Curriculumak eta araudia.

Kontaktua: Hezkuntza Departamentua
Mezu elektronikoak: educacion.informacion@navarra.es
Telefonoa: 848 42 65 00

Ordutegi eguneratuak

Heziketa Zikloen sekuentzia eta ordutegi berriak, LPO 1. mailara pasatzeagatik:

Ciclos por familia profesional

Lanbide Heziketaren Ikasketak

Actividades Físicas y Deportivas - Gorputz eta Kirol Jarduerak

  cas eus  BON - todoFP  Landa Ingurunean Gorputz eta Kirol Ekintzak Gidatzea  EM (LOGSE)
      BON - todoFP  Egokitzapen Fisikoa GM
      BON - todoFP  Gizarte eta Kirol Animazioa eta Irakaskuntza GM

Administración y Gestión - Administrazioa eta Kudeaketa

       BON - todoFP  Bulegoko Informatika OLH
      BON - todoFP  Administrazio Zerbitzuak OLH
  cas eus BON - todoFP  Administrazio Kudeaketa EM
  cas eus BON - todoFP  Administrazioa eta Finantzak GM
  cas eus BON - todoFP  Zuzendaritzari Laguntza Ematea GM

Agraria - Nekazaritza

      BON - todoFP  Nekazaritza eta Abeltzaintzako Jarduerak OLH
      BON - todoFP  Nekazaritza Lorezaintza eta Lore-Konposizioak OLH
  cas eus BON - todoFP  Natura-Ingurunea Ustiatzea eta Kontserbatzea EM
  cas eus BON - todoFP  Lorategia eta Loradenda EM
  cas eus BON - todoFP  Nekazaritza Ekologikoko Ekoizpena EM
  cas eus BON - todoFP  Nekazaritza eta abeltzaintzako Produkzia EM
  cas eus BON - todoFP  Abeltzaintza eta Abereeb Osasunerako Laguntza GM
  cas eus BON - todoFP  Basoen eta Natur Ingurunearen Kudeaketa GM
  cas eus BON - todoFP  Paisajismoa eta Landagunea GM

Artes Gráficas - Arte Grafikoak

      BON - todoFP  Arte Grafikoak OLH
  cas eus BON - todoFP  Inprimaketa Grafikoa EM
  cas eus BON - todoFP  Aurreinprimaketa Digitala EM
  cas eus BON - todoFP  Produkzio Grafikoaren Diseinua eta Kudeaketa GM

Comercio y Marketing - Merkataritza eta Marketina

      BON - todoFP  Merkataritza Zerbitzuak OLH
  cas eus BON - todoFP  Merkataritza Jarduerak EM
  cas eus BON - todoFP  Nazioarteko Merkataritza GM
  cas eus BON - todoFP  Salmentak eta Merkataritza Espazioak Kudeatzea GM
  cas eus BON - todoFP  Marketina eta Publizitatea GM 
  cas eus BON - todoFP  Garraio eta Logistika GM

Edificación y Obra Civil - Eraikuntza eta Obra Zibila

      BON - todoFP  Eraikinen Zaharberritzea eta Mantentzea OLH
  cas eus BON - todoFP  Eraikuntza Proiektuak GM

Electricidad y Electrónica - Elektrizitatea eta Elektronika

      BON  - todoFP  Elektrizitatea eta Elektronika OLH
      BON todoFP  Instalazio Elektroteknikoa eta Mekanika OLH
  cas eus BON - todoFP  Telekomunikazio Instalazioak EM
  cas eus BON - todoFP  Instalazio Elektrikoak eta Automatikoak EM
  cas eus BON - todoFP  Automatizazioa eta Robotika Industriala GM
  cas eus BON - todoFP  Mantentze Lan Elektronikoa GM
  cas eus BON - todoFP  Telekomunikazio eta Informatika Sistemak GM
  cas eus BON - todoFP  Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuak GM   

