Eskolatzea

Eskolatzea Nafarroan bermatuta dago. Heziketa-eskaintza zabala, eta funts publikoekin sostengatutako zentro publiko eta pribatuez osatutako sarea dago.

Kontaktua: Eskolatze Atala
Mezu elektronikoak: nescolar@navarra.es
Telefonoa: Familientzako arreta 848 426 617 -- Administrazioa 848 423 239 / 848 423 238

Araudia

Araudi orokorra

 • 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzakoa.
 • 40/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 9koa, Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusia eta Tokiko Eskolatze Batzordeak sortu eta arautzen dituena.
 • 69/1995 Foru Dekretua, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe sarea berrantolatzeko arauak ematen dituen 150/1996 Foru Dekretuak aldatzen duena. Martxoaren 30eko 109/1998 Foru Dekretuak aurrekoa aldatzen du.
 • Decreto Foral 31/2007, de 2 de abril, por el que se regula la admisión del alumnado en los centros públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra que imparten enseñanzas no universitarias.
 • Decreto Foral 8/2015, de 18 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral 31/2007, de 2 de abril, por el que se regula la admisión del alumnado en los centros públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra que imparten enseñanzas no universitarias.
 • 12/2009 Foru Agindua, otsailaren 11koa, ikastetxe publiko eta pribatu itunduen eragin eremuak ezartzen dituena.
 • 112/2013 Foru Agindua, abenduaren 13koa, unibertsitatekoak ez diren ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onesten dituena, banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden guraso edo tutoreei dagokienez.
 • 8/2015 Foru Agindua, otsailaren 4koa, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egin behar dituzten ikasleak ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan onartzeko prozedura arautzen duten oinarriak onesten dituena.
 • 28/2015 Foru Agindua, martxoaren 17koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Erdi eta Goi Mailako heziketa zikloetako ikasketak eta goi mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroa egin behar dituzten ikasleak ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan onartzeko prozeduraren oinarriak onesten dituena.
 • 141/2016 Foru Agindua, abenduaren 29koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, otsailaren 4ko 8/2015 eta martxoaren 17ko 28/2015 Foru Aginduak aldatzen dituena. Azken Foru Agindu horien bidez, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketak egin behar dituzten ikasleak ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan onartzeko prozedura arautzen duten oinarriak onesten dira.
 • 8/2010 Ebazpena, urtarrilaren 27koa, Lanbide Heziketako goi mailako heziketa zikloetan sartzeko probak prestatzeko ikastaroa ezartzen duena.
 • 31/2010 Ebazpena, otsailaren 11koa, urtarrilaren 27ko 8/2010 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez Lanbide Heziketako goi mailako heziketa zikloetan sartzeko probak prestatzeko ikastaroa ezarri zen.

2020-21 ikasturtea

 • 185/2019 EBAZPENA, abenduaren 5ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana. Honen bidez ezartzen da zein izanen den, funts publikoekin finantzatutako ikastetxe publiko eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozeduraren baitan, hurbiltasun linealaren irizpidea, haren balorazioa eta aplikatuko den gehieneko distantzia, zer herritan aplikatuko den eta zein izanen den ikasleen batez besteko gehieneko erlazioa eskola unitate bakoitzeko, bai eta, horrez gain, zein diren prozeduraren jarraibideak, egutegia eta ereduak ere, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egiteko 2020-2021 ikasturtean.
 • Eskolatze-prozesuetan beharrezkoa denean plaza-esleipeneko ordena alfabetikoa zehazteko zozketako akta.
 • 39/2020 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baita zein izanen den, ikastetxe publiko eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozeduraren barnean, hurbiltasun linealaren irizpidea, haren balorazioa eta aplikatuko den gehieneko distantzia, zer herritan aplikatuko den eta zein izanen den ikasleen batez besteko gehieneko erlazioa eskola unitate bakoitzeko, bai eta, horrez gain, zein diren prozeduraren jarraibideak, egutegia eta eskabide ereduak ere, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketak egiteko 2020-2021 ikasturtean.

2019-20 ikasturtea

 • 684/2018 EBAZPENA, abenduaren 27koa, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egin behar dituzten ikasleak ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan onartzeko prozeduraren jarraibideak, egutegia eta eskabide eredua onesten dituena, 2017-2018 ikasturterako.
 • Eskolatze-prozesuetan beharrezkoa denean plaza-esleipeneko ordena alfabetikoa zehazteko zozketako akta.
 • 82/2019 Ebazpena, otsailaren 18koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baita zein izanen den, ikastetxe publiko eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozeduraren baitan, hurbiltasun linealaren irizpidea, haren balorazioa eta aplikatuko den gehieneko distantzia, zer herritan aplikatuko den eta zein izanen den ikasleen batez besteko gehieneko erlazioa eskola unitate bakoitzeko, bai eta, horrez gain, zein diren prozeduraren jarraibideak, egutegia eta eskabide ereduak ere, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketak egiteko 2019-2020 ikasturtean.