Hezkuntza premia bereziak

Desgaitasunen edo portaeraren arazo larrien ondorioz, eskolatzean hezkuntzarako laguntza eta arreta berariazko jakinak dituzten ikasleei zuzendua.

Kontaktua: Hezkuntza Premien Bulegoa
Mezu elektronikoak: educacion.especial@navarra.es
Telefonoa: 848 42 62 30

Dokumentazioa eta Bibliografia

Curriculum aniztasuneko programak. Gida didaktikoa eta proiektuak

(euskaratzen ari da)

ARELLANO HERNANDEZ, Santiago. El Alumno como eje de la educación: diferentes perfiles, expectativas e intereses.

Prestakuntza ibilbideak. (PDF)

ARELLANO HERNANDEZ, Santiago. La Diversificación en la Comunidad Autónoma de Navarra.

(Aniztasunari buruzko II. Topaketa, Coslada, 2000ko Iraila). (PDF)

Nafarroan aniztasunaren arretarako garatutako curriculum eta antolaketa neurrien azalpen laburra: DBHko 4. mailako C ibilbidea, curriculum anitzeko programak; DBHko 2. zikoko Curriculum Egokituaren Unitateak, etab.

ARELLANO HERNANDEZ, Santiago. Nuevas formas de tratar la diversificación curricular, in MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

La Educación Secundaria Obligatoria a Debate. Situación actual y perspectivas, MEC. Madril, 2000, 59-67 or. (PDF)

Nafarroan aniztasunari erantzuteko hartutako neurriak aztertzen dira, hala antolakuntzakoak nola curriculumekoak -hezkuntza errefortzuak eta laguntzak, talde espezifikoak, zikloan edo ikasturtean urtebete gehiago igarotzea, ikasle elbarrien arreta, curriculum egokituaren unitateak eta curriculum aniztasuna-.

HEZKUNTZA ETA KULTURA DEPARTAMENTUA, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ezartzeko Plana, Iruñea, Nafarroako Gobernua, 1994.

Txostenak 937/1994 Ebazpena jasotzen du, urriaren 3koa, Curriculum Proiektua egiteko laguntza materialak ematen dituena eta ezarpen plana ezartzen duena. Orientabideak eskaintzen ditu etapako helburu orokorrak moldatzeko, irizpide metodologikoak ezartzeko, eta ebaluazioa eta programazio didaktikoa zehazteko.

HEZKUNTZA ETA KULTURA DEPARTAMENTUA, Aniztasunaren arreta DBHko Lehen Zikloan, Iruñea, Nafarroako Gobernua, 1995.

514/1994 Foru Aginduan aniztasunaren arretaren neurrien gainean jasotakoa ikastetxeetan aplikatzeko moduari buruzko orientabideak eskaintzen ditu. Eranskinetan, Foru Agindua bera, Ebazpenak eta ordutegia garatzeko adibideak jasotzen dira.

HEZKUNTZA ETA KULTURA DEPARTAMENTUA, Curriculumaren egokitzapenak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Iruñea, Nafarroako Gobernua, 1995.

Aholkulari, Pedagogia Terapeutikoko irakasleei eta orientatzaileei zuzendutako lan honek gaiaren gainean eginiko planteamenduak argitu nahi ditu. Hainbat koadro sinoptiko ere jasotzen dira.

HEZKUNTZA ETA KULTURA DEPARTAMENTUA, Ebaluazioa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Iruñea, Nafarroako Gobernua, 1995.

DBHko Ebaluazioa arautzen duten 515/1994 Foru Agindua eta 656/1995 Ebazpena jasotzen ditu. Orientabideak eta txosten ereduak ere eskaintzen ditu.

HEZKUNTZA ETA KULTURA DEPARTAMENTUA

Behaketa eta ebaluazioa, Iruñea, Nafarroako Gobernua, 1997.

