• Irakasleentzako arreta
  Hezkuntza Departamentuak parte hartzeko hainbat bide ditu ezarriak balioak sustatzeko, hala nola, norbere erantzukizunean, merezimenduan eta ahaleginean heztea, ikasleei, familiei, irakasleei, ikastetxeei, administrazioari, erakundeei eta gizartearen osotasunari dagokienez
 • Aniztasunari erantzutea
  Oinarrizko irakaskuntza arautu beharko lukeen printzipio bat da, ikasle orori bere ezaugarrien eta beharrizanen arabera egokia den hezkuntza eskaini ahal izateko. Hezkuntza sistemak neurri malguak ahalbidetu behar ditu ikasle bakoitzaren bakarkako desberdintasunetara eta heldutasun-erritmoetara egokitzeko
 • Nafarroako Eskola Kontseilua
  Nafarroako Eskola Kontseiluaren webgunera sarbidea: argitalpenak, irizpenak, osaera...
 • Bizikidetza eta hezkidetza
  Bizikidetza eta berdintasuna hobetzen laguntzen duten jarduerak sustatzen dira, indarrean dagoen araudiaren esparruan
 • Curriculumak eta araudia
  Nafarroako Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, DBHko, Batxilergoko, heziketa zikloetako eta musikako ikasketen curriculumari eta antolaketari buruzko dekretuak
 • EDUCA
  Nafarroako eskola kudeaketako sistemara sarbidea ikasle, guraso eta legezko tutoreentzako
 • Balioetan heztea
  Hezkuntza Departamentuak programak eta ekintzak jartzen ditu martxan, ahalegina, lankidetza, berdintasuna, erantzukizuna, errespetua, tolerantzia, aniztasuna eta bizikidetza bezalako balioak sustatzeko ikasgeletan. Ikasleen eskubide eta betebeharren araudiak hezkuntza lanerako osasuntsua eta egokia den giroa bultzatu behar du
 • Irakasleen prestakuntza
  Hezkuntza Departamentuak ikastetxera bideratutako askotariko prestakuntza jarduerak planifikatzen eta garatzen ditu, hezkuntza unitate modura harturik ikastetxea. Atal honetan bada jardueren gaineko informazio xehatua
 • Laneko informazioa
  Administrazioko funtzionarioek edo lan-kontratudunek ondoko arloetako informazioa dute: nominaren kontsulta, laneko arriskuei aurrea hartzeko araudia eta zenbait esparrutan aplikatzeko arauak, hala nola, eszedentzietan edo erretiroetan, besteak beste
 • Ikasturte hasierako jarraibideak
  Ikasturte bakoitzean, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak zenbait orientabide ematen ditu ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendu zuzena arautzeko
 • PNTE
  Teknologia Berriak eta Hezkuntza Programan (PNTE) biltzen dira Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien (IKT) esparruan garatzen dituen helburu, jarduera eta zerbitzu guztiak
 • Material eskaera
  Ikastetxeentzako materiala eskatzeko webgunera sarbidea