Curriculumak eta araudia.

Kontaktua: Hezkuntza Departamentua
Mezu elektronikoak: educacion.informacion@navarra.es
Telefonoa: 848 42 65 00

Ordutegi eguneratuak

Heziketa Zikloen sekuentzia eta ordutegi berriak, LPO 1. mailara pasatzeagatik:

Zikloak kanbide-arloaren arabera

Lanbide Heziketaren Ikasketak

Actividades Físicas y Deportivas - Gorputz eta Kirol Jarduerak

      BON - todoFP Landa Ingurunean Gorputz eta Kirol Ekintzak Gidatzea EM (LOGSE)
      BON - todoFP Egokitzapen Fisikoa GM
      BON - todoFP Gizarte eta Kirol Animazioa eta Irakaskuntza GM

Administración y Gestión - Administrazioa eta Kudeaketa

      BON - todoFP Bulegoko Informatika OLH
      BON - todoFP Administrazio Zerbitzuak OLH
      BON - todoFP Administrazio Kudeaketa EM
      BON - todoFP Administrazioa eta Finantzak GM
      BON - todoFP Zuzendaritzari Laguntza Ematea GM

Agraria - Nekazaritza

      BON - todoFP Nekazaritza eta Abeltzaintzako Jarduerak OLH
      BON - todoFP Nekazaritza Lorezaintza eta Lore-Konposizioak OLH
      BON - todoFP Natura-Ingurunea Ustiatzea eta Kontserbatzea EM
      BON - todoFP Lorategia eta Loradenda EM
      BON - todoFP Nekazaritza Ekologikoko Ekoizpena EM
      BON - todoFP Nekazaritza eta abeltzaintzako Produkzia EM
      BON - todoFP Abeltzaintza eta Abereeb Osasunerako Laguntza GM
      BON - todoFP Basoen eta Natur Ingurunearen Kudeaketa GM
      BON - todoFP Paisajismoa eta Landagunea GM

Artes Gráficas - Arte Grafikoak

      BON - todoFP Arte Grafikoak OLH
      BON - todoFP Inprimaketa Grafikoa EM
      BON - todoFP Aurreinprimaketa Digitala EM
      BON - todoFP Produkzio Grafikoaren Diseinua eta Kudeaketa GM

Comercio y Marketing - Merkataritza eta Marketina

      BON - todoFP Merkataritza Zerbitzuak OLH
      BON - todoFP Merkataritza Jarduerak EM
      BON - todoFP Nazioarteko Merkataritza GM
      BON - todoFP Salmentak eta Merkataritza Espazioak Kudeatzea GM
      BON - todoFP Marketina eta Publizitatea GM
      BON - todoFP Garraio eta Logistika GM

Edificación y Obra Civil - Eraikuntza eta Obra Zibila

      BON - todoFP Eraikinen Zaharberritzea eta Mantentzea OLH
      BON - todoFP Eraikuntza Proiektuak GM

Electricidad y Electrónica - Elektrizitatea eta Elektronika

      BON - todoFP Elektrizitatea eta Elektronika OLH
      BON - todoFP Instalazio Elektroteknikoa eta Mekanika OLH
      BON - todoFP Telekomunikazio Instalazioak EM
      BON - todoFP Instalazio Elektrikoak eta Automatikoak EM
      BON - todoFP Automatizazioa eta Robotika Industriala GM
      BON - todoFP Mantentze Lan Elektronikoa GM
      BON - todoFP Telekomunikazio eta Informatika Sistemak GM
      BON - todoFP Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuak GM

Energía y Agua - Energia eta Ura

      BON - todoFP Uren Tratamendurako Sare eta Araztegiak EM
      BON - todoFP Zentral Elektrikoak GM
      BON - todoFP Energia Eraginkortasuna eta Eguzki Energia Termikoa GM
      BON - todoFP Energia Berriztagarriak GM

Fabricación Mecánica - Fabrikazio Mekanikoa

      BON - todoFP Elementu Metalikoen Fabrikazioa OLH
      BON - todoFP Fabrikazio eta Muntaketa OLH
      BON - todoFP Instalazio Elektroteknikoa eta Mekanika OLH
      BON - todoFP Mekanizazioa EM
      BON - todoFP Soldadura eta Galdaragintza EM
      BON - todoFP Eraikuntza Metalikoak GM
      BON - todoFP Fabrikazio Mekanikoko Diseinua GM
      BON - todoFP Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioa GM

Hostelería y Turismo - Ostalaritza eta Turismoa

      BON - TodoFP Okintzako eta Pastelgintzako Jarduerak OLH
      BON - TodoFP Ostatu Arloko eta Arropa Garbiketa OLH
      BON - todoFP Sukaldaritza eta Jatetxeak OLH
      BON - todoFP Sukaldaritza eta Gastronomia EM
      BON - todoFP Jatetxe Arloko Zerbitzuak EM
      BON - todoFP Bidaia Agentziak eta Ekitaldien Kudeaketa GM
      BON - todoFP Sukalde Zuzendaritza GM
      BON - todoFP Jatetxe Arloko Zerbitzuen Zuzendaritza GM
      BON - todoFP Turismoko Ostatuen Kudeaketa GM
      BON - todoFP Turismo Gidaritza, Informazioa eta Laguntza GM

Imagen Personal - Irudi Pertsonala

      BON - todoFP Ile-Apainketa eta Estetika OLH
  cas eus BON - todoFP Estetika eta Edergintza EM
  cas eus BON - todoFP Ile-Apainketako eta Ilearen Kosmetika EM
  cas eus BON - todoFP Estetika Integraka eta Ongizatea GM
      BON - todoFP Ile-apainketako Estilismoa eta Zuzendaritza GM