Prestakuntza ebaluazioari, ebaluazio orokorrari eta behatzeko tresnei buruz dihardu. Sei proposamen didaktiko aurkezten dira, behaketa elementu erabakigarri modura aintzat hartuz. Lehen Hezkuntzarako egin da.

HEZKUNTZA ETA KULTURA DEPARTAMENTUA

Ebaluazioa eta titulazioa DBHn, Iruñea, Nafarroako Gobernua, 1998.

Ebaluazioari eta titulazioa erabakitzeko prozedurei buruz dihardu, kasu askoren azterketa eginez. Gainditu gabeko ikasgaiak dituzten ikasleen ziklo amaierako ebaluazioa aztertzen da. Titulazioari buruzko hainbat zalantza argitzen dira. Orientabide lanean eta ebaluazioan laguntzeko dokumentuak ere aurkezten dira.

HEZKUNTZA ETA KULTURA DEPARTAMENTUA

Curriculum aniztasuna DBHn, Iruñea, Nafarroako Gobernua, 1998.

Curriculum aniztasuna zertan datzan azaltzen da. Ikasleak hautatzeko eta sartzeko modua, irakasleek eduki behar duten profila eta prestakuntza, ikasgelaren antolakuntza, ordutegiak eta tailerrak, curriculumaren ikuspegia eta edukien aukeraketa, ebaluazioa eta titulazioa, eta hori guztia antolatzen Orientabide Departamentuak duen garrantzia.

HEZKUNTZA ETA KULTURA DEPARTAMENTUA

Curriculum Egokituaren Unitateak. Hobetzeko gakoak, Iruñea, Nafarroako Gobernua, 1999.

Curriculum Egokituaren Unitateak urtebetez martxan jarri ondoren, Curriculuma Diseinatzeko eta Garatzeko Unitate Teknikoak eginiko ebaluazioa jasotzen du. Ikasle, guraso eta irakasleen iritziak ere jasotzen dira. Amaieran, hobetzeko orientabideak eta ondorioak eskaintzen dira.

LAGUNA PEÑA, Jesus Maria. Hacia la igualdad de oportunidades por la atención a la diversidad, in Anuario de la Educación 2000.

Hezkuntza aukera berdintasunari eta eskola porrota saihesteko ikaslearen azterketa pertsonalizatua egiteko beharrari buruzko gogoetak jasotzen dira testuan. (PDF)

LAGUNA PEÑA, Jesus María. JORNADA DEL CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA CON LOS CONSEJOS ESCOLARES DE CENTRO, sarrera hitzaldia (Iruñea, 2000), Kultur arteko eskola. Egoera eta proposamenak, Iruñea, Nafarroako Eskola Kontseilua, 2000, 15-18 or.

Pertsonen arteko bizikidetza baketsua eta solidarioa sustatuko duen kultur anitzeko eskola ereduaren gaineko iritziak jasotzen dira. (PDF)

LAGUNA PEÑA, Jesus Maria. Algunas cuestiones sobre la Educación Secundaria en Organización y Gestión Educativa, 2. zk., 2000, 40-44 or.

Hezkuntza Kontseilariak DBHri buruz eginiko hainbat galderari erantzuten die:

INCE inkestaren emaitzak, aniztasunaren arreta, ibilbide pedagogikoak, ordutegia, Giza zientzietako diktamena, irakasleen jarrera, hezkuntza hitzarmenak, etab. (PDF)

LAGUNA PEÑA, Jesus Maria.

Nafarroako Gobernuak immigranteen seme-alaben arreta egiteko duen hezkuntza politika. (PDF)

PEDAGOGIA BERRITZEKO ZERBITZUA, La diversificación curricular en la Comunidad foral de Navarra, in Cuadernos de Pedagogía, 293. zk., 34-35 or.

Artikulu honek Nafarroako curriculumaren aniztasun neurriak laburtzen, eta curriculumaren alderdiak definitzen ditu:

asteko ordutegia, ikasleen profila, irakasleen profila, edukien aukeraketa eta helburuak, etab. (PDF)