Energía y Agua - Energia eta Ura

      BON - todoFP  Uren Tratamendurako Sare eta Araztegiak EM
  cas eus BON - todoFP  Zentral Elektrikoak GM
  cas eus BON - todoFP  Energia Eraginkortasuna eta Eguzki Energia Termikoa GM
  cas eus BON - todoFP  Energia Berriztagarriak GM

Fabricación Mecánica - Fabrikazio Mekanikoa

      BON - todoFP  Elementu Metalikoen Fabrikazioa OLH
      BON - todoFP  Fabrikazio eta Muntaketa OLH
      BON - todoFP  Instalazio Elektroteknikoa eta Mekanika OLH
  cas eus BON - todoFP  Mekanizazioa EM
  cas eus BON - todoFP  Soldadura eta Galdaragintza EM
  cas eus BON - todoFP  Eraikuntza Metalikoak GM
  cas eus BON - todoFP  Fabrikazio Mekanikoko Diseinua GM
  cas eus BON - todoFP  Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioa GM

Hostelería y Turismo - Ostalaritza eta Turismoa

      BON - TodoFP  Okintzako eta Pastelgintzako Jarduerak OLH
      BON - TodoFP  Ostatu Arloko eta Arropa Garbiketa OLH
      BON - todoFP  Sukaldaritza eta Jatetxeak OLH
  cas eus BON - todoFP  Sukaldaritza eta Gastronomia EM
  cas eus BON - todoFP  Jatetxe Arloko Zerbitzuak EM
  cas eus BON - todoFP  Bidaia Agentziak eta Ekitaldien Kudeaketa GM
  cas eus BON - todoFP  Sukalde Zuzendaritza GM
      BON - todoFP  Jatetxe Arloko Zerbitzuen Zuzendaritza GM
  cas eus BON - todoFP  Turismoko Ostatuen Kudeaketa GM
      BON - todoFP  Turismo Gidaritza, Informazioa eta Laguntza GM

Imagen Personal - Irudi Pertsonala

      BON - todoFP  Ile-Apainketa eta Estetika OLH
  cas eus BON - todoFP  Estetika eta Edergintza EM
  cas eus BON - todoFP  Ile-Apainketako eta Ilearen Kosmetika EM
  cas eus BON - todoFP  Estetika Integraka eta Ongizatea GM
      BON - todoFP  Ile-apainketako Estilismoa eta Zuzendaritza GM

Imagen y Sonido - Irudia eta Soinua

      BON - todoFP  Bideo Disk-Jockey eta Soinua EM 
      BON - todoFP  Ikus-entzunezkoetarako eta Ikuskizunetarako Soinua GM 
      BON - todoFP  Ikus-entzunezko Proiektuen eta Ikuskizunen Errealizazioa GM

Industrias Alimentarias - Elikagaien Industriak

      BON - TodoFP  Okintzako eta Pastelgintzako Jarduerak OLH
      BON - todoFP  Elikagaien Industriak OLH
  cas eus BON - todoFP  Elikagaien Prestakuntza EM
  cas eus BON - todoFP  Elikagaien Industriako Prozesuak eta Kalitatea GM

Industrias Extractivas - Erauzketa Industriak

  cas eus BON - todoFP   Hondeaketak eta Zundaketak EM

Informática y Comunicaciones - Informatika eta Komunikazioak

      BON - todoFP  Informatika eta Komunikazioak OLH
      BON - todoFP  Bulegoko Informatika OLH
  cas eus BON - todoFP  Sistema Mikroinfomatikoak eta Sareak EM
  cas eus BON - todoFP  Sareko Sistema Informatikoen Administrazioa GMd
  cas eus BON - todoFP  Plataforma Ugariko Aplikazioen Garapena GM
  cas eus BON - todoFP  Web Aplikazioen Garapena GM

