauek egiteko eta ez daude bideratuak balio akademiko eta profesionaleko tituluak erdiestera.
 • Escuela Navarra de Teatro
  La principal actividad de la ENT es la de ofrecer estudios profesionales de Arte Dramático y están diseñados para ofrecer una formación integral a futuros profesionales de la interpretación teatral. Dicho estudios no conducen a la obtención de títulos con validez académica y profesional.
Arte ikasketetako irakasleen prestakuntza
 • Arte ikasketetako irakasleen prestakuntza
  Irakasleen prestakuntzaren bidez lortzen da irakasleei baliabideak ematea hainbat pedagogia batera zabaltzeko gai izan daitezen, beren metodoak hautatuz, ikasleek une bakoitzean behar dutena "diagnostikatuz", irakaslana erakargarriagoa eginez irakasleendako, irakasle taldearen motibazioa handituz) zein ikasleendako.