angle-left Experiencias en programas de atención a la diversidad. Diversificación curricular.

CD honek hainbat hezkuntza esperientzia jasotzen ditu, curriculum dibertsifikazioko ikasgeletan erabiltzekoa.

Egilea: CREENA

Edizio data: 2011

ISBN: 978-84-235-3284-1

Lege Gordailua: NA-2362/2011