D.B.H.rako Material Didaktikoak times Bilduma duen edukia.

Astronomia

Hautazko ikasgai horren garapen didaktikorako proposamena jasotzen da. Ikasgaiari dagokion curriculuma eta proposamen didaktikoa eskaintzen zaigu (aurkezpena, bi unitate didaktiko, bibliografia eta baliabideak).

Irakurri gehiago...

Dramatizazioa

Hautazko ikasgai honen garapen didaktikorako proposamena aurkezten zaigu. Era berean, ikasgaiaren curriculuma eta proposamen didaktikoa, unitate didaktikoa, bibliografia eta baliabideak eskaintzen dira.

Irakurri gehiago...

Fotografía

Ikasgaiaren garapen didaktikorako proposamena da. Honako hauek biltzen ditu: Ikasgaiaren curriculuma; material didaktikoak (unitate didaktiko baten garapena); eta, laguntzeko materialak (oinarrizko teknikak, argazkiaren historia, argazkiaren erabilera soziala eta irudien irakurketa).

Irakurri gehiago...