Haur Hezkuntzako lehen zikloa (0-3 urte)

Haur Hezkuntzako lehen zikloa borondatezkoa da eta haren helburua da 16 astetik 3 urte bitarteko haurren afektu-, mugimendu- eta ezagutza-gaitasunen eta komunikazioaren eta hizkuntzaren garapen orekatua lortzen laguntzea.

Kontaktua: Haur eskolen eta landa eskolen atala
Mezu elektronikoak: seccion.escuelasinfantiles.escuelasrurales@navarra.es
Telefonoa: 848 42 48 03

Araudia

3/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 18koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, prozedura onesten duena haurrak onartzeko, 2022-2023 ikasturtean

12/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 7koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baita zer tarifa aplikatuko zaizkien familiei 2022-2023 ikasturtean

26/2022 EBAZPENA, otsailaren 9koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibide batzuk onesten baitira 2022-2023 ikasturteko egutegia eta ordutegia prestatzeko

28/2007 Foru Dekretua, martxoaren 26koa, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautzen duena eta hori ematen duten ikastetxeek bete beharreko baldintzak eta ziklo horren hezkuntza edukiak ezartzen dituena.

132/2010 Errege Dekretua, otsailaren 12koa, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikasketak ematen dituzten ikastetxeen gutxieneko baldintzak ezartzen dituena.

Finantzaketa

79/2012 FORU AGINDUA, abuztuaren 27koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntza Departamentuaren eta toki entitateen artean lankidetza hitzarmenak izenpetzeko oinarriak ezartzen dituena, udal titulartasuneko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeen kudeaketa finantzatzeko asmoz.

 

 


 

 
13-14 IKASTURTEA
Onarpena15-16 IKASTURTEA 15-16 IKASTURTEA 15-16 IKASTURTEA 15-16 IKATTE

Tt

Tarifak

  30/2013 Ebazpena, urtarrilaren 28koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2013-2014 ikasturtean haurrak onartzeko prozedura arautzen duena.15-16 IKASTURTEA 15-16 IKASTURTEA

Tarifak15-16 IKASTURTEA 

21/2013 FORU AGINDUA, otsailaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan, familiek 2013-2014 ikasturtean ordaindu beharreko tarifak ezartzen dituena.15-16 IKASTURTEA

Egutegia

31/2013 Ebazpena, urtarrilaren 28koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloa ematen duten ikastetxeek egutegia eta ordutegia prestatzeko jarraibideak onesten dituena, 2013-2014 ikasturterako.