Familien Partehartzea

Eskolarekin batera, familia da ikasleak sozializatu eta hezteko eragile lehena eta nagusia. Ikastetxeetan, eta gizartean oro har, familiekin elkarlan harremana bultzatzea hezkuntza araudiak jasotzen duen helburuetako bat da. Beharrezkoa da familien parte-hartzerako bide berriak ahalbidetu eta irekitzea, kontsultak egin, prestakuntza jaso, iritzia eman eta ekarpenak egiteko aukera izan dezaten. Xede horretarako da espazio hau.

Kontaktua: Hezkuntzako Parte-hartzearen, Irakasleentzako Arretaren eta Bizikidetzaren Atala
Mezu elektronikoak: atencionfamilias@navarra.es
Telefonoa: