Hezkuntza premia bereziak

Desgaitasunen edo portaeraren arazo larrien ondorioz, eskolatzean hezkuntzarako laguntza eta arreta berariazko jakinak dituzten ikasleei zuzendua.

Kontaktua: Hezkuntza Premien Bulegoa
Mezu elektronikoak: educacion.especial@navarra.es
Telefonoa: 848 42 62 30

Araudia

ENTZUMEN ETA HIZKUNTZAKO MAISU-MAISTREN JARDUERARAKO JARRAIBIDEAK. 2013-2014 ikasturtea 

 

581/2013 Ebazpena, urriaren 30ekoa (NAOn argitaratu gabe)

 

53/2013 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, 2012-2013 ikasturterako Hezkuntza Bereziko beka eta laguntzen deialdia onesten duena.

 

402/2001 Ebazpena, maiatzaren 11koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako pedagogia terapeutikoko irakasleen jarduketarako jarraibideak onesten dituena.

 

93/2008 Foru Agindua, ekainaren 13koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Haur eta Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan aniztasunari nola erantzun arautzen duena.

 

514/1994 Foru Agindua, abenduaren 26koa, Hezkuntza eta Kultura Kontseilariarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza etapari dagozkion irakaskuntzak ezartzen dituena eta 1995-96 ikasturterako Nafarroako Foru Erkidegoko Ikastetxeetan horien ordutegia finkatzen duena.

 

608/1995 Ebazpena, maiatzaren 23koa. Nafarroako Foru Erkidegoko ikastetxe hitzartuetan DBHko Lehen Zikloan aniztasunaren arreta antolatzeko jarraibideak ematen dituena.

 

609/1995 Ebazpena, maiatzaren 23koa, Nafarroako Foru Erkidegoko ikastetxe publikoetan DBHko Lehen Zikloan aniztasunaren arreta antolatzeko jarraibideak ematen dituena.

 

135/1997 Foru Dekretua, maiatzaren 19koa, DBHko antolamenduari eta curriculumari dagozkien alderdiak arautzen dituena.

 

249/1997 Foru Agindua, ekainaren 25ekoa, Hezkuntza eta Kultura Kontseilariarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagozkion hautazko gaien curriculuma onartzen eta Nafarroako Foru Erkidegoan irakaskuntza horiek emateko modua arautzen duena.

 

90/1998 Foru Agindua, apirilaren 2koa, hezkuntza konpentsazio eta sustapen neurri bereziak behar dituzten DBHko 2. zikloko ikasleentzako hezkuntza erantzunak finkatzeko jarraibideak ematen dituena.

 

118/2005 Foru Agindua, apirilaren 28koa, hezkuntza konpentsazio eta sustapen neurri bereziak behar dituzten DBHko 2. zikloko ikasleentzako hezkuntza erantzunak finkatzeko jarraibideak ematen dituena.

 

225/1999 Foru Agindua, ekainaren 18koa, DBHn Curriculum Aniztasuna antolatzeko jarraibideak ematen dituena.

 

133/1998 Foru Agindua, maiatzaren 8koa, Hezkuntza eta Kultura Kontseilariarena, bigarren hezkuntzako ikastetxe arruntetan elbarritasun psikikoari, zentzumenekoari eta mugimendukoari loturiko hezkuntza premia bereziko ikasleen hezkuntza arreta eta eskolatzea bideratzeko jarraibideak ematen dituena, Oinarrizko Irakaskuntzarekin jarraitzeko aukera izan dezaten.

 

261/1998 Foru Dekretua, uztailaren 20koa, Hezkuntza eta Kultura Kontseilariarena, Nafarroako Foru Erkidegoan Batxilergoa egiten ari diren ikasleen kalifikazioari eta ebaluazioari buruzkoa.

 

153/1999 Foru Dekretua, maiatzaren 10ekoa, Ikastetxe Publikoen Hezkuntza Orientabideari buruzkoa.

 

47/2010 FORU DEKRETUA, abuztuaren 23koa, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publiko eta pribatu itunduetako ikasleen eskubide eta eginbeharrei eta ikastetxe horietako elkarbizitzari buruzkoa