Instalación y Mantenimiento - Instalazioa eta Mantentze-Lana

      BON - todoFP  Fabrikazio eta Muntaketa OLH
  cas eus BON - todoFP  Beroa Sortzeko Instalazioak EM
  cas eus BON - todoFP  Hozteko eta Girozteko Instalazioak EM
   cas eus BON - todoFP  Mantentze-lan Elektromekanikoa EM
  cas eus BON - todoFP  Bero eta Fluido Instalazioen Mantentze-lanak GM
  cas eus BON - todoFP  Mekatronika Industriala GM
  cas eus BON - todoFP  Lanbide Arriskuen Prebentzioa (LOGSE) GM

Madera, Mueble y Corcho - Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa

      BON - todoFP  Zurgintza eta Altzarigintza OLH
  cas eus BON - todoFP  Zurgintza eta Altzarigintza EM
      BON - todoFP  Instalazioa eta Altzari-hornikuntza EM
  cas eus BON - todoFP  Diseinua eta Altzari-Hornikuntza GM

Química - Kimika

  cas eus BON - todoFP  Kimika Instalazioa EM
  cas eus BON - todoFP  Analisien eta Kalitate Kontrolaren Laborategia GM

Sanidad - Osasuna

  cas eus BON - todoFP  Erizaintzako Zainketa Lagungarriak EM (LOGSE)
  cas eus BON - todoFP  Osasun Larrialdiak EM
  cas eus BON - todoFP  Farmazia eta Parafarmazia EM
  cas eus BON - todoFP  Anatomia Patologikoa eta Zitodiagnostikoa GM
  cas eus BON - todoFP  Aho-Hortzetako Higienea GM
  cas eus BON - todoFP  Diagnostikorako Irudia eta Medikuntza Nuklearra GM
  cas eus BON - todoFP  Laboratogi Klinokoa eta Biomedikoa GM
  cas eus BON - todoFP

 Hortz Protesiak GM

  cas eus BON - todoFP  Ingurugiroko Osasuna (LOGSE) GM

Seguridad y medio ambiente - Segurtasuna eta Ingurumena

      BON - todoFP

 Ingurumen Hezkuntza eta Kontrola GM

Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Gizarte eta Kultur eta Komunitatearentzako Zerbitzuak

      BON - todoFP  Etxeko Lanak eta Eraikinen Garbiketak OLH
  cas eus BON - todoFP  Mendekotasun Egoeran Dauden Pertsonentzako Arreta EM
  cas eus BON - todoFP  Animazio Soziokultural eta Turistikoa GM
  cas eus BON - todoFP  Haur Hezkuntza GM
  cas eus BON - todoFP  Gizarte Integrazioa GM

Textil, Confección y Piel - Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza

      BON - todoFP  Ehunezko eta Larruzko Atikuluak Konponketak OLH

Transporte y Mantenimiento de Vehículos - Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-Lanak

      BON - todoFP  Ibilgailuen Mantentze-Lanak OLH
  cas eus BON - todoFP  Karrozeria EM
  cas eus BON - todoFP  Ibilgailu Automobilen Elektromekanika EM
  cas eus BON - todoFP  Automozioa GM

Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide Ikasketak

Artes aplicadas al libro - Liburuari Aplikatutako Arteak

  cas eus BON - MEFP  Grabatu eta Estanpazio Teknika (LOGSE) GM

Comunicación Gráfica y Audiovisual - Komunikazio Grafikoa eta Ikus-entzunezkoa

  cas eus BON - MEFP  Produktu Grafiko Inprimatuari Laguntza EM
      BON - MEFP  Produktu Grafiko Interaktiboan Laguntza EM
  cas eus BON - MEFP  Argazkigintza GM
      BON - MEFP  Ikus-Entzunezko Grafikoa GM
      MEFP  Ilustrazio GM

Industri Diseinua

  cas eus BON  Altzarigintza (Ekodiseinua) (LOGSE) GM 

Eskultura

      BON - MEFP  Ebanisteria Artistikoa GM
  cas eus BON - MEFP  Teknika Eskultorikoak GM