Haur Hezkuntzako lehen zikloa (0-3 urte)

Haur Hezkuntzako lehen zikloa borondatezkoa da eta haren helburua da 16 astetik 3 urte bitarteko haurren afektu-, mugimendu- eta ezagutza-gaitasunen eta komunikazioaren eta hizkuntzaren garapen orekatua lortzen laguntzea.

Kontaktua: Haur eskolen eta landa eskolen atala
Mezu elektronikoak: seccion.escuelasinfantiles.escuelasrurales@navarra.es
Telefonoa: 848 42 60 86

Araudia

 

16/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 1ekoa, ikastetxeetan haurrak onartzeko prozesua.

3/2020 LEGE ORGANIKOA, abenduaren 29koa, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa aldatzen duena.

61/2022 FORU DEKRETUA, ekainaren 1ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzaren etapako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena

59/2023 FORU AGINDUA, ekainaren 30ekoa, hezkuntzako kontseilariak emana;honen bidez arautzen da nafarroako foru Komunitatean Haur Hezkuntzan ari diren ikasleen ebaluazioa.

28/2007 Foru Dekretua, martxoaren 26koa, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautzen duena eta hori ematen duten ikastetxeek bete beharreko baldintzak eta ziklo horren hezkuntza edukiak ezartzen dituena.

132/2010 Errege Dekretua, otsailaren 12koa, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikasketak ematen dituzten ikastetxeen gutxieneko baldintzak ezartzen dituena.

1110/2015 Errege Dekretua, abenduaren 11koa, Sexu Delitugileen Erregistro Zentrala arautzen duena.

79/2012 FORU AGINDUA, abuztuaren 27koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntza Departamentuaren eta toki entitateen artean lankidetza hitzarmenak izenpetzeko oinarriak ezartzen dituena, udal titulartasuneko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeen kudeaketa finantzatzeko asmoz.

 

 


 

 
13-14 IKASTURTEA
Onarpena15-16 IKASTURTEA 15-16 IKASTURTEA 15-16 IKASTURTEA 15-16 IKATTE

Tt

Tarifak

  30/2013 Ebazpena, urtarrilaren 28koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2013-2014 ikasturtean haurrak onartzeko prozedura arautzen duena.15-16 IKASTURTEA 15-16 IKASTURTEA

Tarifak15-16 IKASTURTEA 

21/2013 FORU AGINDUA, otsailaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan, familiek 2013-2014 ikasturtean ordaindu beharreko tarifak ezartzen dituena.15-16 IKASTURTEA

Egutegia

31/2013 Ebazpena, urtarrilaren 28koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloa ematen duten ikastetxeek egutegia eta ordutegia prestatzeko jarraibideak onesten dituena, 2013-2014 ikasturterako.