Irakasleen prestakuntza

Hezkuntza Departamentuak ikastetxera bideratutako askotariko prestakuntza jarduerak planifikatzen eta garatzen ditu, hezkuntza unitate modura harturik ikastetxea. Atal honetan bada jardueren gaineko informazio xehatua.

Kontaktua: Prestakuntza atala
Mezu elektronikoak: secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es
Telefonoa: Orokorra 848 426232 Ziurtagiriak eta deialdiak 848 424775 / 848 424776

Aurkezpena

Gizarte etiko, plural eta bidezkoa eraiki ahal izateko gure eskuetan dagoen tresnarik onena da hezkuntza. Herritar bakoitzaren garapen pertsonal eta intelektuala, aukeren berdintasuna eta aurrerabide sozial eta ekonomikoa garatzeko oinarria.
Gaur egungo testuinguruan, Nafarroako Gobernuaren jarduera ildo nagusietako bat da berreskurapen ekonomikoa lortzen ahalegintzea, eraginkortasuna eta eskura dauden baliabideen ustiapen egokia erdiesten saiatuz. Horregatik, eta irakasleen prestakuntzak duen garrantzia berretsiz, prestakuntza eskaintza hobeki koordinatua izan dadin bultzatu nahi dugu eta, orobat, prestakuntza ikastetxeetatik hurbil egon dadin prozesuaren fase guztietan (beharrak antzematea, garatzea eta baloratzea).
Europako erakundeek onartzen dute irakasleen ezagutzak, gaitasunak eta konpromisoa eta ikastetxeetako zuzendaritzaren kalitatea direla kalitate handiko hezkuntza emaitzak lortzeko faktorerik garrantzitsuenak. Era berean, faktore aipagarrien artean daude praktika pedagogiko onak eta ikasleak motibatzeko gaitasuna, emaitza onak lortzeko eta etorkizuneko belaunaldietako gazteengan fruitu iraunkorrak erdiesteko. Irakasleen Prestakuntza Planak ikastetxeek koordinazio eta prestakuntza ekintzak bultzatu ahal izateko baldintzak sortzen lagunduko du. Ekintza horiek irakasle taldeak sendotu eta integratuko dituzte. Ikastetxea ardatza da eta haren gainean pibotatzen dute ebaluazioak, hobekuntza planek, prestakuntzak, berrikuntzak eta hezkuntza praktikak. Bultzatu nahi dugun berdinen arteko prestakuntzan ezagutzak eta hezkuntza praktika onak partekatzen dira.
Europako erreferentzia markoa eta oinarrizko gaitasunen nazioarteko paradigma berria ere kontuan hartzen jarraitu behar da.
Hori guztia hezkuntza maila guztietan ekitatea eta bikaintasuna bilatuz, hezkuntzaren kalitatea hobetzeko faktore den aldetik eta irakaskuntza pertsonalizatuz, ikasleek beren gaitasunak ahalik eta gehien gara ditzaten.