Imagen y Sonido - Irudia eta Soinua

      BON - todoFP Bideo Disk-Jockey eta Soinua EM
      BON - todoFP Ikus-entzunezkoetarako eta Ikuskizunetarako Soinua GM
      BON - todoFP Ikus-entzunezko Proiektuen eta Ikuskizunen Errealizazioa GM

Industrias Alimentarias - Elikagaien Industriak

      BON - TodoFP Okintzako eta Pastelgintzako Jarduerak OLH
      BON - todoFP Elikagaien Industriak OLH
  cas eus BON - todoFP Elikagaien Prestakuntza EM
      NAO - todoFP Ardoak eta Oliba Olioak EM
  cas eus BON - todoFP Elikagaien Industriako Prozesuak eta Kalitatea GM

Industrias Extractivas - Erauzketa Industriak

  cas eus BON - todoFP Hondeaketak eta Zundaketak EM

Informática y Comunicaciones - Informatika eta Komunikazioak

      BON - todoFP Informatika eta Komunikazioak OLH
      BON - todoFP Bulegoko Informatika OLH
  cas eus BON - todoFP Sistema Mikroinfomatikoak eta Sareak EM
  cas eus BON - todoFP Sareko Sistema Informatikoen Administrazioa GMd
  cas eus BON - todoFP Plataforma Ugariko Aplikazioen Garapena GM
  cas eus BON - todoFP Web Aplikazioen Garapena GM

Instalación y Mantenimiento - Instalazioa eta Mantentze-Lana

      BON - todoFP Fabrikazio eta Muntaketa OLH
  cas eus BON - todoFP Beroa Sortzeko Instalazioak EM
  cas eus BON - todoFP Hozteko eta Girozteko Instalazioak EM
  cas eus BON - todoFP Mantentze-lan Elektromekanikoa EM
  cas eus BON - todoFP Bero eta Fluido Instalazioen Mantentze-lanak GM
  cas eus BON - todoFP Mekatronika Industriala GM
  cas eus BON - todoFP Lanbide Arriskuen Prebentzioa (LOGSE) GM

Madera, Mueble y Corcho - Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa

      BON - todoFP Zurgintza eta Altzarigintza OLH
  cas eus BON - todoFP Zurgintza eta Altzarigintza EM
      BON - todoFP Instalazioa eta Altzari-hornikuntza EM
  cas eus BON - todoFP Diseinua eta Altzari-Hornikuntza GM

Química - Kimika

  cas eus BON - todoFP Kimika Instalazioa EM
  cas eus BON - todoFP Analisien eta Kalitate Kontrolaren Laborategia GM

Sanidad - Osasuna

  cas eus BON - todoFP Erizaintzako Zainketa Lagungarriak EM (LOGSE)
  cas eus BON - todoFP Osasun Larrialdiak EM
  cas eus BON - todoFP Farmazia eta Parafarmazia EM
  cas eus BON - todoFP Anatomia Patologikoa eta Zitodiagnostikoa GM
  cas eus BON - todoFP Aho-Hortzetako Higienea GM
  cas eus BON - todoFP Diagnostikorako Irudia eta Medikuntza Nuklearra GM
  cas eus BON - todoFP Laboratogi Klinokoa eta Biomedikoa GM
  cas eus BON - todoFP

Hortz Protesiak GM

Seguridad y medio ambiente - Segurtasuna eta Ingurumena

      BON - todoFP

Ingurumen Hezkuntza eta Kontrola GM

      NAO - todoFP Kimikako eta Ingurumen Osasuna GM

Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Gizarte eta Kultur eta Komunitatearentzako Zerbitzuak

      BON - todoFP Etxeko Lanak eta Eraikinen Garbiketak OLH
  cas eus BON - todoFP Mendekotasun Egoeran Dauden Pertsonentzako Arreta EM
  cas eus BON - todoFP Animazio Soziokultural eta Turistikoa GM
  cas eus BON - todoFP Haur Hezkuntza GM
  cas eus BON - todoFP Gizarte Integrazioa GM

Textil, Confección y Piel - Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza

      BON - todoFP Ehunezko eta Larruzko Atikuluak Konponketak OLH

Transporte y Mantenimiento de Vehículos - Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-Lanak

      BON - todoFP Ibilgailuen Mantentze-Lanak OLH
  cas eus BON - todoFP Karrozeria EM
  cas eus BON - todoFP Ibilgailu Automobilen Elektromekanika EM
  cas eus BON - todoFP Automozioa GM

Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide Ikasketak

Artes aplicadas al libro - Liburuari Aplikatutako Arteak

  cas eus BON - MEFP Grabatu eta Estanpazio Teknika (LOGSE) GM

Comunicación Gráfica y Audiovisual - Komunikazio Grafikoa eta Ikus-entzunezkoa

  cas eus BON - MEFP Produktu Grafiko Inprimatuari Laguntza EM
      BON - MEFP Produktu Grafiko Interaktiboan Laguntza EM
  cas eus BON - MEFP Argazkigintza GM
      BON - MEFP Ikus-Entzunezko Grafikoa GM
      MEFP Ilustrazio GM
      BON - MEFP Animazio GM

Industri Diseinua

  cas eus BON Altzarigintza (Ekodiseinua) (LOGSE) GM

Eskultura

      BON - MEFP Ebanisteria Artistikoa GM
  cas eus BON - MEFP Teknika Eskultorikoak GM