angle-left Juego Lec. Programa de actividades de lenguaje-lectura asistido por ordenador

Ordenagailuan egiteko hizkuntza eta irakurketa jarduerak eskaintzen zaizkigu. Lehen Hezkuntzan hezkuntza premia bereziak dituzten haurrekin eta Haur hezkuntzan lantzeko egokia izan daiteke. Hasiera batean, bederen, Hezkuntza Premia Bereziak dituzten edo ikaskuntzan atzeratuak dabiltzan ikasleei zuzendutako lana da. Horren bidez, hizkuntza garatzen, irakurtzen eta idazten ikasteko lagundu nahi zaie.

Egilea: Equipo de Nuevas Tecnologías del Colegio Público San Jorge

Edizio data: 1998

ISBN: 84-235-1720-9

Lege Gordailua: NA-1306-1998