Haur Hezkuntzako lehen zikloa (0-3 urte)

Haur Hezkuntzako lehen zikloa borondatezkoa da eta haren helburua da 16 astetik 3 urte bitarteko haurren afektu-, mugimendu- eta ezagutza-gaitasunen eta komunikazioaren eta hizkuntzaren garapen orekatua lortzen laguntzea.

Kontaktua: Sección de 0 a 3 y escuelas rurales
Mezu elektronikoak: seccion.0a3.escuelasrurales@navarra.es
Telefonoa: 848 42 48 03

Araudia

 

28/2007 Foru Dekretua, martxoaren 26koa, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautzen duena eta hori ematen duten ikastetxeek bete beharreko baldintzak eta ziklo horren hezkuntza edukiak ezartzen dituena.

132/2010 Errege Dekretua, otsailaren 12koa, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikasketak ematen dituzten ikastetxeen gutxieneko baldintzak ezartzen dituena.

Finantzaketa

79/2012 FORU AGINDUA, abuztuaren 27koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntza Departamentuaren eta toki entitateen artean lankidetza hitzarmenak izenpetzeko oinarriak ezartzen dituena, udal titulartasuneko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeen kudeaketa finantzatzeko asmoz.

570/2012 Ebazpena, irailaren 17koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, udal titulartasuna duten Haur Hezkuntzako lehen zikloko Haur Eskolen kudeaketa finantzatzeko, toki entitateek 2012-2013 ikasturtean egin beharreko ekarpena ezartzen duena.

64/2013 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Agindua aldatzen duena; foru agindu horren bidez, udal titulartasuneko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeen kudeaketa finantzatzeko asmoz, Hezkuntza Departamentuaren eta toki entitateen artean lankidetza hitzarmenak izenpetzeko oinarriak ezarri ziren.

101/2017 FORU AGINDUA, azaroaren 9koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Agindua aldatzen duena; foru agindu horren bidez ezarri ziren oinarriak Hezkuntza Departamentuaren eta toki entitateen artean lankidetza hitzarmenak izenpetzeko, Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal titulartasuneko ikastetxeen kudeaketa finantzatzeko asmoz.

http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2017/240/Anuncio-1/

19-20 IKASTURTEA

Onarpena

4/2019 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, funts publikoak jasotzen dituzten Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2019-2020 ikasturtean haurrak onartzeko prozedura arautzen duena.http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2019/31/Anuncio-2/

Egutegia

5/2019 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibide batzuk onesten baitira 2019-2020 ikasturteko egutegia eta ordutegia prestatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetarako.http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2019/31/Anuncio-3/

Tarifak

2/2019 FORU AGINDUA, urtarrilaren 24koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira 2019-2020 ikasturtean familiek ordaindu beharreko tarifak, Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan.http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2019/31/Anuncio-1/

 

 

18-19 IKASTURTEA

 

Onarpena

623/2017 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2018-2019 ikasturtean haurrak onartzeko prozedura arautzen duena.

Egutegia

633/2017 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloa ematen duten ikastetxeek egutegia eta ordutegia prestatzeko jarraibideak onesten dituena 2018-2019 ikasturterako

Tarifak

113/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 28koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan, familiek 2018-2019 ikasturtean ordaindu beharreko tarifak ezartzen dituena.

 


 

 
13-14 IKASTURTEA
Onarpena15-16 IKASTURTEA 15-16 IKASTURTEA 15-16 IKASTURTEA 15-16 IKATTE

Tt

Tarifak

  30/2013 Ebazpena, urtarrilaren 28koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2013-2014 ikasturtean haurrak onartzeko prozedura arautzen duena.15-16 IKASTURTEA 15-16 IKASTURTEA

Tarifak15-16 IKASTURTEA 

21/2013 FORU AGINDUA, otsailaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan, familiek 2013-2014 ikasturtean ordaindu beharreko tarifak ezartzen dituena.15-16 IKASTURTEA

Egutegia

31/2013 Ebazpena, urtarrilaren 28koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloa ematen duten ikastetxeek egutegia eta ordutegia prestatzeko jarraibideak onesten dituena, 2013-2014 ikasturterako.