Eskolatzea

Eskolatzea Nafarroan bermatuta dago. Heziketa-eskaintza zabala, eta funts publikoekin sostengatutako zentro publiko eta pribatuez osatutako sarea dago.

Kontaktua: Eskolatze Atala
Mezu elektronikoak: nescolar@navarra.es
Telefonoa: Familientzako arreta 848 426 617 -- Administrazioa 848 423 239 / 848 423 238

Araudia

Araudi orokorra

2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzakoa.

33/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 28koa, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko arauak ezartzen dituena.

46/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 4koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez garatzen baita Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakaskuntzak egiteko Nafarroako Foru Komunitatean dauden ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesua.

80/2019 FORU DEKRETUA, UZTAILAREN 3KOA, NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO IKASTETXE PUBLIKOEN SAREA BERRANTOLATZEN DUENA.

45/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 4koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita uztailaren 3ko 80/2019 Foru Dekretuaren eranskina. Foru dekretu horren bidez Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoen sarea berrantolatu zen.

112/2013 Foru Agindua, abenduaren 13koa, unibertsitatekoak ez diren ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onesten dituena, banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden guraso edo tutoreei dagokienez.