Familien Partehartzea

Eskolarekin batera, familia da ikasleak sozializatu eta hezteko eragile lehena eta nagusia. Ikastetxeetan, eta gizartean oro har, familiekin elkarlan harremana bultzatzea hezkuntza araudiak jasotzen duen helburuetako bat da. Beharrezkoa da familien parte-hartzerako bide berriak ahalbidetu eta irekitzea, kontsultak egin, prestakuntza jaso, iritzia eman eta ekarpenak egiteko aukera izan dezaten. Xede horretarako da espazio hau.

Kontaktua: Hezkuntzako Parte-hartzearen, Irakasleentzako Arretaren eta Bizikidetzaren Atala
Mezu elektronikoak: atencionfamilias@navarra.es
Telefonoa:

Subvenciones

- Convocatoria de ayudas en favor de las federaciones de asociaciones de padres y padres del alumnado de centros escolares de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Navarra. El objeto es ayudar a la programación y organización de actividades educativo-culturales encaminadas a potenciar la dinámica escolar a través de las propias asociaciones y federaciones de padres y madres, y promover la participación de las mismas en las tareas educativas de los centros, tales como las actividades de formación de padres y madres, las de fomento de la participación, así como cualquier otra actividad organizada y dirigida por las respectivas federaciones y destinada a sus miembros, a las asociaciones y al resto de la comunidad educativa.