• Bizikidetzarako aholkularitza
  Bizikidetzarako Aholkularitza zerbitzu publiko bat da eta haren helburua da irakasleak, ikasleak eta familiak orientatzea eskolako gatazkak konpontzeko gaietan, berdinen arteko jazarpenean, eta bizikidetza planetan eta antzeko beste alderdi batzuetan
 • Aniztasunari erantzutea
  Oinarrizko irakaskuntza arautu beharko lukeen printzipio bat da, ikasle orori bere ezaugarrien eta beharrizanen arabera egokia den hezkuntza eskaini ahal izateko. Hezkuntza sistemak neurri malguak ahalbidetu behar ditu ikasle bakoitzaren bakarkako desberdintasunetara eta heldutasun-erritmoetara egokitzeko
 • Bekak eta laguntzak
  Eskolatzea eta hezkuntzan aukera berdinak izatea errazten duten beka eta laguntzak badira. Gainera, talentua eta ikasle eta ikertzaileen mugikortasuna erakartzea ere sustatu behar da, Nafarroako giza kapitalaren formaziorako
 • Nafarroako Eskola Kontseilua
  Nafarroako Eskola Kontseiluaren webgunera sarbidea: argitalpenak, irizpenak, osaera...
 • Bizikidetzaren eta Berdintasunaren
  Bizikidetza eta berdintasuna hobetzen laguntzen duten jarduerak sustatzen dira, indarrean dagoen araudiaren esparruan
 • Eskolatzea
  Nafarroan oinarrizko premia batzuk bete dira, herritarrak erabat eskolatuak daude eta hezkuntza eskaintza eta ikastetxeen sarea zabalak dira
 • Familia eskolak
  Eskolarekin batera, familia da ikasleak sozializatu eta hezteko eragile lehena eta nagusia. Ikastetxeetan, eta gizartean oro har, familiekin elkarlan harremana bultzatzea hezkuntza araudiak jasotzen duen helburuetako bat da. Beharrezkoa da familien parte-hartzerako bide berriak ahalbidetu eta irekitzea, kontsultak egin, prestakuntza jaso, iritzia eman eta ekarpenak egiteko aukera izan dezaten. Xede horretarako da espazio hau
 • Ikasketak - Hezkuntza etapak
  Nafarroan oinarrizko premia batzuk bete dira, herritarrak erabat eskolatuak daude eta hezkuntza eskaintza eta ikastetxeen sarea zabalak dira
 • Familien Partehartzea
  Eskolarekin batera, familia da ikasleak sozializatu eta hezteko eragile lehena eta nagusia. Ikastetxeetan, eta gizartean oro har, familiekin elkarlan harremana bultzatzea hezkuntza araudiak jasotzen duen helburuetako bat da. Beharrezkoa da familien parte-hartzerako bide berriak ahalbidetu eta irekitzea, kontsultak egin, prestakuntza jaso, iritzia eman eta ekarpenak egiteko aukera izan dezaten. Xede horretarako da espazio hau
 • Guraso elkarteendako diru-laguntzak
  Atal honetatik kontsultatu daitezke guraso elkarteei eta guraso elkarteen federazioei zuzenduriko diru-laguntzak